Ministerul Afacerilor Externe. Proiect: Ordin privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar

17 feb. 2023
Vizualizari: 316

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar.

Sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect supus dezbaterii publice sunt așteptate, până la data de 15 martie 2023, la adresa de e-mail daj@mae.ro sau la adresa poștală a Ministerului Afacerilor Externe.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de funcționare a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe, al ministrului apărării naționale, al ministrului justiției, al ministrului culturii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului educației naționale și cercetării științifice, al ministrului sănătății și al ministrului mediului, 2 apelor și pădurilor nr. 2456/2015/M.13/2016/537/ C/ 2016/2220/2016/161/2015/3097/ 2016 /304/ 2016/740/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 13 mai 2016.

Anexa – REGULAMENT DE FUNCȚIONARE a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar 

Structură

Capitolul I Dispoziții generale

Capitolul II Organizare și funcționare

 

Art. 1 – (1) Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar, denumită în continuare CNDIU, înființată în baza Hotărârii Guvernului nr. 420/2006 privind înființarea și organizarea Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar, cu modificările și completările ulterioare, este organ consultativ al Guvernului.

(2) Activitatea CNDIU se desfășoară pe baza legislației naționale, a tratatelor internaționale la care România este parte și a prezentului Regulament și are ca obiectiv promovarea și aplicarea în condiții optime a dreptului internațional umanitar, conform atribuțiilor stabilite prin art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În aplicarea art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările și completările ulterioare, ministerele reprezentate în CNDIU notifică Secretariatului permanent al CNDIU numele membrilor desemnați și datele de contact ale acestora.

(…)

Art. 7 – (1) CNDIU se reunește în sesiuni ordinare sau extraordinare.

(2) Sesiunile ordinare se desfășoară trimestrial, la sediul CNDIU sau la sediul ministerului care deține președinția în exercițiu a CNDIU.

(3) Sesiunile extraordinare au loc la propunerea președintelui în exercițiu sau la solicitarea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor CNDIU. Data și locul vor fi stabilite în raport cu ordinea de zi analizată. Propunerea sau cererea se depune la Secretariatul permanent.

(4) Sesiunile ordinare și extraordinare se pot desfășura și în format virtual sau hibrid, în condițiile asigurării cvorumului prevăzut la alin. (5).

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(5) CNDIU își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. 3 Art. 8 Comunicarea între membrii CNDIU se desfășoară prin poștă sau prin poștă electronică, utilizându-se datele de contact notificate conform art. 1 alin. (3).

(…)

Art. 9 – În cadrul sesiunilor CNDIU, membrii acesteia acționează pe baza mandatului primit din partea ministerului pe care îl reprezintă.

Art. 10 – (1) CNDIU poate constitui grupuri de lucru pentru elaborarea unor studii, rapoarte, avize și propuneri necesare CNDIU ca organ consultativ al Guvernului.

(2) Grupurile de lucru sunt conduse de un membru al CNDIU, avându-se în vedere domeniul vizat.

(3) La formarea grupurilor de lucru, sunt consultate, cu prioritate, instituțiile menționate la art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 420/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Președintele CNDIU poate participa la sesiunile grupurilor de lucru.

Pentru detalii suplimentare cu privire la Proiect, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Afacerilor Externe. Proiect: Legea privind declararea zilei de 3 martie Ziua solidarității româno-polone

 

Ministerul Afacerilor Externe. Proiect: Ordin privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar was last modified: februarie 17th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: