Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar – modificări (OME nr. 5722/2022)

4 oct. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 138

Actul modificat

Actul modificatorPreambulSumar
OMEC nr. 5434/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar

(M. Of. nr. 852 din 17 septembrie 2020)

OME nr. 5722/2022 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, aprobată prin OMEC nr. 5434/2020 

(M. Of. nr. 963 din 3 octombrie 2022)

Având în vedere:

– art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011;

Referatul de aprobare nr. 4.649/DGMRURS din 19.09.2022;

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

În temeiul:

– art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021.

– modifică: art. 3 alin. (3) lit. n), art. 15 alin. (1), art. 15 alin. (6) lit. b), art. 16 alin. (1), art. 16 alin. (3) lit. b), art. 16 alin. (3) lit. c) pct. (i), art. 20 alin. (2) lit. c), e), g) și i), art. 25 alin. (2), anexele nr. 2-4.

– introduce: art. 46^1.

În M. Of. nr. 963 din 3 octombrie 2022 s-a publicat OME nr. 5722/2022 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, aprobată prin OMEC nr. 5434/2020. 

Redăm, în cele ce urmează, modificările aduse respectivului ordin.

Art. 3 alin. (3) lit. n)

Vechea reglementare

„n) întreprinde măsurile necesare asigurării transportului lucrărilor scrise, în deplină siguranță , de la centrele de examen către centrele de evaluare, inclusiv prin punerea în aplicare a protocolului/convenției încheiate de Ministerul Educației și Cercetării cu serviciul de poștă specială”.

Noua reglementare

La articolul 3 alineatul (3), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:

„n) întreprinde măsurile necesare asigurării transmiterii/transportului lucrărilor scrise, în deplină siguranță, de la centrele de examen către centrele de evaluare”.

 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Art. 15 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Inspecțiile școlare de specialitate se susțin în perioada prevăzută în Calendar, în unitatea de învățământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învățământ, cu avizul inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane și aprobarea directorului unității de învățământ primitoare. Prima inspecție se efectuează în semestrul I, iar a doua inspecție în semestrul al II-lea. În situații speciale, dovedite cu documente justificative, candidații pot solicita în scris inspectoratului școlar efectuarea ambelor inspecții de specialitate în semestrul al II-lea, dar nu la un interval mai mic de 30 de zile”.

Noua reglementare

La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Inspecțiile școlare de specialitate se susțin în perioadele de cursuri conform structurii anului școlar, în unitatea de învățământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învățământ, cu avizul inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane și aprobarea directorului unității de învățământ primitoare. Prima inspecție se efectuează în prima jumătate a anului școlar, iar a doua inspecție în perioadele de cursuri din a doua jumătate a anului școlar. În situații speciale, dovedite cu documente justificative, candidații pot solicita în scris inspectoratului școlar efectuarea ambelor inspecții de specialitate în perioadele de cursuri din a doua jumătate a anului școlar, dar nu la un interval mai mic de 30 de zile”.

 

Art. 15 alin. (6) lit. b)

Vechea reglementare

„b) directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care se desfășoară inspecția/responsabilul comisiei metodice de specialitate”.

Noua reglementare

La articolul 15 alineatul (6), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care se desfășoară inspecția/responsabilul/membrul comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică”.

 

Art. 16 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Perioada în care candidatul elaborează portofoliul începe după validarea înscrierii la examen și se finalizează cu evaluarea acestuia în semestrul al doilea al anului școlar în care susține proba scrisă”.

Noua reglementare

La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Perioada în care candidatul elaborează portofoliul începe după validarea înscrierii la examen”.

 

Art. 16 alin. (3) lit. b)

Vechea reglementare

„b) o scrisoare de intenție, având între 200 și 400 de cuvinte, în care se prezintă motivația participării la examenul de definitivat, obiectivele și așteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activității/experienței câștigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului și propuneri de ameliorare, inclusiv aprecieri privind strategii/metode/ instrumente privind predarea-învățarea-evaluarea în sistem blended learning/online”.

Noua reglementare

La articolul 16 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) o scrisoare de intenție, având între 200 și 400 de cuvinte, în care se prezintă motivația participării la examenul de definitivat, obiectivele și așteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activității/experienței câștigate pe parcursul desfășurării activității didactice, autoaprecierea portofoliului și propuneri de ameliorare, inclusiv aprecieri privind strategii/metode/instrumente de predare-învățare-evaluare în sistem blended-learning/online”.

 

Art. 16 alin. (3) lit. c) pct. (i)

Vechea reglementare

„c) un raport de progres școlar, însoțit de următoarele documente-suport:

(i) planificările: anuale, semestrială și pe unități de învățare”.

Noua reglementare

La articolul 16 alineatul (3) litera c), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(i) planificările calendaristice anuale, pe unități de învățare”.

 

Art. 20 alin. (2) lit. c), e), g) și i)

Vechea reglementare

c) limba și literatura maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii/comunicării în limba maternă, metodica predării limbii și literaturii/comunicării în limba română și metodica predării matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar – pentru învățători, institutori și profesori pentru învățământul primar din unitățile școlare cu limba de predare în una dintre limbile minorităților naționale, având studiile finalizate în limba respectivă;

(…)

e) limba și literatura maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar – pentru educatoare, institutori și profesori pentru învățământul preșcolar din unitățile preșcolare cu limba de predare în una dintre limbile minorităților naționale, având studiile finalizate în limba respectivă;

(…)

g) limba și literatura maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii/comunicării în limba maternă, metodica predării limbii și literaturii/comunicării în limba română și metodica predării matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar sau terapie educațională complexă și integrată (psihopedagogie specială pentru educatoare, învățători, învățători-educatori) – pentru învățători, învățători-itineranți, institutori, profesori pentru învățământul primar din învățământul special cu predare în una dintre limbile minorităților, având studiile finalizate în limba respectivă;

(…)

i) limba și literatura maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar sau terapie educațională complexă și integrată (psihopedagogie specială pentru educatoare, învățători, învățători-educatori) – pentru educatoare, institutori, profesori pentru învățământul preșcolar din învățământul special cu predare în una dintre limbile minorităților, având studiile finalizate în limba respectivă”.

Noua reglementare

La articolul 20 alineatul (2), literele c), e), g) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) limba și literatura maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii/comunicării în limba maternă, metodica predării limbii și literaturii/comunicării în limba română și metodica predării matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar – pentru învățători, institutori și profesori pentru învățământ primar încadrați în unitățile școlare cu limba de predare în una dintre limbile minorităților naționale;

(…)

e) limba și literatura maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar – pentru educatoare, institutori și profesori pentru învățământ preșcolar încadrați în unitățile preșcolare cu limba de predare în una dintre limbile minorităților naționale;

(…)

g) limba și literatura maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, matematică, metodica predării limbii și literaturii/comunicării în limba maternă, metodica predării limbii și literaturii/comunicării în limba română și metodica predării matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar sau terapie educațională complexă și integrată (psihopedagogie specială pentru educatoare, învățători, învățători-educatori)- pentru învățători, învățători-itineranți, institutori, profesori pentru învățământ primar încadrați în învățământul special cu predare în una dintre limbile minorităților naționale;

(…)

i) limba și literatura maternă, limba și literatura română și universală pentru copii, metodica predării activităților în limba maternă și metodica predării activităților în limba română în învățământul preșcolar sau terapie educațională complexă și integrată (psihopedagogie specială pentru educatoare, învățători, învățători-educatori)- pentru educatoare, institutori, profesori pentru învățământ preșcolar încadrați în învățământul special cu predare în una dintre limbile minorităților naționale”.

 

Art. 25 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Președintele comisiei de examen, împreună cu secretarul comisiei, distribuie în sălile de examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât, la ora 10,00, acestea să poată fi desfăcute, în prezența candidaților”.

Noua reglementare

La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Președintele comisiei de examen, împreună cu secretarul comisiei, distribuie în sălile de examen plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât, la ora 9,00, acestea să poată fi desfăcute, în prezența candidaților”.

 

Art. 46^1

Noua reglementare

După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu următorul cuprins:

„Comisia națională poate decide ca la evaluarea lucrărilor scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ și soluționarea contestațiilor să se utilizeze o aplicație informatică dedicată evaluării, situație în care adaptează corespunzător dispozițiile cuprinse în secțiunile a 6-a și a 7-a din capitolul II, cu excepția celor care reglementează ponderea subiectelor, numărul de evaluatori, diferențele dintre notele acordate de evaluatori, calculul notei la proba scrisă și calculul notei obținute la examen”.

 

Anexele nr. 2-4

Noua reglementare

Anexele nr. 2-4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Vă precizăm că anexa nr. 2 conține modelul fișei de evauare a activității didactice în cadrul inspecției de specialitate la clasă, anexa nr. 3 modelul procesului-verbal pentru inspecție de specialitate, iar anexa nr. 4 cuprinde grila de evaluare a portofoliului profesional personal.

 

Art. II

„Direcția generală management resurse umane și rețea școlară și inspectoratele școlare județene/al municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin”.

Art. III

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar – modificări (OME nr. 5722/2022) was last modified: octombrie 4th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.