Ministerul Finanțelor. Proiect: H.G. privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie RCA

24 mart. 2023
Vizualizari: 314

Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre a Guvernului (H.G.) privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la proiectele de acte normative, pot fi transmise la adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării (22 martie 2023) pe site.

Redăm, în continuare, prevederile principale regăsite în Proiect:

Art. 1 – (1) Prezenta hotărâre stabilește tarifele de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA, ce urmează a fi aplicate de către societățile de asigurare care practică asigurarea RCA, denumite în continuare asiguratori RCA, în condițiile art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Tarifele de prima maxime prevăzute la alin. (1) se stabilesc la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurator RCA la data de 1 martie 2022 și sunt valabile pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care tarifele de primă practicate de către asiguratorii RCA la data de 1 martie 2022 sunt mai mari decât cele practicate la data de 1 martie 2023, asiguratorii RCA aplică cel mai mic tarif de primă dintre cele două.

(4) Asiguratorii RCA aplică tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (2) sau (3) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Tarifele de primă maxime se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Comisioanele de distribuție aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima brută încasată pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(7) Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către asiguratorii RCA stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumita în continuare A.S.F.

Art. 2 – Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus BO; în funcție de istoricul de daună al asiguratului, asiguratorii RCA aplică clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor legale.

Art. 3 – (1) În perioada aplicării prevederilor prezentei hotărâri, la despăgubirile acordate de către asiguratorii RCA, în baza contractelor prevăzute la art. 1 alin. (5), pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeași clasă sau o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăși tariful mediu de închiriere publicat de către Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România.

(2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) se acordă numai în situația în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

(3) Perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile prevăzute la alin. (1) și (2) este de 30 de zile de la data eliberării autorizației de reparație de către poliție sau a documentului de intrare în reparație eliberat de către asiguratorul RCA, după caz.

(…)

Art. 4 – (1) Depășirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite conform prezentei hotărâri și practicarea comisioanelor de distribuție la un nivel mai mare decât cel prevăzut la art. 1 alin. (6) de către asiguratorii RCA constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.

(…)

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Nota de fundamentare, vă invităm să consultați sursa informației.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Vezi și Ministerul Finanțelor. Proiect: Ordin pentru modificarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile

 

Ministerul Finanțelor. Proiect: H.G. privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie RCA was last modified: martie 23rd, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.