Metodologia pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanţele judecătoreşti a dreptului unui cadru didactic de a desfăşura activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor (OME nr. 3511/2021)

12 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 90

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordinul ministrului Educației (OME) nr. 3511/2021 pentru aprobarea Metodologiei pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanțele judecătorești a dreptului unui cadru didactic de a desfășura activități legate de educarea și îngrijirea minorilor

 

(M. Of. nr.  367 din 9 aprilie 2021)

Se aprobă metodologia pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanțele judecătorești a dreptului unui cadru didactic de a desfășura activități legate de educarea și îngrijirea minorilor.

În M. Of. nr.  367 din 9 aprilie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului Educației (OME) nr. 3511/2021 pentru aprobarea Metodologiei pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanțele judecătorești a dreptului unui cadru didactic de a desfășura activități legate de educarea și îngrijirea minorilor.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile regăsite în respectivul ordin.

Art. 1

„Se aprobă Metodologia pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanțele judecătorești a dreptului unui cadru didactic de a desfășura activități legate de educarea și îngrijirea minorilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Art. 2

„Unitățile de învățământ preuniversitar, inspectoratele școlare, Direcția generală învățământ preuniversitar și Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

Art. 3

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin, cuprinde Metodologia din 19 martie 2021 pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanțele judecătorești a dreptului unui cadru didactic de a desfășura activități legate de educarea și îngrijirea minorilor. 

Redăm, în cele ce urmează, structura acesteia.

Structura

Capitolul I: Dispoziții generale

Capitolul II: Stabilirea responsabilităților

Capitolul III: Transmiterea informațiilor prin alerta IMI

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Capitolul IV: Dispoziții finale

Totodată, prezentăm și cele mai importante dispoziții din anexă.

Art. 2

„Utilizarea modulului de alertă pentru educația minorilor se realizează în scopul colaborării eficiente cu autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European prin schimbul și prelucrarea de informații, prin transmiterea de alerte referitor la interzicerea de către instanțele judecătorești naționale a dreptului unui cadru didactic de a desfășura, pe teritoriul României, chiar și cu caracter temporar, în unități de învățământ din rețeaua școlară națională, activități legate de educarea și îngrijirea minorilor”.

Art. 5

„(1) În scopul gestionării modulului de alertă pentru educația minorilor, la nivelul fiecărei autorități competente se desemnează un număr de utilizatori ai Sistemului de informare al pieței interne – IMI, cuprins între minimum două și maximum cinci persoane.

(2) Una dintre persoanele desemnate de către fiecare autoritate competentă să utilizeze Sistemul de informare al pieței interne – IMI în scopul gestionării modulului de alertă pentru educația minorilor este o persoană cu atribuții de secretariat.

(3) Atribuțiile de utilizare a Sistemului de informare al pieței interne – IMI în scopul gestionării modulului de alertă pentru educația minorilor se stabilesc prin fișa postului”.

Art. 6

„(1) Autoritățile competente transmit coordonatorului la nivel național al modulului de alertă pentru educația minorilor, în cel mult 30 de zile de la data aprobării prezentei metodologii, datele de identificare și contact ale utilizatorilor desemnați să utilizeze Sistemul de informare al pieței interne – IMI în scopul gestionării modulului de alertă pentru educația minorilor.

(2) Orice modificare a datelor de identificare și/sau de contact ale utilizatorilor desemnați se transmite coordonatorului la nivel național al modulului de alertă pentru educația minorilor în cel mult 30 de zile de la data aplicării modificărilor”.

Art. 7

„Unitățile de învățământ preuniversitar cuprinse în rețeaua școlară națională au obligația:

a) să anunțe inspectoratul școlar din județul/municipiul București în care funcționează despre hotărârea judecătorească definitivă prin care unui cadru didactic i s-a interzis de către instanțele judecătorești naționale dreptul de a desfășura, chiar și cu caracter temporar, în unități de învățământ din rețeaua școlară națională, activități legate de educarea și îngrijirea minorilor, în termen de o zi de la data primirii hotărârii judecătorești;

b) să pună la dispoziția autorității competente, în condiții de siguranță și cu păstrarea confidențialității, toate informațiile necesare transmiterii alertei, conform prevederilor art. 9 alin. (2)”.

Art. 8

„(1) Autoritățile competente și utilizatorii Sistemului de informare al pieței interne – IMI desemnați de acestea iau măsuri tehnice și organizatorice de protecție adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

(2) Utilizatorii Sistemului de informare al pieței interne – IMI acționează numai la instrucțiunile autorității competente și sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează”.

Art. 10

„Utilizatorii Sistemului de informare al pieței interne – IMI șterg alerta transmisă, în termen de maximum 7 zile de la data primirii înștiințării cu privire la existența unei hotărâri judecătorești referitoare la încetarea interdicției sau restricției menționate la art. 9 alin. (1)”.

Art. 11

„Cadrele didactice au dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente pentru orice prejudiciu cauzat prin alerte false transmise altor state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European”.

Metodologia pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanțele judecătorești a dreptului unui cadru didactic de a desfășura activități legate de educarea și îngrijirea minorilor (OME nr. 3511/2021) was last modified: aprilie 12th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter