Ministerul Finanțelor. Proiect: Legea pentru aprobarea Contractului de finanţare – Investiții prioritare în domeniul siguranței rutiere în România

9 ian. 2023
Vizualizari: 161

Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare – Investiții prioritare în domeniul siguranței rutiere în România – dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 15 decembrie 2022 și la Luxemburg la 19 decembrie 2022.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la proiectele de acte normative, pot fi transmise la adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării (9 ianuarie 2023) pe site.

Redăm, în continuare, prevederile principale regăsite în Proiect:

Art. 1 – Se aprobă Contractul de finanțare – Investiții prioritare în domeniul siguranței rutiere în România – dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 15 decembrie 2022 și la Luxemburg la 19 decembrie 2022, în valoare de 50 milioane de euro, denumit în continuare Contract de finanțare.

Art. 2 – (1) Ministerului Transporturilor și Infrastructurii i se deleagă întreaga autoritate și responsabilitate în realizarea proiectului prevăzut la art. 1, denumit, în continuare, Proiectul.

(2) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii asigură implementarea Proiectului prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., în calitate de agenție de implementare.

(3) Ministerul Finanțelor încheie cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. un acord subsidiar prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în implementarea Proiectului și aplicarea prevederilor Contractului de finanțare.

Art. 3 – Cheltuielile aferente Proiectului, respectiv cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii împrumutului și al celorlalte fonduri publice destinate finanțării costului acestuia, precum și taxele și impozitele aferente se cuprind în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale.

Art. 4 – Sumele trase din împrumut și virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 – Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului se asigură, conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanțelor, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale.

Art. 6 – (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor, să convină cu Banca Europeană de Investiții amendamente la conținutul Contractului de finanțare care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de Banca Europeană de Investiții.

(2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Expunerea de motive, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Finanțelor. Proiect: H.G. pentru modificarea H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

 

Ministerul Finanțelor. Proiect: Legea pentru aprobarea Contractului de finanțare – Investiții prioritare în domeniul siguranței rutiere în România was last modified: ianuarie 9th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.