MF. Proiect: O.U.G. cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021

25 nov. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 56

Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului (24 noiembrie 2021), pe adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Proiectului:

Art. 1 – Bugetul de stat pe anul 2021, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.236 și nr.236 bis din 9 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2 – (1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2021, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr.1.

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr.2.

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

(3) Bugetul de stat pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 1.112,2 milioane lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 1.297,6 milioane lei credite de angajament și se majorează cu suma de 5.943,3 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 4.831,0 milioane lei.

Art. 3 – Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021 – 2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”, la partea de venituri, să diminueze cu suma de 108.019 mii lei capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare”.

Art. 4 – (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021 – 2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”, să majoreze veniturile proprii cu suma de 78.235 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare” să diminueze la componenta „0101 Finanțarea din FEN postaderare” creditele de angajament cu suma de 1.075.000 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România-Moldova 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare” să diminueze la componenta „0101 Finanțarea din FEN postaderare” creditele bugetare cu suma de 25.000 mii lei. (…)

Pentru mai multe detalii referitoare la Proiect, la Nota de fundamentare și la Anexe, vă rugăm să accesați sursa informației.

(Copyright foto: pinterest)

Sursa informației

Vezi și MF. Proiect: Ordin pentru modificarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

MF. Proiect: O.U.G. cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 was last modified: noiembrie 25th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter