MF. Proiect: Ordin pentru modificarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

3 sept. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 145

Potrivit paginii oficiale (www.mfinante.gov.ro), Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului (2 septembrie 2021), pe adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. I. – Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (5) al punctului 339 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În situația prevăzută la alin. (5), dacă tranzacția din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin care entitatea plătește pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate angajaților, aceasta contabilizează acordarea instrumentelor de capitaluri proprii, în mod distinct de angajamentul de rambursare din cadrul grupului.”

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

2. După alineatul (2) al punctului 4271 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Primele situații financiare anuale întocmite conform prezentei secțiuni de entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic corespund datei de 31 decembrie 2021.”

(…)

Art. II. – Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Punctul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:

„46. – O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligația prevăzută la pct. 44 dacă respectiva societate-mamă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entități, întocmit în conformitate cu prevederile secțiunii 4.3 „Raportul consolidat al administratorilor” și cu prezentul capitol. Scutirea respectivă se aplică dacă acea filială este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate întocmite de o societate-mamă potrivit prezentelor reglementări.”

2. După punctul 481 se introduce un nou punct, punctul 482, cu următorul cuprins:

„482. – Entitățile prevăzute la pct. 39 alin. (1) și pct. 44 alin. (1) includ, de asemenea, în declarația nefinanciară informațiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 198 din data de 22.6.2020.”

Art. III. – Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021, cu excepția prevederilor art. I pct. 3 și 5 și ale art. II pct. 2, care se aplică astfel:

„a) de la 1 ianuarie 2022, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. a) și b) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 198 din data de 22.6.2020; și

b) de la 1 ianuarie 2023, în ceea ce privește obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. c) – f) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020.”

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect și Referatul de aprobare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Sursa informației

🔔Vezi și MF. Proiect: Ordin privind unele prevederi aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic

MF. Proiect: Ordin pentru modificarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici was last modified: septembrie 3rd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter