MFP. Proiect în dezbatere publică: O.U.G. pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

6 dec. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 660

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit site-ului oficial (www.mfinanțe.gov.ro), la data de 4 decembrie 2018, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a dat publicității Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Potrivit respectivului proiect, se modifică următoarele:

Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.)

Titlul XI „Finanțarea unor cheltuieli de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M. Of. nr. 652 din 28 august 2015; cu modif. ult.)

Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (M. Of. nr. 200 din 9 mai 2000; cu modif. ult.)

 

În nota de fundamentare, se prevede faptul că Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost modificat având în vedere că sumele reprezentând contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate prevăzută la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, se virează în conturi colectoare deschise în structura clasificației bugetare, la Trezoreria Statului de către persoana plătitoare de accize, se impune specificarea în mod expres a faptului că această contribuție pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate nu reprezintă venituri datorate la bugetul de stat.

De asemenea, sumele reprezentând cota de 1% prevăzută în Legea educației și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se virează în contul Ministerului Tineretului și Sportului. În acest sens, se impune specificarea în mod expres a faptului că această cotă de 1% nu reprezintă venituri datorate la bugetul de stat.

Se mai prevede enumerarea produselor accizabile al căror nivel de accize cuprinde și contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate, respectiv produse din tutun prelucrat și băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, produse intermediare prevăzute la nr. crt. 5-9 din anexa nr. 1 de la Titlul VIII din Codul fiscal în vederea formulării unitare a dispozițiilor legale din Codul fiscal și Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare.

De asemenea, în noul proiect sunt enumerate produsele accizabile al căror nivel de accize cuprinde și cota de 1%, respectiv țigarete, țigări și țigări de foi și băuturi alcoolice, prevăzute la nr. crt. 1-7 din anexa nr. 1 de la Titlul VIII din Codul fiscal în vederea formulării unitare a dispozițiilor legale din Codul fiscal și Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Se mai prevede, în nota de fundamentare modificarea prevederilor din Codul fiscal care restricționează restituirea accizelor numai la sumele plătite la bugetul de stat, făcând imposibilă restituirea contribuțiilor pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate și a cotei de 1%, în anumite situații:

– băuturile alcoolice și produsele din tutun retrase de pe piață, dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condițiile legale de comercializare;

– produsele pentru care accizele au fost plătite în România și care ulterior sunt exportate sau livrate intracomunitar întrucât produsele accizabile nu au fost consumate pe teritoriul României;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

– produsele accizabile reintroduse în antrepozitul fiscal;

– nereguli apărute în cursul unei deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize

– vânzarea la distanță din România în alt stat membru.

 

În ceea ce privește Titlul XI „Finanțarea unor cheltuieli de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, se prevăd următoarele:

– modificarea prevederilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, care conțin norme specifice referitoare la exigibilitatea, persoana obligată la plată și calculul nivelului contribuției de sănătate, norme care sunt diferite față de cele prevăzute în Codul fiscal pentru accizele armonizate. În acest sens în Legea nr. 95/2006 va fi prevăzută partea din accize care reprezintă contribuția de sănătate, precum și o trimitere la aplicarea tuturor regulilor prevăzute de regimul accizelor armonizate din Codul fiscal și pentru contribuția de sănătate;

– enumerarea produselor accizabile al căror nivel de accize cuprinde și contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate, respectiv produse din tutun prelucrat și băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, produse intermediare prevăzute la nr. crt. 5-9 din anexa nr. 1 de la Titlul VIII din Codul fiscal în vederea formulării unitare a dispozițiilor legale din Codul fiscal și Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

– având în vedere că restituirea accizelor, inclusiv contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate prevăzută la Titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, plătite la bugetul general consolidat, se va face de către Ministerul Finanțelor Publice, se impune instituirea în sarcina Ministerului Sănătății a unei obligații de restituire către Ministerul Finanțelor Publice a sumelor reprezentând contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate.

 

Referitor la modificările aduse Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, se prevăd următoarele:

– enumerarea produselor accizabile al căror nivel de accize cuprinde și cota de 1%, respectiv băuturi alcoolice, țigarete, țigări și țigări de foi prevăzute la nr. crt. 1-7 din anexa nr. 1 de la Titlul VIII din Codul fiscal în vederea formulării unitare a dispozițiilor legale din Codul fiscal și Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

– având în vedere recomandările Comisiei Europene se impune stabilirea unui set de reguli pentru acciza armonizată și cota de 1%  prevăzută pentru produsele accizabile prevăzute la nr. crt. 1 – 7 din anexa nr. 1 de la Titlul VIII din Codul fiscal, care să fie conforme cu reglementările U.E. în domeniu;

– specificarea conturilor în care se virează cota de 1% datorată  Ministerului Tineretului și Sportului;

– menționarea faptului că în cazul importului, cota de 1% încasată în vamă la momentul înregistrării declarației vamale de import se virează de către autoritatea vamală în ziua lucrătoare următoare celei în care au fost încasate, în conturi colectoare deschise în structura clasificației bugetare, la Trezoreria Statului;

– precizarea faptului că pentru neplata la scadență a cotei de 1% se calculează și se datorează accesorii în condițiile Codului de procedură fiscală. De asemenea, aceste contribuții se administrează de către organele fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală;

– introducerea unei precizări privind transferarea sumelor aferente cotei de 1% de către unitățile Trezoreriei Statului, la datele de 1 și 15 ale fiecărei luni, în conturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului detaliate potrivit clasificației bugetare aplicabile conturilor colectoare;

– având în vedere că restituirea accizelor, inclusiv cota de 1% datorată Ministerului Tineretului și Sportului, prevăzută în Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, plătite la bugetul general consolidat, se va face de către Ministerul Finanțelor Publice, se impune instituirea în sarcina Ministerului Tineretului și Sportului a unei obligații de restituire către Ministerul Finanțelor Publice a sumelor reprezentând cota de 1%.

 

Pentru a vedea respectivul proiect de ordonanță de urgență, dar și nota de fundamentare, vizitați site-ul oficial (www.mfinante.ro).

MFP. Proiect în dezbatere publică: O.U.G. pentru modificarea și completarea Codului fiscal, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 was last modified: decembrie 6th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter