Măsuri economice, fiscale și sociale pe durata stării de alertă

15 mai 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 730

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative (M. Of. nr. 394/ 14 mai 2020)

Intrare în vigoare: 14 mai 2020

O.U.G. nr. 70/2020 modifică mai multe acte normative:

1. O.U.G. nr. 30/2020 (indemnizații șomaj tehnic).

1.1. Indemnizațiile prevăzute de O.U.G. nr. 30/2020, pentru salariați și profesioniști, la art. XI și XV se vor acorda și pentru perioada 15 mai -31 mai 2020, cu posibilitatea continuării și după această dată pentru domeniile în care se vor menține restricțiile. Aceste indemnizații nu sunt supuse popririi indiferent de bugetul din care se suportă.

1.2. Prevederile art. III-VII și X din O.U.G. 30/2020, referitoare la transmiterea prin poșta electronica a solicitării drepturilor de asistență socială continuă să se aplice pentru o perioadă de 30 de zile după încetarea stării de urgență.

1.3. Alocațiile pentru copii și celelalte drepturi prevăzute la art. IX din O.U.G. nr. 30/2020 se acordă până la finalizarea cursurilor anului școlar 2019-2020.

1.4. Perioada de șomaj tehnic (pe durata stării de urgență sau de alertă) este luată în considerare ca stagiu de cotizare pentru asigurările pentru șomaj, chiar dacă nu a fost achitată contribuția asigurătorie pentru muncă. Pentru calculul indemnizației de șomaj se ia în calcul indemnizația de șomaj tehnic, plătită conform art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020.

2. Codul fiscal

2.1. Limita de 30% din valoarea pierderii nete în cazul creanțelor cesionate nu se aplică în cazul cesiunilor de titluri de stat, obligațiuni și alte instrumente de datorie care conferă deținătorului un drept contractual de a încasa numerar.

2.2. Se modifică termenul de plată al impozitului pe venitul artiștilor, sportivilor etc. (rezidenți sau nerezidenți) în cazul în care evenimentele la care participă sunt reprogramate până la sfârșitul anului 2021.

3. Prelungire termene

3.1. Indemnizațiile pentru creșterea copilului, prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010, se acordă până la 31 mai 2020, chiar dacă concediul a expirat în timpul stării de urgență ori a fost prelungit în interiorul acestei perioade, conform O.U.G. nr. 32/2020.

3.2. Valabilitatea contractelor colective de muncă se menține pe o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență.
De asemenea, se menține valabilitatea unor documente din domeniul protecției sociale.

3.3. Numărul de zile plătite conform prevederilor Legii nr. 19/2020 se stabilește până la încheierea anului școlar.

4. Programul decalat de lucru

4.1. Angajatorii cu mai mult de 50 de salariați sunt obligați să stabilească programe individualizate de lucru, fără acordul salariatului (intervale de o ora la începerea și terminarea programului).

5. Concedii medicale

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

5.1. Concediile și indemnizațiile de carantină se acordă indiferent de locul în care se instituie. Certificatele de concediu medical se acordă de către medicii de familie după ultima zi de carantină, fără a depăși un termen de 30 de zile.

6. Transmitere documente Registrul comerțului

6.1. Declarațiile pe proprie răspundere și alte documente necesare înregistrării la Registrul comerțului pot fi transmise prin poștă electronică,/poștă/curier, pentru o perioada de 6 luni după încetarea stării de urgență.

6.2. Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real a fost prelungit până la 1 noiembrie 2020. Declarația poate fi transmisă sub formă de înscris sub semnătură privată ori în formă electronică.

7. Certificate pentru situații de urgență

Potrivit acestei O.U.G., certificatele pentru situații de urgență se eliberează și în cazul diminuării veniturilor/încasărilor din luna aprilie și/sau mai. Astfel, aceste certificate se acordă, în baza declarațiilor pe propria răspundere, în următoarele situații:

– diminuarea veniturilor sau încasărilor cu minim 25% în luna martie, aprilie sau mai față de media încasărilor/veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020;

– întreruperea totală sau parțială a activității ca urmare a deciziilor luate de autorități în perioada stării de urgență.

8. Obligații pentru furnizorii de utilități

8.1. Furnizorii de energie electrică și gaze naturale, precum și operatorii de apă, canal și salubritate au obligația de a asigura continuitatea furnizării serviciilor pe durata stării de alertă.

Furnizorii de energie și gaze amână deconectarea consumatorilor până la încetarea stării de alertă.

Măsuri economice, fiscale și sociale pe durata stării de alertă was last modified: mai 15th, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter