MF. Proiect: H.G. nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori – modificări

13 ian. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 181

Potrivit site-ului oficial (www.mfinante.gov.ro), marți, 12 ianuarie a.c., Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Redăm, în continuare, modificările prevăzute în Proiect:

1. La articolul 2, literele a), b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 „a) capitalizare – majorarea soldului creditului existent la finele perioadei de suspendare cu dobânda datorată de debitor, calculată pe perioada suspendării la soldul creditului rămas de rambursat, cu excepția creditelor ipotecare contractate de persoane fizice, pentru care dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, și art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, în conformitate cu prevederile contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit;

b) dobândă eșalonată pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice – dobânda aferentă perioadei suspendării la plată datorată de debitori persoane fizice, calculată la soldul creditului rămas de rambursat pe perioada suspendării, care include după caz și dobânda aferentă perioadei de suspendare anterioare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, acordată urmare solicitarii debitorului și transmisă până la 15 iunie 2020. La finalul perioadei de suspendare, care include după caz și perioada de suspendare anterioară potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, acordată urmare a solicitarii debitorului și transmisă până la 15 iunie 2020, dobânda reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit, creanță ce are un nivel de dobândă 0%. În situatia în care pe perioada celor 60 luni de eșalonare a platii dobânzilor, debitorul a aplicat pentru Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, perioada de eșalonare la plată a obligațiilor rămase corespunzător celor 60 luni de eșalonare a plății dobânzilor potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește corespunzător.

(…)

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

e) valoarea de executare a garanției – suma aferentă soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice, aferentă perioadei de suspendare la plată, ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit în perioada de eșalonare, în cazul în care debitorul nu a achitat integral un număr de cel puțin 3 rate consecutive, la scadențele prevăzute în graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate pentru creditele ipotecare. Valoarea de executare a garanției se solicită de către creditor după trecerea integrală la restanță a soldului dobânzilor pentru creditele ipotecare eșalonate la plată.”

2. Alineatul (1) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare definite conform prevederilor art. 1 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările si completările ulterioare, se stabilește conform opțiunii debitorului, și este cuprinsă între minimum o lună și maximum nouă luni. Perioada maximă de nouă luni  include  și perioada suspendării efective a obligațiilor de plată  în temeiul moratoriului legislativ instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020  și/sau perioadele de suspendare acordate în cadrul moratoriilor non-legislative, după caz. După data de 1 ianuarie 2021 debitorul are posibilitatea de a obține o singură dată suspendarea obligațiilor de plată.”

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 4

Poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au fost acordate până la data de 30 martie 2020 inclusiv;

b) data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligațiilor de plată;

c) nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;

d) nu înregistrează restanțe la data solicitării suspendării obligației de plată.„

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect și la nota de fundamentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

🔔Vezi și MFP. Proiect: O.U.G. privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

MF. Proiect: H.G. nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori – modificări was last modified: ianuarie 13th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter