MFP. Post temporar vacant de consilier juridic și expert

14 aug. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 299

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Conform site-ului oficial (www.posturi.gov.ro), Ministerul Finanțelor Publice organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor publice de execuție, temporar vacante, din cadrul Direcției generale ajutor de stat, după cum urmează:

expert, clasa I, grad profesional principal;

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarea serie de condiții generale de participare:

a) au cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris și vorbit;

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) au capacitate deplină de exercițiu;

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinesc condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Totodată, aceștia trebuie să respecte și următoarele condiții specifice:

Condițiile de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de expert clasa I grad profesional principal:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– aplicații tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail – nivel mediu, cunoștințe care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

– limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel mediu, cunoștințe care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

– capacitate de lucru în condiții de stres, flexibilitate în gândire și creativitate, capacitate de adaptare la nou, capacitate de lucru individual și în echipă, dorință de autoperfecționare, comportament și responsabilitate la nivelul exigențelor funcției;

– capacitate bună de adaptare la activități/condiții de deplasare în teritoriu/în străinătate, delegări, disponibilitate de lucru peste program.

Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 5 ani.

Condițiile de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic clasa I grad profesional superior:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;

– aplicații tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail – nivel mediu, cunoștințe care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

– limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel mediu, cunoștințe care vor fi testate în cadrul probelor de concurs;

– capacitate bună de analiză, orientare spre obținerea de rezultate calitative și cantitative, perfecționare profesională, abilități de comunicare și colaborare, adaptabilitate, integritate,flexibilitate;

– ocazional, deplasări în țară și/sau în străinătate.

Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice: 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;

– data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Dosarele de participare vor conține următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

– curriculum vitae.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Ministerul Finanțelor Publice din București, Bd. Libertății nr. 16, sector 5, telefon 021/319.97.59, interior 1214, fax 021.319.96.91, e-mail [email protected]

Sursa informației

MFP. Post temporar vacant de consilier juridic și expert was last modified: august 14th, 2019 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter