Metodologia privind cazurile şi condiţiile în care se asigură asistenţa juridică în mod gratuit de unitate, la cerere, prin avocat, pentru poliţiştii de penitenciare şi membrii de familie ai acestora a fost aprobată (OMJ nr. 4527/C/2020)

27 nov. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 140
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

OMJ nr. 4527/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind cazurile și condițiile în care se asigură asistența juridică în mod gratuit de unitate, la cerere, prin avocat, pentru polițiștii de penitenciare și membrii de familie ai acestora

(M. Of. nr. 1137 din 26 noiembrie 2020)

 

Se aprobă Metodologia privind cazurile și condițiile în care se asigură asistența juridică în mod gratuit de unitate, la cerere, prin avocat, pentru polițiștii de penitenciare și membrii de familie ai acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

În M. Of. nr. 1137 din 26 noiembrie 2020 a fost publicat OMJ nr. 4527/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind cazurile și condițiile în care se asigură asistența juridică în mod gratuit de unitate, la cerere, prin avocat, pentru polițiștii de penitenciare și membrii de familie ai acestora.

În continuare, vom prezenta conținutul acestei metodologii:

 

ANEXĂ:

METODOLOGIE privind cazurile și condițiile în care se asigură asistența juridică în mod gratuit de unitate, la cerere, prin avocat, pentru polițiștii de penitenciare și membrii de familie ai acestora

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1

(1) Prin prezenta metodologie se reglementează cazurile și condițiile în care se asigură asistența juridică în mod gratuit de unitate, la cerere, prin avocat, după cum urmează:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

a) pentru polițiștii de penitenciare care sunt cercetați penal, urmăriți penal sau judecați pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

b) pentru polițiștii de penitenciare și membrii de familie ai acestora în cazul în care, la sesizarea Administrației Naționale a Penitenciarelor sau a unităților subordonate, acestora li se asigură protecție împotriva amenințărilor, violențelor, faptelor de ultraj ori a altor fapte de natură penală cărora le-ar putea fi victimă, precum și în cazul în care viața, integritatea corporală, demnitatea sau bunurile le sunt puse în pericol în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

(2) Sumele de bani necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat în vederea asigurării serviciilor reglementate la alin. (1) sunt prevăzute în bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate pentru personalul propriu.

Art. 2

În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu – fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor profesionale sau prevăzute de lege;

b) membrii de familie – soț sau soție, după caz, copiii și părinții polițistului de penitenciare;

c) fapte în legătură cu atribuțiile de serviciu – fapte care au legătură cu îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în fișa postului și legislația specifică ori săvârșite în executarea dispozițiilor primite de la șefii ierarhici în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

d) date de interes – informații de natură a clarifica împrejurările în care au fost săvârșite faptele, prin care se stabilesc limitele temporale ale producerii evenimentelor, succesiunea în timp a acestora, datele de identificare ale persoanelor care au avut cunoștință sau au participat la respectivele activități, clarificările oferite de către specialiști și altele asemenea;

e) analiză preliminară – analiza întocmită de șeful nemijlocit al polițistului de penitenciare, care stabilește dacă la data săvârșirii faptei polițistul de penitenciare se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și dacă sunt incidente situațiile prevăzute la art. 7.

Art. 3

(1) Pentru asigurarea asistenței juridice în mod gratuit de unitate, prin avocat, polițiștii de penitenciare se adresează cu cerere scrisă, asumată prin semnătură, directorului unității unde aceștia sunt numiți în funcție la momentul depunerii solicitării.

(2) În situația în care polițistul de penitenciare este arestat preventiv, cererea poate fi depusă de reprezentantul său legal sau convențional.

(3) Cererea scrisă se înregistrează la secretariatul unității și este însoțită de documentele care fac dovada că polițiștii de penitenciare sunt cercetați penal, urmăriți penal sau judecați pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau din care rezultă că polițiștii și membrii de familie beneficiază de protecție împotriva amenințărilor, violențelor, faptelor de ultraj ori a altor fapte de natură penală cărora le-ar putea fi victimă, precum și în cazul în care viața, integritatea corporală, demnitatea sau bunurile le sunt puse în pericol în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.

CAPITOLUL II: Asistența juridică asigurată în mod gratuit de unitate, prin avocat, pentru polițiștii de penitenciare care sunt cercetați penal, urmăriți penal sau judecați pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și cazurile în care se asigură aceste servicii

Art. 4

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, directorul unității hotărăște, după caz:

a) aprobarea cererii de asigurare a asistenței juridice, dacă sunt îndeplinite condițiile legale;

b) respingerea cererii de asigurare a asistenței juridice și comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

(2) Hotărârea directorului unității prevăzută la alin. (1) are la bază analiza preliminară întocmită de șeful nemijlocit al polițistului de penitenciare, care stabilește dacă la data săvârșirii faptei polițistul de penitenciare se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și dacă sunt incidente situațiile prevăzute la art. 7.

(3) Pentru clarificarea unor aspecte necesare în rezolvarea cererii, directorul unității poate solicita lămuriri, în scris sau verbal, din partea polițistului de penitenciare sau a unor reprezentanți ai structurilor din cadrul unității, precum și a altor autorități sau instituții care pot furniza date de interes.

(4) În situația în care ulterior săvârșirii unei fapte în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul de penitenciare în cauză își modifică raporturile de serviciu, fiind încadrat într-o altă unitate, în vederea luării hotărârii prevăzute la alin. (1), directorul unității respective solicită lămuriri, în scris, conducerii unității în care a fost săvârșită fapta.

Art. 5

(1) Pentru asigurarea asistenței juridice, unitatea încheie o convenție cu un avocat sau cu mai mulți avocați, după caz, urmând ca, în funcție de solicitări, să se încheie un contract de asistență juridică. Odată cu aprobarea cererii conform art. 4 alin. (1) lit. a), directorul unității, prin grija unui reprezentant al structurii secretariat, comunică polițistului de penitenciare datele de contact ale avocatului sau, după caz, ale avocaților selectat/selectați.

(2) Pe baza contractului încheiat între unitate și avocat și a raportului de asistență întocmit de avocat, sumele de bani se plătesc din fondurile alocate în buget cu această destinație, pe bază de documente justificative legal întocmite de acesta, și care vor purta confirmarea polițistului de penitenciare cu privire la realitatea prestării serviciului.

Art. 6

(1) La momentul aprobării cererii conform art. 4 alin. (1) lit. a), polițistul de penitenciare completează un angajament, al cărui model este prevăzut în anexa la prezenta metodologie, prin care se obligă să restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea asistenței juridice, în cazul în care s-a stabilit vinovăția sa, în termen de 3 luni de la data constatării acestei situații.

(2) În cazul în care polițistul de penitenciare nu restituie sumele datorate în termenul prevăzut la alin. (1), acestea se recuperează potrivit art. 147 din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7

Nu pot beneficia de asistență juridică în condițiile prezentei metodologii polițiștii de penitenciare care sunt cercetați penal, urmăriți penal ori judecați pentru:

a) infracțiuni împotriva patrimoniului unității;

b) infracțiuni pentru care sesizarea organului de urmărire penală s-a făcut prin plângere sau, după caz, denunț al unității;

c) infracțiuni flagrante.

CAPITOLUL III: Asistența juridică asigurată în mod gratuit de unitate, prin avocat, pentru polițiștii de penitenciare și membrii de familie ai acestora împotriva amenințărilor, violențelor, faptelor de ultraj ori a altor fapte de natură penală cărora le-ar putea fi victimă, precum și în cazul în care viața, integritatea corporală, demnitatea sau bunurile le sunt puse în pericol în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu

Art. 8

(1) Pentru a beneficia de asistență juridică asigurată în mod gratuit de unitate, prin avocat, polițiștii de penitenciare prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) depun o cerere scrisă adresată directorului unității în care este numit polițistul de penitenciare, care se soluționează în termen de 5 zile lucrătoare de la depunere.

(2) Pentru clarificarea unor aspecte necesare în rezolvarea cererii, directorul unității poate solicita lămuriri, în scris sau verbal, din partea polițistului de penitenciare sau a unor reprezentanți ai structurilor din cadrul unității, precum și altor autorități sau instituții care pot furniza date de interes.

(3) Dispozițiile art. 5 sunt aplicabile și polițiștilor de penitenciare prevăzuți la alin. (1).

 

Metodologia privind cazurile și condițiile în care se asigură asistența juridică în mod gratuit de unitate, la cerere, prin avocat, pentru polițiștii de penitenciare și membrii de familie ai acestora a fost aprobată (OMJ nr. 4527/C/2020) was last modified: noiembrie 27th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter