Măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale. (I) Prezentare generală

19 dec. 2014
Vizualizari: 2058

Despre

  • M. Of. nr. 920 din 17.12.2014
  • O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

În M. Of. nr. 920 din 17.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

La adoptarea O.U.G. nr. 86/2014 s-a avut în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 44/2014 privind modificarea structurii și compoziției politice a Guvernului României, (publicată în M. Of. nr. 911 din 15 decembrie 2014).

De asemenea, s-a ținut cont și de imperativul consolidării cadrului legal și îmbunătățirii activității din domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței muncii, sistemului național de asistență socială, respectiv domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, cât și de necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor din cadrul administrației publice centrale.

O.U.G. nr. 86/2014 cuprinde două capitole cu privire la măsurile de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor, respectiv măsurile de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.

Cel dintâi capitol prevede măsurile de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor, și anume, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, ultimul minister luat în discuție, fiind Ministerul Educației Naționale.

Cel de-al doilea capitol, privind măsurile de reorganizare în cadrul administrației publice centrale prezintă, pe lângă alte elemente, și înființarea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Institutului Român de Comerț Exterior.

De asemenea, tot în cadrul acestui articol, se prevede faptul că se aduc modificări și completări anumitor acte normative astfel:

Se modifică art. 2 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 (publicată în M. Of. nr. 853 din 20.12.2010) privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, lit. d) și d1).

Alin. (3) stabilește reprezentanții expropriatorului. Potrivit alin. (2) Acesta poate fi statul român – pentru obiectivele de interes național, pot fi județele – pentru obiectivele de interes județean sau orașele și comunele – pentru obiectivele de interes local.

Lit. d), conform noii reglementări, stabilește faptul că unul dintre reprezentanți este Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prin operatorii economici producători de energie electrică care funcționează sub autoritatea sa, pentru lucrările de producere a energiei electrice și pentru lucrările miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare, prin Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electricaˮ — S.A. București, pentru lucrările de interes național de distribuție a energiei electrice, prin Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgazˮ — S.A. Mediaș pentru lucrările de interes național de extracția gazelor naturale și prin Societatea „Conpetˮ — S.A. Ploiești pentru lucrările de dezvoltare, modernizare și reabilitare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, etanului și condensatului, precum și prin societățile de proiect care au acționari societăți naționale/companii naționale/alte societăți cu capital majoritar de stat pentru lucrările de interes național din domeniul producției, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, precum și din domeniul exploatării, prelucrării și valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, țiței și gaze naturale.

În ceea ce privește lit. d1), reprezentant este Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A., pentru lucrările de interes național de dezvoltare a transportului de energie electrică și prin Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș, pentru lucrările de interes național de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului național de transport al gazelor naturale.

De asemenea, se aduc modificări și art. 3 pct. 36 și art. 100 pct. 581 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (publicată în M. Of. nr. 485 din 16.07.2012).

Pct. 36 al art. 3 definește, conform noii reglementări, termenul de minister de resort ca fiind Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

Pct. 581 al art. 100 definește Autoritate concedentă pentru serviciul public de distribuție gaze ca fiind Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, minister de resort.

O.U.G. nr. 86/2014 aduce schimbări și cu privire la art. 16 alin. (1) din O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (publicată în M. Of. nr. 884 din 22.12.2012). Acest articol dispune faptul că în cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat (rectificat în M. Of. nr. 927 din 19.12.2014), organ de specialitate cu personalitate juridică, finanțat din bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu atribuții în coordonarea, monitorizarea și aplicarea politicii Guvernului la nivel național în domeniul promovării, marketingului, atragerii și implementării investițiilor străine directe și în domeniul parteneriatului public-privat, exercitând funcțiile de strategie, reglementare, reprezentare și autoritate de stat în domeniile de activitate.

Alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (publicată în M. Of. nr. 758 din 20.10.2014) este modificat. Conform noii reglementări, se înființează Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescuˮ, denumită în continuare Agenția, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În sfârșit, în ultimul articol al ordonanței, se prevede faptul că se abrogă O.U.G. nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” — S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative, publicată în (M. Of. nr. 113 din 14 februarie 2014), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 117/2014 (publicată în M. Of. nr. 527 din 16.07.2014).

De asemenea, prin același ultim articol, se prevede abrogarea art. 17 și alin. (32) al art. 32 din O.U.G. nr. 96/2012, alin. (3) al art. III și art. IV din Legea nr. 117/2014, precum și art. 9 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii (republicată în M. Of. nr. 290 din 3.05.2012).

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare.

Măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale. (I) Prezentare generală was last modified: decembrie 19th, 2014 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.