Metodologia privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate (OMENCS nr. 5923/2016)

22 dec. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 692

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OMENCS nr. 5923/2016
(M. Of. nr. 1014 din 16 decembrie 2016)
Cap. I („Prevederi generale privind recunoașterea diplomei de doctor”)
Cap. II („Prevederi privind recunoașterea diplomelor de către C.N.R.E.D.”)

 

Monitor Dosare

În M. Of. nr. 1014 din 16 decembrie 2016, a fost publicat Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice (OMENCS) nr. 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate.

În continuare, vom prezenta structura respectivei Metodologii.

Cap. I („Prevederi generale privind recunoașterea diplomei de doctor”)

Cap. II („Prevederi privind recunoașterea diplomelor de către C.N.R.E.D.”)

În continuare, vom prezenta dispoziții ale respectivei Metodologii.

Cap. I („Prevederi generale privind recunoașterea diplomei de doctor”) din Metodologie

Cap. I dispune faptul că respectiva metodologie reglementează recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate.

Instituțiile acreditate de învățământ superior, unitățile și instituțiile de drept public și de drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul național de cercetare-dezvoltare recunosc diploma de doctor și titlul de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute la:

a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;

b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, actualizată periodic;

c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.R.E.D., recunoaște diploma de doctor și titlul de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute la instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate, altele decât cele prevăzute la alin. (1).

C.N.R.E.D. poate solicita, în cazuri justificate, evaluarea dosarului de recunoaștere de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare C.N.A.T.D.C.U.

Conferintele lunii noiembrie
”

Instituțiile acreditate de învățământ superior, precum și unitățile și instituțiile de drept public și drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul național de cercetare-dezvoltare colaborează permanent cu C.N.R.E.D. în vederea recunoașterii diplomelor menționate la alin. (1) și transmit semestrial către C.N.R.E.D. o situație centralizată a solicitărilor de recunoaștere.

Recunoașterea de către instituțiile acreditate de învățământ superior sau de unitățile și instituțiile de drept public și de drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul național de cercetare-dezvoltare se realizează, în baza unor proceduri proprii aprobate la nivelul instituției sau unității respective, în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obținerii abilitării, ocupării unei funcții didactice sau de cercetare în cadrul uneia dintre instituțiile sau unitățile menționate anterior.

Cap. II („Prevederi privind recunoașterea diplomelor de către C.N.R.E.D.”) din Metodologie

Cap. II dispune faptul că durata de soluționare de către C.N.R.E.D. a dosarelor este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării la M.E.N.C.S. a dosarului complet. Dosarul se poate depune la registratura M.E.N.C.S., la instituția de învățământ superior sau se transmite prin poștă.

În cazul în care C.N.R.E.D. constată că dosarul nu cuprinde documentele prevăzute la art. 3 alin. (2), înștiințează solicitantul sau instituția de învățământ superior. Dosarul trebuie completat în termen de un (1) an de la data primirii înștiințării, în caz contrar, C.N.R.E.D. clasează dosarul, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar.

Termenul de soluționare prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul sau instituția de învățământ superior fiind informată în scris, prin curier poștal sau poștă electronică.

Atestatul de recunoaștere a diplomei de doctor se eliberează titularului, unei persoane împuternicite sau, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin servicii poștale, cu excepția atestatelor de recunoaștere emise anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii.

De asemenea, decizia C.N.R.E.D. poate fi contestată o singură dată, în termen de 30 de zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la registratura M.E.N.C.S. sau se transmite prin poștă.

Contestațiile sunt evaluate de către C.N.R.E.D. sau, de la caz la caz, de către comisiile de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U. la data întrunirii acestora.

Respectiva metodologie nu se aplică deciziilor de recunoaștere sau nerecunoaștere pronunțate de C.N.R.E.D., respectiv de C.N.A.T.D.C.U. până la data intrării în vigoare a acesteia. Dosarele aflate la momentul intrării în vigoare a prezentei metodologii în procedura de evaluare de către C.N.R.E.D., respectiv C.N.A.T.D.C.U. sunt analizate conform legislației în vigoare la data depunerii acestora.

În cazul unui program de studii organizat în comun de instituții de învățământ superior acreditate din România și din străinătate, finalizat cu eliberarea unei diplome de către fiecare instituție, actul de studii eliberat de instituția din străinătate nu se supune procedurii de recunoaștere, diploma eliberată de instituția de învățământ superior din România conferind toate drepturile.

În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului de recunoaștere, C.N.R.E.D. eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia. Pentru eliberarea duplicatului, titularul adresează, în scris, o cerere însoțită de următoarele documente: copia actului de studii care a fost recunoscut; copia actului de identitate, dovada plății taxei în valoare de 50 lei; declarație notarială cu privire la încadrarea în una dintre situațiile menționate mai sus.

Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional de către instituțiile acreditate de învățământ superior, unitățile și instituțiile de drept public și de drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul național de cercetare-dezvoltare, conform propriilor proceduri, este valabilă și produce efecte juridice la nivelul respectivei instituții de învățământ superior.

Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional de către C.N.R.E.D. este valabilă și produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.

 

Alte prevederi relevante din OMENCS nr. 5923/2016

Se aprobă Metodologia privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din respectivul ordin.

Se aprobă modelul atestatului de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate, emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

La intrarea în vigoare a respectivului ordin, Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.894/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute la instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 10 mai 2012, se abrogă.

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și instituțiile de învățământ superior din România duc la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

 

Metodologia privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate (OMENCS nr. 5923/2016) was last modified: decembrie 21st, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter