MF. Proiect: Ordin privind modificarea Ordinului nr. 4146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) C. fisc.

2 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 83

Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 4146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) și n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, conținutul Proiectului:

ART. I − Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) și n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 18 ianuarie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul Ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:

„Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), l¹), l²), m) și n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002”.

2. Preambulul se modifică și va avea următorul cuprins:

„În baza prevederilor art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), l¹), l²), m) și n) și alin. (3), precum și ale art. 303 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. X paragraful 1 din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

3. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), l¹), l²), m) și n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

(…)

14. La articolul 5 din anexă, după alineatul (1) se introduce o alineat nou, alineatul(1¹), care va avea următorul cuprins:

„(1¹) În cazul persoanelor menționate la art. 1 alin. (4¹), scutirea se aplică pentru livrarea de bunuri și/sau prestarea de servicii către alt stat membru decât România, destinate forțelor armate ale oricărui alt stat membru decât statul membru de destinație, în scopul utilizării de către forțele armate respective sau de către personalul civil care le însoțește ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate și apărare comune.”

15. La articolul 7 din anexă, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Dacă nu a fost aplicată scutirea directă prevăzută la subpct. 4.1, restituirea taxei pe valoarea adăugată plătită în România de către persoanele scutite menționate la art. 1 alin. (3), (4),(4¹) și (6), stabilite în alt stat membru, se va solicita la Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, cu menționarea denumirii băncii și a numărului contului bancar în care poate fi transferată taxa.”

(…)

ART. II – Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pentru mai multe detalii legate de Proiect și Referatul de aprobare, vă invităm să accesați sursa informației.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Sursa informației

MF. Proiect: Ordin privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

MF. Proiect: Ordin privind modificarea Ordinului nr. 4146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) și n) C. fisc. was last modified: august 2nd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.