Măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 – modificări (OME/OMS nr. 3.030/82/2022)

17 ian. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 103

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordinul ministrului educației și ministrului sănătății (OME/OMS) nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

 

(M. Of. nr. 942 din 1 octombrie 2021)

Ordinul ministrului educației și ministrului sănătății (OME/OMS) nr. 3.030/82/2022 privind modificarea OME/OMS nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

 

(M. Of. nr. 44 din 14 ianuarie 2022)

– modifică: art. 3^1, art. 5 alin. (1) și (2), art. 6, art. 6^1 alin. (3); anexă: cap. II pct. 1 lit. b), cap. III pct. 2 lit. a), cap. VI pct. 2 lit. j), cap. VI pct. 5 lit. e),

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

– abrogă: art. 3^2, anexă: cap. VII.

În M. Of. nr. 44 din 14 ianuarie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului educației și ministrului sănătății (OME/OMS) nr. 3.030/82/2022 privind modificarea OME/OMS nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, modificările aduse respectivului ordin.

Art. 3^1

Vechea reglementare

„(1) Începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezența fizică se realizează pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60% din personal este vaccinat.

(2) Începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor se face în regim online pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60% din personal este vaccinat.

(3) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea de reluare a cursurilor, în conformitate cu alin. (1) și (2), cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB.

(4) Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezență fizică se face prin decizia consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB, în situația atingerii procentului de 60% menționat la alin. (1).

(5) Decizia prevăzută la alin. (4) se ia prin raportare la fiecare zi de vineri, conform situației privind personalul vaccinat, publicată și actualizată săptămânal pe site-ul inspectoratului școlar județean/ISMB.

(6) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și (2), unitățile de învățământ special reiau cursurile începând cu data de 8 noiembrie 2021 cu prezența fizică”.

Noua reglementare

Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

„(1) Începând cu data de 17 ianuarie 2022, în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe, cursurile se desfășoară cu prezență fizică în toate județele în care rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 este cel mult 75%.

(2) În situația în care rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 este mai mare de 75%, în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe cursurile se desfășoară în sistem online.

(3) Reluarea cursurilor cu prezență fizică se face numai după ce rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 scade sub 70%.

(4) Direcțiile județene de sănătate publică și a municipiului București comunică pe site-ul propriu rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, în fiecare săptămână, având ca zi de referință ziua de joi. Pentru municipiul București și județul Ilfov se comunică rata cumulată de ocupare a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. Sursa datelor referitoare la rata de ocupare a paturilor este platforma «Alerte MS».

(5) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea de desfășurare a cursurilor, în conformitate cu alin. (1)-(4), cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB. Schimbarea modalității de desfășurare a cursurilor se realizează astfel încât săptămâna de școală să nu fie fragmentată cu două scenarii diferite, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 6.

(6) Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezență fizică se face prin decizia consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB, în situația prevăzută la alin. (3).

(7) Deciziile prevăzute la alin. (5) și (6) se pun în aplicare începând cu ziua de luni a săptămânii următoare îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1)-(3).

(8) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1)-(3), unitățile de învățământ special desfășoară cursurile cu prezență fizică”.

 

Art. 3^2

Vechea reglementare

„(1) Prin excepție de la dispozițiile art. 3^1, începând cu data de 22 noiembrie 2021, în localitățile în care rata de incidență este sub 3/1.000, activitățile didactice se pot desfășura cu prezența fizică în unitățile de învățământ preuniversitar, cu respectarea strictă a normelor de protecție sanitară, independent de procentul de vaccinare a personalului din unitatea de învățământ.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar emit decizia privind reluarea cursurilor cu prezență fizică prin raportare la rata de incidență, publicată pe site-ul Ministerului Educației, cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB”.

Noua reglementare

Articolul 32 se abrogă.

 

Art. 5 alin. (1) și (2)

Vechea reglementare

„(1) Preșcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală.

(2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt diagnosticați cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă”.

Noua reglementare

La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Preșcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform documentelor medicale, precum și cei care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală.

(2) Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform documentelor medicale, precum și cei care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă”.

 

Art. 6

Vechea reglementare

„(1) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune, în condițiile art. 2 și 3, pentru o perioadă de 14 zile, la apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal.

