MDLPA. Proiect: O.U.G. pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

29 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 62

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (www.mlpda.ro) a supus dezbaterii publice Proiectul de O.U.G. pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului (28 aprilie 2021), pe adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, cele mai importante prevederi ale proiectului:

Art. I. Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

1. Alineatele (1) și (11) ale articolului 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Tinerii, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, și care pot primi repartiții în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

(11) Prin excepție de la prevederile art. 8 alin. (1), specialiștii din învățământ și din sănătate, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore care pot depune cereri pentru repartizarea unei locuințe, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate și/sau învățământ, indiferent de vârstă, dacă sunt angajați ai unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele și care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective.”

2. Alineatul (13) al articolului 8 se abrogă.

3. Alineatul (7) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Chiria pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la alin. (2), al cărei model de calcul se stabilește prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi, în baza valorii de investiție a construcției, va acoperi:

a) recuperarea investiției calculată din valoarea de investiție a construcției, în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, cu respectarea prevederilor alin. (91), care se virează în contul A.N.L.;

b) o cotă de maximum 1,5%, aplicată la valoarea de investiție a construcției, destinată administratorilor locuințelor prevăzuți la alin. (2), pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale;

c) o cotă de maximum 0,5%, aplicată la valoarea de investiție a construcției, care se constituie venit al administratorilor locuințelor prevăzuți la alin. (2), care se aplică chiriașilor care au împlinit vârsta de 35 de ani.”

(…)

Art. II. Contractele de închiriere încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei Ordonanțe de urgență a Guvernului se supun prevederilor legale în vigoare, la data încheierii lor, până la expirarea termenului de închiriere prevăzut în contract.

Art. III. În tot cuprinsul legii se înlocuiește sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” cu „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației”.

Art. IV. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de urgență se modifică, în mod corespunzător, Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul poate fi accesat aici, iar nota de fundamentare aici.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

MDLPA. Proiect: O.U.G. pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe was last modified: aprilie 29th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter