MF. Proiect: O.U.G. privind modificarea art. 6^1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

18 feb. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 165

Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de urgență privind modificarea art. 6^1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și unele măsuri bugetare destinate organizării și desfășurării celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului (17 februarie 2022), pe adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. I – Articolul 61 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 6¹ – (1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor restante prevăzute în anexa la prezenta lege.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) nu se pedepsesc dacă neplata sumelor la expirarea termenului de 60 de zile a fost determinată de neîncasarea creanțelor de către contribuabil, de achitarea de către acesta a unor datorii sau efectuarea unor plăți aferente unor cheltuieli, necesare continuării activității acestuia.

Campanie Craciun UJmag 2020

(3) Sesizarea formulată conform Codului de procedură penală pentru faptele prevăzute la alin. (1) se depune de organele de control fiscal sau alte organe competente, numai după analizarea de către acestea a situației contribuabilului, analiză în urma căreia se constată că neplata sumelor la expirarea termenului de 60 de zile nu se datorează neîncasării creanțelor, achitării unor datorii sau efectuării unor plăți aferente unor cheltuieli, necesare continuării activității acestuia.

(4) Prevederile prezentului articol intră în vigoare la data de 1 martie 2022”.

Art. II – (1) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2022, din disponibilitățile înregistrate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, reprezentând excedent din anii anteriori, suma de 88.000 de lei se virează la bugetul de stat, la capitolul 41 „Alte operațiuni financiare”, paragraful 41.01.16 „Disponibilități din excedentele anilor precedenți”, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează în contul de venituri ale bugetului de stat deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, codificat cu codul de identificare fiscală al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

(3) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații comunică Ministerului Finanțelor virarea sumei prevăzute la alin. (1) în termen de 3 zile de la data virării acesteia.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor, în baza comunicării Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prevăzută la alin. (3), în limita sumei încasate la bugetul de stat potrivit alin. (1), să majoreze veniturile bugetului de stat și creditele de angajament și creditele bugetare ale bugetului Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale” titlul 50 „Fonduri de rezerva”, articolul 50.01 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului”.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în limita sumelor prevăzute la alin. (4), prin hotărâre a Guvernului se repartizează sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat sau unităților administrativ-teritoriale cu atribuții în organizarea și desfășurarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022.

(6) Sumele rămase neutilizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale se restituie la bugetul de stat, la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, până la data de 10 decembrie 2022.

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect și Nota de fundamentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

 

vezi și Ministerul Finanțelor a înaintat propunerea cu privire la crearea cadrului general pentru înființarea Băncilor Naționale de Dezvoltare

Original Black Friday pe UJmag.ro!
MF. Proiect: O.U.G. privind modificarea art. 6^1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale was last modified: februarie 18th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.