Ministerul Energiei. Proiect în dezbatere publică: Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale

31 iul. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 983

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul său oficial (www.energie.gov.ro), Ministerul Energiei supune dezbaterii publice Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Conform Expunerii de Motive, anexate respectivului proiect, aferent domeniului energiei electrice, prin modificările care se propun a fi efectuate se au în vedere următoarele:

– actualizarea cadrului de reglementare pentru desfășurarea activităților în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare, în sensul includerii obiectivelor generale de securitate energetică, competitivitate și dezvoltare durabilă. în textul legii;

– completarea obiectivelor de bază care trebuie realizate în cadrul activităților ce se desfășoară în domeniul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare, în sensul includerii de noi obiective, rezultate din contextul celor mai recente evoluții de politică energetică la nivel național și european, precum și în vederea creșterii rolului consumatorului în piața de energie;

– clarificări privind necesitatea elaborării strategiei energetice și sublinierea necesității actualizării acesteia de câte ori evoluțiile din plan energetic și schimbările survenite la nivel național, european și global o impun, precum și includerea unor prevederi care să asigure că ministerul dispune de instrumentele necesare dezvoltării de studii necesare îndeplinirii sarcinilor care îi revin;

– includerea unor prevederi destinate să faciliteze realizarea obiectivelor de interes național din domeniul transportului energiei electrice (linii de transport de înaltă tensiune, interconectări transfrontaliere etc.) în sensul utilizării, cu titlu gratuit, a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor care fac parte din fondul forestier național, prin derogare de la prevederile Codului Silvic;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– sistematizarea legislației și modificări în vederea unei mai bune înțelegeri a prevederilor legislative;

– introducerea de prevederi privind posibilitatea dezvoltării și implementării unor mecanisme de asigurare a capacităților energetice pentru a atinge nivelul dorit de adecvanță, cu respectarea și în mod corelat cu prevederile specifice din cadrul reglementărilor europene și naționale în vigoare.

Astfel, menționăm în continuare câteva modificări importante.

Conform propunerii de reglementare, operatorul de distribuție nu va acționa în sensul întreruperii alimentării cu energie electrică a clienților finali, în mod voluntar, înainte de a lua toate măsurile tehnice necesare pentru evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății persoanelor fizice, pentru protecția mediului și asigurarea integrității bunurilor materiale, cu respectarea reglementarilor ANRE și a normelor tehnice în vigoare.

De asemenea, se mai prevede faptul că după primirea evaluării condițiilor de finanțare realizată de operatorul de distribuție, autoritățile administrației publice locale sau centrale solicitante vor răspunde în termen de 60 de zile operatorilor de distribuție și, după caz, operatorului de transport și sistem, cu privire la disponibilitatea finanțării necesare în vederea elaborării, de către operatori, a planurilor de dezvoltare a rețelei.

Se mai dispune în proiectul de lege și faptul că punctul unic de contact este constituit dintr-un punct central care coordonează punctele de informare regională/locală, ce trebuie să deservească, să fie ușor accesibile și să ofere informații în mod gratuit clienților care beneficiază de serviciu universal, cu locuri de consum situate la o distanță de maximum 50 de km, calculată pe rute oficiale de transport.

O altă modificare prevede că furnizorul trebuie să pună la dispoziția clienților casnici mai multe modalități de plată a energiei furnizate și să permită acestora să opteze pentru oricare dintre acestea; se interzice facturarea contravalorii oricăror activități/servicii prestate de terți prin factura de energie electrică.

La elaborarea proiectului de act normativ s-au avut în vedere propuneri primite anterior din partea operatorilor economici, asociațiilor  și organizațiilor patronale, precum și a autorității de reglementare în domeniul energetic.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, la adresa Ministerului Energiei din Splaiul Independentei, nr. 202E, sector 6, București sau la următoarea adresă de email: [email protected], până la data de 6 august 2018.

Sursa informației

Ministerul Energiei. Proiect în dezbatere publică: Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale was last modified: august 5th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter