Măsuri de protecție socială

24 mart. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 636

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (M. Of. nr. 231/ 21 martie 2020)

Intrare în vigoare: 21 martie 2020

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Prin OUG nr. 30/2020 se stabilesc o serie de măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice actuale.

1. Indemnizația de șomaj tehnic suportată de stat

1.1. Comunicarea cu ANOFM/AJOFM. Cererile și documentele doveditoare pentru stabilirea și plata drepturilor
bănești suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale se vor depune la AJOFM în format letric sau prin email.
ANOFM și AJOFM vor lua măsuri pentru implementarea sistemului de transmitere a documentelor prin poștă
electronică. Doar în situații excepționale (inadvertențe, documente incomplete sau prin care nu se poate determina
îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea drepturilor) se poate solicita prezența persoanei solicitante la sediul
instituției, cazuri în care soluționarea cererilor se poate prelungi cu maxim 15 zile lucrătoare.
1.2. Indemnizația de șomaj tehnic suportată de ANOFM. În cazul suspendării temporare a contractului individual de
muncă din inițiativa angajatorului (conform art. 52 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 53/2003) ca urmare a crizei epidemiologice cauzată de coronavirus, salariații pot beneficia de o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat care se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar suma nu poate depăși 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020 (5.429 lei pentru anul 2020).
1.3. Condiții pentru acordarea indemnizației. Pentru acordarea acestei indemnizații către salariați, angajatorii trebuie să îndeplinească una din următoarele condiții:
a) au întrerupt activitatea total sau parțial ca urmare a deciziilor emise de autoritățile competente pe perioada stării
de urgență și dețin certificat de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
Metodologia pentru emiterea acestui certificat va fi aprobată prin ordin al ministrului economiei;
SAU
b) își reduc activitatea în urma efectelor epidemiei și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor.
1.4. Acordarea indemnizației în cazul reducerii activității. În cazul reducerii activității, plata indemnizației de șomaj se poate acorda pentru maxim 75% din angajații care au contracte active la data de 21 martie 2020 (data intrării în
vigoare a Ordonanței de urgență).
În acest caz, angajatorul va depune o declarație pe propria răspundere din care reiese faptul că:
(i) s-a înregistrat diminuarea încasărilor din luna anterioară depunerii declarației cu cel puțin 25% față de media
încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020; și
(ii) nu are capacitatea financiară pentru a plăti toți angajații.
1.5. Tratamentul fiscal. Pentru indemnizația de șomaj se calculează impozit pe venit și contribuții sociale, dar nu se
datorează contribuție asigurătorie de muncă.
Impozitul pe venit se calculează conform art. 78 alin. (2) lit. b) Cod fiscal („aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaționale la care România este parte, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora”).
1.6. Declararea și plată impozitului pe venit și contribuțiilor sociale. Declararea impozitului pe venit, a CAS și CASS se face în declarația 112, prevăzută la art. 147 alin. (1) Cod fiscal.
Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, CAS și CASS se face de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25 a lunii
următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.
1.7. Procedura de solicitare a sumelor de la ANOFM. Pentru acordarea sumelor necesare plății indemnizației de șomaj, angajatorii vor depune, prin email, la AJOFM, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de lista persoanelor care vor beneficia de indemnizație (modelul acestora este prevăzut în Anexele 1, 2 și 3 la OUG.
Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj se va face în maxim 30 zile de la depunerea documentelor.

2. Șomaj tehnic pentru alte categorii de persoane (PFA)
2.1. Profesioniștii, reglementați conform Codului civil, care nu au calitatea de angajator și care întrerup activitatea (total sau parțial), pe perioada stării de urgență, vor beneficia de o indemnizație egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, suportată de la bugetul general consolidat.
Pentru această indemnizație se calculează impozit pe venit și contribuții sociale, conform Codului fiscal (la depunerea declarației unice).
2.2. În cazul suspendării temporare a contractelor de activitate sportivă din inițiativa structurii sportive, persoanele
prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a) – c) din legea nr. 69/2000 (sportivi, antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri,
kinetoterapeuți, cercetători) beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020 (5.429 lei pentru anul 2020). Indemnizația este suportată de la bugetul de stat.

