MF. Proiect: Ordin pentru modificarea OMFP nr. 2810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020

21 iul. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 80

Pe pagina oficială (www.mfinante.gov.ro), Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului (20 iulie 2021), pe adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. I. – Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 29 august 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

 1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante.

 2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1. – Se aprobă Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, prevăzute la cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Titlu anexei se modifică și va avea următorul cuprins:

„Procedură de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante”

(…)

7. În anexă, la articolul 3, alineatele (2) – (22) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) În vederea accesării măsurilor de restructurare, debitorul depune la organul fiscal competent notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, prevăzută în anexa nr. 29,  până la data prevăzută la art. 3 alin. (1) din ordonanță, sub sancțiunea decăderii. Aceasta poate fi depusă astfel:

a) la registratura organului fiscal central competent;

b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

c) prin mijloace electronice de transmitere la distanță potrivit art. 79 din Codul de procedură fiscală.

(2¹) Notificarea poate fi retrasă oricând de către debitor la cererea acestuia, prin bifarea corespunzătoare a căsuței corespunzătoare din notificarea prevăzută în anexa nr. 29, fără ca debitorul să piardă dreptul de a depune o nouă notificare până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2), urmând ca organul fiscal competent să comunice acestuia decizia prin care se ia act de retragerea notificării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17.

(2²) În situația în care debitorul dorește concomitent atât retragerea notificării inițiale, cât și depunerea unei noi notificări, aceasta se poate realiza printr-o singură notificare, prin bifarea corespunzătoare a căsuței corespunzătoare din notificarea prevăzută în anexa nr. 29, depusă la organul fiscal competent, aplicându-se în mod corespunzător prevederile alin. (21).”

Videoconferința regională de insolvență Buzău

8. În anexă, la articolul 3 alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) După întocmirea planului de restructurare și a testului creditorului privat prudent, debitorul depune la organul fiscal competent o cerere prin care solicită restructurarea obligațiilor bugetare la care anexează planul de restructurare și testul creditorului privat prudent. Modalitatea de depunere a cererii este cea prevăzută la alin. (2). Modelul cererii privind aplicarea dispozițiilor referitoare la restructurarea obligațiilor bugetare este prevăzut în anexa nr. 30.”

9. În anexă, la articolul 3 alineatul (7), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și data depunerii cererii;”

(…)

Art. II. –  Anexele 1 – 19 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect, Referatul de aprobare și Anexe, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și MF. Proiect: Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene

MF. Proiect: Ordin pentru modificarea OMFP nr. 2810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020 was last modified: iulie 21st, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter