Ministerul Finanțelor. Proiect: O.U.G. privind unele măsuri bugetare

14 sept. 2023
Vizualizari: 89

Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de urgență (O.U.G.) privind unele măsuri bugetare.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la proiectele de acte normative, pot fi transmise la adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării (14 septembrie 2023) pe site.

Redăm, în continuare, prevederile principale regăsite în Proiect:

Articol unic – (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ordonatorilor principali de credite.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) literele a) și c) și de la prevederile art. 26 alin. (4) și (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de la prevederile art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (5) și Anexa nr. 1 din Legea nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați 1în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023, cu fondurile suplimentate în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat la titlul „Cheltuieli de personal”, potrivit alin. (1), se majorează plafonul nominal al cheltuielilor de personal al bugetului de stat, precum și plafonul nominal și cel exprimat ca procent în Produsul Intern Brut al bugetului general consolidat, aprobate potrivit legii.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Nota de fundamentare, vă invităm să consultați sursa informației.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Sursa informației

Vezi și Ministerul Finanțelor. Proiect: Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) și b) din Codul fiscal

 

Ministerul Finanțelor. Proiect: O.U.G. privind unele măsuri bugetare was last modified: septembrie 14th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.