Măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă (O.G. nr. 22/2019)

3 sept. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 327
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ

Sumar
O.U.G.  nr. 22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1.296/2013

(M. Of. nr.  708 din 28 august 2019)

Se stabilește cadrul legal instituțional necesar aplicării prevederilor Regulamentului UE 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1.296/2013.

 

În M. Of. nr. 708 din 28 august 2019 a fost publicat O.U.G.  nr. 22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1.296/2013.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale respectivului act normativ.

 

Structura

 

Anexa nr. 1 („Cerere pentru admiterea ca membru/partener EURES”);

Anexa nr. 2 („Documentele necesare în vederea admiterii ca membri sau parteneri EURES”).

 

Prezentare generală

 

Conform  art. 3 pct. 1, ANOFM și agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în calitate de membri EURES,  vor îndeplini toate obligațiile prevăzute de Regulamentul UE 2016/589.

Pe de altă parte, pentru a fi deveni membri EURES, persoanele juridice de drept privat din România trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Pachet: Principiile procedurei judiciare

– au sediul, sunt înregistrate și își desfășoară activitatea pe teritoriul României, au desfășurat activitate cel puțin 2 ani înainte de depunerea cererii de admitere ca membri EURES, au prevăzut ca obiect principal de activitate „Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă”, cod CAEN 7810, sau „Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului”, cod CAEN 7820, și sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază își au sediul ca agenți de plasare a forței de muncă în străinătate sau ca furnizori de servicii specializate de plasare a forței de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată, sau sunt acreditate ca furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, în condițiile prevăzute de Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă ori sunt acreditate ca agenți de muncă temporară, în condițiile prevăzute de H.G. nr. 1.256/2011;

– dispun de condițiile și dotările necesare pentru buna desfășurare a activității, respectiv de spațiu, personal și echipamente;

– dețin un site web/portal ori instrumente de tip self-service sau altele asemenea, prin care persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorii au acces la serviciile oferite și asigură în mod vizibil interoperabilitatea cu portalul EURES, prin intermediul unei legături postate pe site-ul web/portalul administrat;

– dispun de baze de date privind cererile și ofertele de locuri de muncă în străinătate, ucenicie și stagiu, după caz, informații referitoare la condițiile de ocupare a acestora și la calificările și aptitudinile solicitanților aflați în evidența lor, comunicate Biroului Național de Coordonare EURES din statul de proveniență;

– furnizează în mod gratuit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorilor și/sau lucrătorilor toate serviciile EURES prevăzute de Regulament;

– fac dovada îndeplinirii obligațiilor de plată datorate potrivit legii;

– fac dovada că nu se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, nu au suspendate activitățile prin care asigură acordarea serviciilor EURES sau nu au restricții asupra acestora;

– fac dovada că nu au fost sancționate contravențional în ultimii 2 ani pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la medierea forței de muncă;

– fac dovada că au încadrați cel puțin 2 salariați cu contract individual de muncă cu normă întreagă, calificați în domeniul resurselor umane și care cunosc cel puțin o limbă străină de circulație europeană;

– personalul implicat în managementul, coordonarea și furnizarea de servicii EURES este disponibil pentru a fi calificat și instruit pentru îndeplinirea sarcinilor ce derivă din calitatea de membru EURES.

Potrivit art. 7, în vederea admiterii ca membri sau parteneri EURES, persoanele juridice de drept privat sau persoanele juridice de drept public depun o cerere la sediul ANOFM, aceasta fiind prevăzută la anexa nr. 1. Soluționarea respectivei cereri se efectuează pe baza unui referat motivat întocmit de Direcția Coordonare a Rețelei Naționale EURES, acorduri și relații internaționale, denumită în continuare Direcția, și aprobat de președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se comunică persoanei solicitante în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.

Conform art. 14, calitatea de membru sau partener EURES încetează în situația în care se constată de către personalul din cadrul Direcției cu atribuții privind verificarea conformării cu legislația aplicabilă nerespectarea de către persoanele juridice de drept privat sau public deținând această calitate a obligațiilor prevăzute la art. 12. De asemenea, calitatea de membru sau de partener EURES încetează de drept la data înregistrării la ANOFM a notificării formulate în acest sens de către persoanele juridice de drept privat sau public, după caz, deținând această calitate.

Vă prezentăm, în continuare, modelul cererii pentru admiterea ca membru ori partener EURES, astfel:

„Către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

 

CERERE

pentru admiterea ca membru/partener EURES

 

În temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1.296/2013, denumit în continuare Regulamentul și al art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1.296/2013, denumită în continuare Ordonanța, persoana juridică ……………………………………., având sediul în ………………………………., str. ………………………….. nr. ……, bl. ….., sc. ….., et. ……, ap. ……, județul/sectorul ………………., reprezentată prin doamna/domnul ……………………………………., solicită aprobarea admiterii ca ……………………………………. EURES.

Prin prezenta ne angajăm ca în calitate de ……………………….. EURES:*)

_

|_| să îndeplinim toate obligațiile care le revin membrilor EURES în temeiul Regulamentului, inclusiv toate sarcinile prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a), b) și c) din Regulament;

_

|_| să îndeplinim toate cerințele care le revin partenerilor EURES în temeiul Regulamentului și cel puțin una dintre sarcinile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Regulament, respectiv sarcina prevăzută la:

_

|_| lit. a)

_

|_| lit. b)

_

|_| lit. c)

 

La prezenta cerere anexăm documentația completă prevăzută în anexa nr. 2 la ordonanță.

 

Data                                           Semnătura

 

————

*) Se bifează cu “x” căsuțele corespunzătoare solicitării”.

Măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă (O.G. nr. 22/2019) was last modified: septembrie 3rd, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter