MF. Proiect: O.G. cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

12 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 152

Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță de Guvern cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, conținutul Proiectului:

Art. 1 – Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2022, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1239 din 28 decembrie 2021, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 2 – (1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2022, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2022 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2022 se majorează la venituri cu suma de 21.493,9 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 64.552,7 milioane lei credite de angajament și cu suma de 26.447,2 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 4.953,3 milioane lei.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

(…)

Art. 10 − (1) Sumele alocate suplimentar Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru asigurarea utilităților de primă necesitate prevăzute la art.1 alin.(1) lit. a) – c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, pot fi utilizate și pentru decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea prevăzute la art.1 alin. (10), precum și pentru asigurarea cheltuielilor de masă și cazare prevăzute la art. 17, din același act normativ.

(…)

Art. 23 − Se autorizează Institutul Cultural Român, în anexa nr. 3/44/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2022 – 2025 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”, să introducă la partea de venituri, capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități” cu suma de 280 mii lei.

(…)

Art. 29 − (1) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 28 alin. (3) lit. a) – f) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, direct proportional cu necesarul stabilit potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, iar pentru finanțarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din învățământul de masă, prevăzute la alin. (3) lit. f) și pentru redistribuiri de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) – d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ.

(2) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unităților de învățământ particular și confesional, acreditate, prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. e), se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați sursa informației.

(Copyright: freepik.com)

Sursa informației

MF. Proiect: Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
MF. Proiect: O.G. cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 was last modified: august 12th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.