Ministerul Finanțelor. Proiect: O.U.G. pentru modificarea Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, precum și pentru modificarea altor acte normative

20 ian. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 52

Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță a Guvernului (O.U.G.) pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la proiectele de acte normative, pot fi transmise la adresa de e-mail: [email protected], în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării (19 ianuarie 2023) pe site.

Redăm, în continuare, prevederile principale regăsite în Proiect:

Art. I – Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 12 iulie 2022, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Înainte de articolul 1 se introduce Capitolul I cu denumirea „Dispoziții generale”

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

„Art. 2 (1) Băncile de dezvoltare sunt instituții de credit, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale legislației europene și naționale din domeniul ajutorului de stat, inclusiv în ceea ce privește mecanismul de prevenire a fenomenului de excludere (crowding out) a instituțiilor financiare private, ale legislației europene privind administrarea de instrumente financiare din fonduri europene și acordarea de finanțări în cadrul fondurilor și inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, ale legislației din domeniul finanțelor publice.

(2) Băncile de dezvoltare sunt persoane juridice române constituite ca societăți pe acțiuni administrate în sistem dualist, în baza hotărârii Guvernului și a actului constitutiv întocmit potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat prin hotărâre a Guvernului.”

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Banca Națională a României este autoritate competentă cu supravegherea prudențială a activității băncilor de dezvoltare derulate în nume și pe cont propriu și nu este ținută responsabilă de îndeplinirea obiectivelor băncilor de dezvoltare”.

4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatul (2^1) și alineatul (2^2), cu următorul cuprins:

„(2^1) Banca Națională a României stabilește prin reglementări regulile prudențiale aplicabile activității desfășurate de băncile de dezvoltare în nume și pe cont propriu, pe baza 1 / 29 principiilor de prudență aplicabile instituțiilor de credit conform legislației specifice, cu luarea în considerare a specificului activității băncii de dezvoltare.

(2^2) În scopul realizării supravegherii prudențiale a băncilor de dezvoltare, dispozițiile art. 43 – 44 se aplică și auditorilor financiari ai băncii de dezvoltare”.

(…)

19. După articolul 12 se introduc două noi capitole, respectiv „Capitolul II – Cadrul prudențial și regimul sancționatoriu aplicabil băncilor de dezvoltare” și „Capitolul III – Alte dispoziții aplicabile băncilor de dezvoltare și dispoziții finale”, cu următorul cuprins:

„Capitolul II – Cadrul prudențial și regimul sancționatoriu aplicabil băncilor de dezvoltare

Secțiunea 1 – Cerințe pentru desfășurarea activității

Art. 13 – Băncile de dezvoltare pot utiliza în activitatea proprie denumirea de «bancă» sau derivate ale acestei denumiri.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Art. 14 – Termenii și expresiile folosite în cuprinsul prezentei legi au semnificația prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(…)

Secțiunea 2 – Cerințe prudențiale și secretul profesional

Art. 22 – Băncile de dezvoltare trebuie să își organizeze întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase, cu cerințele legii, și ale reglementărilor emise de Banca Națională a România în aplicarea acesteia.

(…)

Secțiunea 3 – Fuziunea, divizarea și lichidarea

Art. 47 – Fuziunea sau divizarea băncilor de dezvoltare se efectuează potrivit dispozițiilor prezentei legi, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea reglementărilor Băncii Naționale a României.

Secțiunea 4 – Supravegherea prudențială, schimbul de informații și cerințe de publicare pentru Banca Națională a României

Secțiunea 5 – Măsuri, sancțiuni și alte măsuri sancționatoare

Secțiunea 6 – Căi de contestare

Capitolul III – Alte dispoziții aplicabile băncilor de dezvoltare și dispoziții finale”.

Art. II – Dispozițiile Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta ordonanță, se aplică și băncilor de dezvoltare aflate în curs de constituire la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. III – Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La art. 26, alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d^1) cu următorul cuprins:

„d^1) Oficiul, pentru activitatea prestată în numele și pe contul statului de către instituțiile de credit care funcționează ca bănci de dezvoltare potrivit Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările și completările ulterioare;”

2. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

„(2^1) În cazul instituțiilor de credit prevăzute la alin. (1) lit. a) care funcționează ca bănci de dezvoltare potrivit Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările și completările ulterioare, Banca Națională a României supraveghează și controlează exclusiv activitatea prestată de acestea în nume și pe cont propriu”.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Nota de fundamentare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Finanțelor. Proiect: H.G. pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă”

 

Ministerul Finanțelor. Proiect: O.U.G. pentru modificarea Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, precum și pentru modificarea altor acte normative was last modified: ianuarie 20th, 2023 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.