(2) La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor, se suspendă activitatea cu prezența fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioadă de 14 zile. Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.

(3) În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile cu prezență fizică pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.

(4) Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezență fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.

(5) Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către cadrul medical din unitatea de învățământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din cadrul DSPJ/DSPMB. Până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică în regim on-line. Elevii al căror test efectuat în unitatea de învățământ este negativ, precum și elevii care prezintă în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, pot relua cursurile cu prezență fizică. Elevii care nu se prezintă la testare sau care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR efectuat în ultimele 24 de ore, reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora.

(6) Elevii care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), elevii claselor VII-XII/XIII, vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și elevii care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezența fizică.

(8) DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/ auxiliar.

(9) La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARSCoV2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ, înainte de îndeplinirea condițiilor de la alin. (2). Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.

(10) În situațiile prevăzute la alin. (1)-(8), elevii/preșcolarii care au cursurile suspendate cu prezența fizică, procesul de învățământ continuă în sistem online.

(11) Decizia de suspendare a activității didactice pentru unitățile/instituțiile de învățământ superior care desfășoară activitate didactică ce presupune prezența fizică a studenților se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri și cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

(12) Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ din prezentul ordin nu se aplică și unităților de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile acestora.

(13) Activitățile ce presupun prezența fizică din unitățile/instituțiile de învățământ din subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției vor fi gestionate în funcție de analiza situației epidemiologice realizate la nivelul direcțiilor medicale din cadrul acestora și stabilite prin decizie a conducătorilor acestora și nu se supun dispozițiilor prezentului ordin.

(14) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic, cu excepția situației în care ordinele de carantinare, emise de autoritățile abilitate în perioada stării de alertă, interzic acest lucru”.

Noua reglementare

Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) La apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive la nivelul unei clase/grupe de studiu, cursurile cu prezență fizică la nivelul clasei/grupei respective se suspendă pentru o perioadă de 10 zile începând cu ziua următoare confirmării celui de-al treilea caz. Măsura suspendării la nivelul grupei/clasei este dispusă prin decizie a consiliului de administrație al unității de învățământ.

(2) La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor, se suspendă activitatea cu prezența fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioadă de 10 zile. Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărâre a CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.

(3) În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi se vor suspenda doar cursurile cu prezență fizică pentru clasa în care au fost confirmate cazurile de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.

(4) Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezență fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.

(5) Preșcolarii/Elevii cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul acestora au interacționat în mod frecvent, identificați potrivit alin. (6), vor fi carantinați astfel:

a) timp de 10 zile, cei care nu sunt vaccinați împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare sau nu au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile;

b) timp de 5 zile, în cazul celor vaccinați cu schemă completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau al celor care au fost confirmați pozitiv în ultimele 180 de zile.

(6) Personalul medical din cadrul unităților de învățământ/Personalul desemnat din unitatea de învățământ preuniversitar/conexă va întocmi lista preșcolarilor/elevilor cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul preșcolarilor, elevilor au interacționat în mod frecvent, listă pe care o va comunica DSP/DSPMB. Ulterior, DSP/DSPMB și conducerea unității de învățământ vor decide împreună măsurile care se impun.

(7) La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ/instituției conexe, care va informa DSP/DSPMB. În urma anchetei epidemiologice, DSP/DSPMB va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ, prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2). Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.

(8) Preșcolarii/Elevii carantinați și cei din grupele/clasele sau unitățile de învățământ preuniversitar/conexe care au cursurile suspendate cu prezență fizică continuă procesul de învățământ în sistem online.

(9) Decizia de suspendare a activității didactice pentru unitățile/instituțiile de învățământ superior care desfășoară activitate didactică ce presupune prezența fizică a studenților se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri și cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate.

(10) Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ prevăzute în prezentul ordin nu se aplică și unităților de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile acestora.

(11) Activitățile ce presupun prezența fizică din unitățile/instituțiile de învățământ din subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției vor fi gestionate în funcție de analiza situației epidemiologice realizate la nivelul direcțiilor medicale din cadrul acestora și stabilite prin decizie a conducătorilor acestora și nu se supun dispozițiilor prezentului ordin.

(12) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic, cu excepția situației în care ordinele de carantinare, emise de autoritățile abilitate în perioada stării de alertă, interzic acest lucru”.

 

Art. 6^1 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Preșcolarul/Elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la data rezultatului pozitiv obținut la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă”.

Noua reglementare

La articolul 61, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Preșcolarul/Elevul care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau NAAT/RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, reia cursurile cu prezență fizică după 10 zile pentru cei care nu sunt vaccinați cu schemă completă, respectiv 7 zile pentru cei care sunt vaccinați cu schemă completă, de la data rezultatului pozitiv obținut la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă”.

 

Anexă

Cap. II pct. 1 lit. b)

Vechea reglementare

„II. Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe și a programului școlar, în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2

1. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice: (…)

b) b) organizarea sălilor de clasă:

– sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc.) nu permite distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi;

– deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este „1 clasă de elevi = 1 sală“, cu excepția laboratoarelor și atelierelor, pentru care se va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupă;

– este interzis schimbul de obiecte personale;

– va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei, precum și păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;

– elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență în interior; se recomandă ferm purtarea măștii de uz medical, însă se admit măști de tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale și a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile, cu excepția vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învățământul special”.

Noua reglementare

În anexă, la capitolul II punctul 1, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„II. Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe și a programului școlar, în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2

1. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice: (…)

b) organizarea sălilor de clasă:

– sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc.) nu permite distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi;

– deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este «1 clasă de elevi = 1 sală», cu excepția laboratoarelor și atelierelor, sălilor de sport, pentru care se va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupă;

– este interzis schimbul de obiecte personale;

– va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei, precum și păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;

– elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență în interior; se recomandă ferm purtarea măștii de uz medical care să asigure acoperirea orificiilor nazale și a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile, cu excepția vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învățământul special”.

 

Cap. III pct. 2 lit. a)

Vechea reglementare

„III. Măsuri de protecție la nivel individual (…)

2. Purtarea măștii de protecție: (…)

a) purtarea măștii de protecție este obligatorie în incinta unității de învățământ”.

Noua reglementare

În anexă, la capitolul III punctul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„III. Măsuri de protecție la nivel individual (…)

2. Purtarea măștii de protecție: (…)

a) purtarea măștii de protecție este obligatorie în incinta unității de învățământ/instituției conexe cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă”.

 

Cap. VI pct. 2 lit. j)

Vechea reglementare

„VI. Protocoale (…)

2. Protocol pentru internate școlare și cămine studențești: (…)

j) beneficiază de prioritate la cazarea în cămine studenții care sunt vaccinați cu schemă completă de vaccinare și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și cei care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv. Dovada vaccinării sau vindecării se face pe baza certificatului digital al UE pentru COVID”.

Noua reglementare

În anexă, la capitolul VI punctul 2, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

„VI. Protocoale (…)

2. Protocol pentru internate școlare și cămine studențești: (…)

j) beneficiază de prioritate la cazarea în cămine studenții care sunt vaccinați cu schemă completă de vaccinare și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și cei care au fost confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care au trecut mai mult de 10 zile de la data testului pozitiv. Dovada vaccinării sau vindecării se face pe baza certificatului digital UE pentru COVID”.

 

Cap. VI pct. 5 lit. e)

Vechea reglementare

„VI. Protocoale (…)

5. Protocolul privind managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă: (…)

e) unitatea de învățământ raportează DSP/DSPMB cazurile cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă în vederea asigurării testării lor prin test certificat antigen rapid sau RT-PCR”.

Noua reglementare

În anexă, la capitolul VI punctul 5, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„VI. Protocoale (…)

5. Protocolul privind managementul cazului cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă: (…)

e) unitatea de învățământ raportează DSP/DSPMB cazurile cu rezultat pozitiv la testul rapid antigen noninvaziv efectuat din proba de salivă în vederea asigurării testării lor prin test certificat antigen rapid sau NAAT/RT-PCR”.

 

Cap. VII

Noua reglementare

În anexă, capitolul VII se abrogă.

Măsurile de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 – modificări (OME/OMS nr. 3.030/82/2022) was last modified: ianuarie 18th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter