[UPDATE: Rezultat probă scrisă] Ministerul Culturii. Concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de director gradul II − Direcția Managementul Resurselor Umane (8 septembrie 2021)

8 sept. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 140
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update: Rezultat probă scrisă

Potrivit paginii oficiale (www.cultura.ro), Ministerul Culturii a publicat rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director gradul II la Direcția Managementul Resurselor Umane, din data de 8 septembrie 2021.

Campanie Craciun UJmag 2020

Astfel, tabelul cu rezultatele probei scrise poate fi vizualizat aici.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultatele selecției dosarelor

Potrivit paginii oficiale (www.cultura.ro), Ministerul Culturii a publicat rezultatele selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director gradul II la Direcția Managementul Resurselor Umane, ce va avea loc în data de 8 septembrie 2021 (proba scrisă).

Astfel, tabelul cu rezultatele selecției dosarelor poate fi vizualizat aici.

Totodată, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatului (1 septembrie 2021, ora 9:00), ce se va depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

De asemenea, candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 8 septembrie 2021, ora 11:00, la sediul Ministerului Culturii (etaj 3, sala 313).

Pentru mai multe detalii, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Videoconferința regională de insolvență Buzău

Pe site-ul oficial (www.cultura.ro), Ministerul Culturii a informat că organizează un concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director gradul II la Direcția Managementul Resurselor Umane, în data de 8 septembrie 2021 (proba scrisă).

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

− Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 6-25 august 2021, în intervalul orar 8:30-17:00, luni-joi, 8:30-14:30 vineri, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii;

− Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

− Proba scrisă va avea loc în data de 8 septembrie 2021, ora 11:00;

− Interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

De asemenea, dosarul de concurs al candidatului trebuie să cuprindă următoarele elemente:

1. Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 1;

2. Curriculum vitae, modelul comun european;

3. Copia actului de identitate;

4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

5. Copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

6. Copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei, model orientativ în anexa nr. 2;

7. Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

8. Documente care să ateste deținerea competenței specifice privind managementul resurselor umane;

9. Cazierul judiciar;

10. Declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Totodată, documentul prevăzut la nr. 10 poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, anexa nr. 3, sub obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Atribuțiile postului, tematica și bibliografia pot fi consultate accesând sursa informației.

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Suspendarea concursului] Ministerul Culturii. Concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent − 19 iulie 2021

[UPDATE: Rezultat probă scrisă] Ministerul Culturii. Concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de director gradul II − Direcția Managementul Resurselor Umane (8 septembrie 2021) was last modified: septembrie 8th, 2021 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter