Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale – modificări (Ordinul ANRDE nr. 25/2019)

27 nov. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 214

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

București: Conferința GDPR în relațiile de muncă
Actul modificator

Sumar

Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRDE) nr. 217/2018

(M. Of. nr. 1.109 din 28 decembrie 2018; cu modif. ult.)

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRDE) nr. 207 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRDE) nr. 217/2018

(M. Of. nr. 942 din 5 ianuarie 2016)

 

– modifică: art. 54 alin. (4) lit. s), art. 56 alin. (3) lit. h), art. 75, art. 77;

– introduce: art. 3 alin. (2) pct. 6-7, art. 54 alin. (4) lit. u), art. 56 alin. (3) lit. k), anexa nr. 3 art. 2 alin. (3).

 

În M. Of. nr. 942 din 5 ianuarie 2016, s-a publicat Ordinul ANRD nr. 207privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRDE nr. 217/2018.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRDE nr. 217/2018 (M. Of. nr. 1.109 din 28 decembrie 2018; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Art. 3 alin. (2) pct. 6-7 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale (introdus Ordinul ANRDE nr. 25/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (2), după pct. 5 se introduc două noi puncte, pct. 6-7, cu următorul conținut:

„(2) În înțelesul prezentei metodologii, abrevierile utilizate au următoarele semnificații:

(…)

6. SD – sistem de distribuție a gazelor naturale;

7. ST – sistem de transport al gazelor naturale”.

 

Art. 54 alin. (4) lit. s) din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale (modificat Ordinul ANRDE nr. 25/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 54 alin. (4), lit. s) prevedea:

„(4) Fundamentările privind stabilirea venitului reglementat și a venitului reglementat corectat aferente primului an al perioadei de reglementare conțin în mod obligatoriu următoarele elemente, date și informații necesare pentru susținerea propunerilor de venit reglementat, venit reglementat corectat și tarife de distribuție, respectiv:

(…)

s) costurile cu personalul angajat, fundamentate pe baza numărului de personal angajat cu contract individual de muncă, a nivelului salarial mediu și a celorlalte costuri de personal; operatorul trebuie să prezinte detaliat costurile de personal pentru fiecare an al perioadei de reglementare, modalitatea de calcul al elementelor utilizate și justificări privind valorile luate în considerare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 54 alin. (4), lit. s) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Fundamentările privind stabilirea venitului reglementat și a venitului reglementat corectat aferente primului an al perioadei de reglementare conțin în mod obligatoriu următoarele elemente, date și informații necesare pentru susținerea propunerilor de venit reglementat, venit reglementat corectat și tarife de distribuție, respectiv:

(…)

s) costurile cu personalul angajat, defalcate distinct pentru personalul prevăzut la art. 12 lit. m) și restul personalului, fundamentate pe baza numărului de personal, a nivelului salarial mediu și a celorlalte costuri de personal; operatorul trebuie să prezinte detaliat costurile de personal pentru fiecare an al perioadei de reglementare, modalitatea de calcul al elementelor utilizate și justificări privind valorile luate în considerare;”.

 

Art. 54 alin. (4) lit. u) din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale (introdus Ordinul ANRDE nr. 25/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 54 alin. (4), după lit. t) se introduce o nouă literă, lit. u), cu următorul conținut:

„(4) Fundamentările privind stabilirea venitului reglementat și a venitului reglementat corectat aferente primului an al perioadei de reglementare conțin în mod obligatoriu următoarele elemente, date și informații necesare pentru susținerea propunerilor de venit reglementat, venit reglementat corectat și tarife de distribuție, respectiv:

(…)

u) costurile cu colaboratorii, defalcate distinct pentru personalul prevăzut la art. 12 lit. m) și restul colaboratorilor, însoțite de modalitatea de calcul și justificările privind valorile luate în considerare”.

 

Art. 56 alin. (3) lit. h) din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale (modificat Ordinul ANRDE nr. 25/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 56 alin. (3), lit. h) prevedea:

„(3) Solicitarea privind ajustarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și calculul tarifelor de distribuție conțin, în mod obligatoriu, următoarele elemente, date și informații:

(…)

h) cheltuielile cu personalul realizate în anul anterior;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 56 alin. (3), lit. h) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Solicitarea privind ajustarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și calculul tarifelor de distribuție conțin, în mod obligatoriu, următoarele elemente, date și informații:

(…)

h) cheltuielile cu personalul angajat, realizate în anul anterior, defalcate distinct pentru personalul prevăzut la art. 12 lit. m) și restul personalului;”.

 

Art. 56 alin. (3) lit. k) din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale (introdus Ordinul ANRDE nr. 25/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 56 alin. (3), după lit. j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul conținut:

„(3) Solicitarea privind ajustarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și calculul tarifelor de distribuție conțin, în mod obligatoriu, următoarele elemente, date și informații:

(…)

k) costurile cu colaboratorii, realizate în anul anterior, defalcate distinct pentru personalul prevăzut la art. 12 lit. m) și restul colaboratorilor”.

 

Art. 75 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale (modificat Ordinul ANRDE nr. 25/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 75 prevedea:

„Art. 75

ANRE ia în considerare, pentru fiecare OD, după caz, stabilirea unei noi categorii de clienți, care să beneficieze de un tarif de distribuție de proximitate, dacă aceștia sunt clienți industriali care îndeplinesc condițiile legale de a se racorda la SNT și pentru care există o soluție de racordare viabilă din punct de vedere tehnico-economic”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 75 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 75

(1) Pentru cea de-a patra perioadă de reglementare, ANRE ia în considerare, pentru fiecare OD, după caz, stabilirea unei noi categorii de clienți, care să beneficieze de un tarif de distribuție de proximitate, dacă acesta are în portofoliu clienți industriali care îndeplinesc condițiile legale de a se racorda la ST, care solicită OD acest tip de tarif și pentru care există o soluție de racordare viabilă din punct de vedere tehnico-economic, demonstrată de către aceștia prin:

a) avizul tehnic de principiu pentru racordarea la ST sau aviz tehnic de racordare la ST, după caz, eliberat de operatorul ST în conformitate cu normele privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale;

b) o analiză economică realizată de solicitant, din care să rezulte viabilitatea economică a racordării la ST.

(2) În situația în care, pentru alimentarea clientului care solicită racordarea la ST, OD a contribuit cu fonduri proprii la realizarea unor obiective ale SD, care la data deconectării acestuia nu sunt amortizate integral, respectivul client este obligat să plătească OD cotă-parte din valoarea reglementată rămasă neamortizată a acestor obiective, calculată proporțional cu debitul de gaze naturale maxim instalat al clientului, în totalul debitelor maxime instalate ale clienților deserviți de respectivele obiective.

(3) În vederea realizării analizei economice prevăzute la alin. (1) lit. b), clientul industrial solicită OD valoarea reglementată rămasă neamortizată prevăzută la alin. (2), iar OD este obligat să comunice respectiva valoare în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

(4) Pentru ca racordarea la ST să fie considerată viabilă din punct de vedere economic pentru solicitant, analiza economică trebuie să demonstreze că valoarea estimată a investiției comunicată prin avizul tehnic prevăzut la alin. (1) lit. a) și cea a obiectivelor precizate la alin. (2) poate fi recuperată de solicitantul tarifului de distribuție de proximitate în termen de 5 ani de la momentul racordării, prin economia de costuri realizată ca urmare a neplății tarifului de distribuție, pe baza unui volum de gaze naturale consumat de solicitant, egal cu cel realizat în ultimul an calendaristic încheiat.

(5) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se transmit OD de către clientul industrial odată cu transmiterea solicitării de acordare a tarifului de distribuție de proximitate, iar OD decide pe baza respectivelor documente în privința acordării tarifului de distribuție de proximitate pentru respectivul solicitant”.

 

Art. 77 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale (modificat Ordinul ANRDE nr. 25/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 77 prevedea:

„Art. 77

OD în ale căror portofolii există clienți industriali care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 75, care solicită OD obținerea tarifului de proximitate pe baza acordului de principiu obținut de la operatorul SNT, pot înainta prognoza de consum și propunerea de tarif, distincte pentru acești clienți, odată cu transmiterea documentelor de fundamentare sau ajustare a venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și a calcului tarifelor de distribuție”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 77 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 77

OD în ale căror portofolii există clienți industriali care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 75 pot înainta prognoza de consum și propunerea de tarif, distincte pentru acești clienți, odată cu transmiterea documentelor de fundamentare sau ajustare a venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și a calculului tarifelor de distribuție”.

 

Anexa nr. 3 art. 3 alin. (2) din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale (introdus Ordinul ANRDE nr. 25/2019)

  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 3 art. 3, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

„(3) Nu sunt considerate intrări de imobilizări corporale/ necorporale și nu se vor lua în calcul la stabilirea valorii bazei de active reglementate imobilizările corporale/necorporale noi, reprezentând obiective ale sistemului de distribuție, pentru care OD nu a obținut modificarea licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale”.

Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale – modificări (Ordinul ANRDE nr. 25/2019) was last modified: noiembrie 27th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter