Metodologia de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor – modificări (OMMSS/OMF/OMAI/OMJ nr. 2084/20910/188/2022/70/C/2023)

15 feb. 2023
Vizualizari: 355

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
Ordinul ministrului muncii și protecției sociale (OMMS), al ministrului afacerilor interne (OMAI) și al ministrului justiției (OMJ) nr. 173/65/3.042/C/2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor

(M. Of. nr. 587 din 11 iunie 2021)

OMMSS nr. 2084/2022, OMF nr. 20910/2022, OMAI nr. 188/2022 și OMJ nr. 70/C/2023 privind modificarea și completarea Metodologiei de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor, aprobată prin OMMSS, OMAI și OMJ nr. 173/65/3.042/C/2021

(M. Of. nr. 123 din 13 februarie 2023)

Având în vedere:

– art. IV alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative, aprobată prin Legea nr. 208/2019;

– art. 19 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

– art. 30 alin. (6) lit. b) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011;

– Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor;

În temeiul:

– art. 18 alin. (3) din H.G. nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;

– art. 10 alin. (3) din H.G. nr. 22/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;

– art. 13 din H.G. nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției;

– art. 7 alin. (5) din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008.

– introduce: art. 3 alin. (3), Anexa nr. 2;

 

– modifică: art. 13 alin. (1), art. 18.

 

În M. Of. nr. 123 din data de 13 februarie 2023 s-a publicat Ordinul ministrului muncii și protecției sociale (OMMS) nr. 2084/2022, al ministrului finanțelor (OMF) nr. 20910/2022, al ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 188/2022 și al ministrului justiției (OMJ) nr. 70/C/2023 privind modificarea și completarea Metodologiei de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor, aprobată prin OMMSS, OMAI și OMJ nr. 173/65/3.042/C/2021.

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivului ordin.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Art. 3 alin. (3)

Noua reglementare

„(3) Identificarea și referirea victimelor traficului de persoane se realizează conform prevederilor Mecanismului național de identificare și referire a victimelor traficului de persoane”.

 

Art. 13 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) În aplicarea art. 7 alin. (4) lit. a) din lege, fiecărei persoane care se adresează CSVI/SSVI din cadrul DGASPC sau, după caz, altor furnizori de servicii sociale publici sau privați, prevăzuți la art. 3^1 din lege, i se înmânează un material de informare care cuprinde cel puțin informațiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. Activitatea de informare prevăzută la art. 7 alin. (4) lit. a) nu este limitată la înmânarea acestui formular și se va acorda în mod individualizat, adaptat în funcție de nevoile fiecărui caz în parte”.

Noua reglementare

„(1) În aplicarea art. 7 alin. (4) lit. a) din lege, fiecărei persoane care se adresează CSVI/SSVI din cadrul DGASPC sau, după caz, altor furnizori de servicii sociale publici sau privați, prevăzuți la art. 3^1 din lege, i se înmânează un material de informare care cuprinde cel puțin informațiile prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie. Activitatea de informare prevăzută la art. 7 alin. (4) lit. a) din lege nu este limitată la înmânarea acestui formular și se va realiza în mod individualizat, adaptat în funcție de nevoile fiecărui caz în parte”.

Art. 18

Vechea reglementare

„În aplicarea prevederilor art. 3^9 alin. (10) și (11) din lege, prin protocol de cooperare interinstituțională încheiat între Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, în termen de 90 de zile de la aprobarea metodologiei prezente, se stabilesc:

a) fișa cu datele pe care DGASPC le înregistrează în Registrul special privind victimele infracțiunilor referite serviciilor de sprijin și protecție, cu indicatori generali pentru victimele infracțiunilor și indicatori specifici pentru copii, pentru victimele traficului de persoane și pentru alte aspecte relevante;

b) procedura de înregistrare și actualizare a datelor în registru;

c) modalitatea transmiterii datelor statistice la Ministerul Justiției, respectiv la Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane”.

 

Noua reglementare

„În aplicarea prevederilor art. 3^9 alin. (10) și (11) din lege, prin protocolul de cooperare interinstituțională încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie se stabilesc:a) fișele cu datele pe care DGASPC le înregistrează în Registrul special privind victimele infracțiunilor referite serviciilor de sprijin și protecție, cu indicatori generali pentru adulții victime ale infracțiunilor și indicatori specifici pentru copii, precum și indicatori specifici pentru victimele traficului de persoane;

b) procedura de înregistrare a datelor în registru;

c) modalitatea transmiterii datelor statistice la Ministerul Justiției, respectiv la Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane;

d) publicarea datelor statistice;

e) obligațiile părților pentru asigurarea unei prelucrări legale și echitabile a datelor cu caracter personal, condițiile în care datele cu caracter personal furnizate pot fi comunicate altor persoane fizice sau juridice, descrierea măsurilor necesare pentru asigurarea securității prelucrărilor, măsurile necesar a fi instituite pentru asigurarea confidențialității prelucrărilor, măsurile instituite pentru asigurarea exercitării drepturilor de către persoanele vizate”.

Anexa nr. 2

Noua reglementare
După anexa care devine nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, „Protocol de cooperare interinstituțională pentru operaționalizarea Registrului special privind victimele infracțiunilor”, cu următorul cuprins: „ANEXA nr. 2: PROTOCOL de cooperare interinstituțională pentru operaționalizarea Registrului special privind victimele infracțiunilor”.
Metodologia de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor – modificări (OMMSS/OMF/OMAI/OMJ nr. 2084/20910/188/2022/70/C/2023) was last modified: mai 24th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.