3. Acordarea stimulentului de inserție (OUG nr. 111/2010)
3.1. Beneficiari și cuantum. Stimulentul de inserție se acordă persoanelor care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului obțin venituri supuse impozitului (din salarii și asimilate, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități independente, din activități agricole, silvicultură, piscicultură). Acesta este în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației pentru creșterea copilului.
3.2. Cazuri speciale. Stimulentul de inserție va fi acordat, fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile, persoanelor care, începând cu data de 21 martie 2020, se află în următoarele situații:
– beneficiază de concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli
obișnuite sau de accidente în afara muncii, de concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor
și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă
sau boli profesionale, concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav (conform OUG nr. 158/2005);
– beneficiază de concediul prevăzut de Legea nr. 19/2020 (acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor
din cauza închiderii temporare a unităților de învățământ);
– contractul individual de muncă este suspendat din inițiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii
temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
– raportul de muncă/serviciu este suspendat sau a încetat în urma instituirii situației de urgență conform OUG nr.
1/1999.
Dacă, după trecerea celor 90 zile, persoana îndreptățită la stimulentul de inserție obține venituri supuse impozitului pe venit, stimulentul se va acorda până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani/4 ani pentru copilul cu dizabilități.
Aceste prevederi se aplică și:
– persoanelor care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 32 alin. (5) din OUG nr. 11/2010 (au în îngrijire
copil cu dizabilități și program de lucru redus de 4 ore, au adoptat copilul ori copilul este încredințat pentru adopție,
au copilul în plasament sau plasament de urgență).
– persoanelor care, la data de 21 martie 2020, se află în plata stimulentului de inserție, iar acesta încetează cu
ziua următoare celei în care copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap
(conform art. 17 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 111/2010).

4. Depunerea documentelor pentru acordarea de beneficii de asistență socială
4.1. Începând cu data de 21 martie 2020, cererile, declarațiile și documentele doveditoare se depun în format letric sau prin email. Depunerea documentelor prin email este opțională și se face numai dacă agențiile teritoriale/autoritățile administrației locale au sisteme de primire electronică, cu respectarea regulamentului (UE) nr. 2016/679.
4.2. Beneficii de asistență socială vizate. Prevederile de mai sus au în vedere următoarele beneficii de asistență socială:
– ajutor social conform Legii nr. 416/2001 – cererea se depune la autoritățile administrației publice locale;
– alocația pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010 – cererea se depune la autoritățile administrației
publice locale;
– alocația de stat pentru copii, conform Legii nr. 61/1993 – cererea se depune la autoritățile administrației publice
locale;
– drepturi acordate în baza OUG nr. 111/2010 – cererea se depune la autoritățile administrației publice local;
– ajutor pentru încălzirea locuinței, conform OUG nr. 70/2011 – cererea se depune la autoritățile administrației
publice locale;
– alocația lunară de plasament, conform Legii nr. 272/2004
– cererea se depune la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene;
– drepturi acordate în baza art. 50 din Legea nr. 273/2004 – cererea se depune la agențiile pentru plăți și inspecție
socială județene;
– indemnizația lunară de hrană, conform Legii nr. 584/2002
– cererea se depune la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene.
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va lua măsuri pentru implementarea, în 10 zile de la intrarea în
vigoare a OUG nr. 30/2020 (n.n. până pe 31 martie 2020) a sistemului de transmitere a documentelor prin poșta
electronică, acesta urmând a fi principalul mijloc de comunicare pe perioada stării de urgență.
Doar în cazuri excepționale se poate solicita prezența persoanei solicitante la sediul instituției. Cazurile excepționale
sunt definite în ordonanța de urgență.

5. Concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate (OUG nr. 158/2005)
5.1. Exceptări de la stagiul de cotizare. În cazul urgențelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor și SIDA, persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și alte persoanele fizice care încheie contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate beneficiază de:
(i) concediu și indemnizație de pentru incapacitate temporară de muncă, și
(ii) indemnizație pentru carantină, fără îndeplinirea condiției de stagiu de cotizare.
5.2. Derogări privind certificatele de concediu medical.
Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 zile, acordate pe perioada stării de urgență se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Măsuri de protecție socială was last modified: martie 23rd, 2020 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter