Ministerul Economiei. Proiect: O.G. privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor

16 ian. 2023
Vizualizari: 368

Ministerul Economiei (ME) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță a Guvernului (O.G.) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011.

Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul de act normativ se primesc în termen de 10 zile de la data publicării (16 ianuarie 2023) la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Structură

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Capitolul II Supravegherea Pieței

CAPITOLUL III Contravenții și Sancțiuni

CAPITOLUL IV Dispoziții Finale

Art. 3 – (1) Activitățile de supraveghere a pieței se realizează de către autoritățile de supraveghere a pieței, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. (4) din Regulament și nominalizate de către autoritățile competente în actele normative naționale de transpunere sau punere în aplicare, după caz, a legislației de armonizare a Uniunii Europene.

(2) Autoritățile de supraveghere a pieței sunt structuri ale administrației centrale sau instituții publice, organe de specialitate ale statului pentru anumite domenii.

(3) Nu pot fi autorități de supraveghere a pieței entitățile prevăzute la alin. (1) în cadrul cărora funcționează, pentru produsele din domeniul de competență al respectivelor autorități, organisme de evaluare a conformității notificate la Comisia Europeană.

Art. 4 – (1) Se desemnează Autoritatea Națională a Vămilor drept autoritate responsabilă cu controlul produselor care intră pe piața Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut la art. 25 alin. (1) din Regulament.

(2) Se desemnează Ministerul Economiei ca autoritate națională pentru coordonarea aplicării prevederilor Regulamentului. În cadrul Ministerul Economiei se instituie Biroul unic de legătură, prevăzut la art. 10 alin. (3) din Regulament.

(3) Ministerul Economiei, desemnează un reprezentant în Rețeaua prevăzută la art. 30 alin. (1) din Regulament.

(4) La nominalizarea autorităților de supraveghere a pieței și Biroului unic de legătură, autoritățile competente au în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Regulament. În acest context, autoritățile competente alocă anual autorităților de supraveghere a pieței resursele necesare desfășurării activității acestora.

(…)

Art. 13 – Când două sau mai multe contravenții prevăzute la art. 12 au fost constatate prin același proces verbal, sancțiunile contravenționale se aplică în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr.410 din 25 iulie 2001, Partea I.

Art. 14 – Dispozițiile art. 12 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 15 – În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (3) lit. (b) din Regulament, autoritățile de supraveghere a pieței solicită, dacă este cazul, sprijinul organelor de poliție, în condițiile legii.

Art. 16 – Orice persoană fizică sau juridică care în mod premeditat împiedică, se opune, amenință ori furnizează informații false sau care nu acordă asistență ori sprijin sau nu pune în aplicare deciziile autorităților de supraveghere a pieței este deferită autorităților judiciare competente pentru obstrucționarea activității autorității de supraveghere a pieței, conform prevederilor legale.

Pentru detalii suplimentare cu privire la Proiect și Nota de fundamentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Economiei. Proiect: H.G. privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2023 pentru operatorii economici din industria națională de apărare

 

Ministerul Economiei. Proiect: O.G. privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor was last modified: ianuarie 16th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.