Măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale: O.U.G. nr. 85/2014

30 dec. 2014
Vizualizari: 1968

Despre

  • M. Of. nr. 940 din 22.12.2014
  • O.U.G. nr. 85/2014
  • O.U.G. nr. 96/2012
  • Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006
  • Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999

În M. Of. nr. 940 din 22.12.2014, s-a publicat O.U.G. nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale.

La adoptarea ordonanței, s-au avut în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora autoritatea de management este responsabilă pentru managementul și implementarea programelor operaționale conform principiului unui management financiar riguros și transparent.

De asemenea s-a luat în considerare și faptul că gradul de absorbție înregistrat în prezent, cu un an înainte de finalizarea perioadei de eligibilitate, atât pentru Programul operațional sectorial Mediu (POS Mediu), cât și pentru Programul operațional sectorial Transport (POS Transport) este încă redus, fiind necesară realizarea, până la finalul anului 2015, a unui volum de cheltuieli eligibile de 2 miliarde euro pentru POS Transport, respectiv 1,7 miliarde euro pentru POS Mediu.

Pe lângă aceste considerente, s-a mai ținut cont și de următoarele:

– existența, la nivelul POS Mediu și POS Transport, a unui număr semnificativ de proiecte cu risc de nefinalizare în perioada de eligibilitate a programelor actuale, cu o valoare de aproximativ 2,8 miliarde euro, care a condus la necesitatea dezvoltării unui mecanism de fazare a acestor proiecte pe următoarea perioadă de programare 2014-2020, pentru evitarea grevării bugetului de stat și neatingerea angajamentelor asumate de România față de Uniunea Europeană în cele două sectoare de investiții prioritare la nivel național;

-faptul că stadiul pregătirii portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2014-2020 nu este avansat la un nivel care să permită evitarea dezangajării fondurilor alocate acestei activități în cadrul POS Mediu și POS Transport, precum și a fondurilor alocate acestor sectoare în cadrul Programului operațional infrastructura mare;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

-faptul că Autoritatea de management pentru POS Transport și Autoritatea de management pentru ROS Mediu au beneficiat în ultimii 2 ani de sprijinul și competența Ministerului Fondurilor Europene, fapt ce s-a concretizat în promovarea unor modificări legislative și emiterea unui număr important de instrucțiuni menite să accelereze și să deblocheze implementarea proiectelor finanțate prin cele două programe operaționale, precum și faptul că Acordul de parteneriat prevede asigurarea managementului investițiilor în sectoarele de mediu și transport pentru perioada 2014-2020 de către Ministerul Fondurilor Europene;

– faptul că este nevoie de această măsură pentru a asigura implementarea unor practici eficiente și performante, care să conducă la reducerea riscurilor de nerealizare a investițiilor și de nerespectare a angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare sau care derivă din calitatea de stat membru UE și pentru a elimina dificultățile întâmpinate în implementarea proiectelor din perioada curentă ce vor afecta demararea optimă a noilor programe operaționale;

– eliminarea dificultăților întâmpinate în implementarea proiectelor din perioada curentă ce vor afecta demararea optimă a noilor programe operaționale

-faptul că această măsură răspunde preocupării Comisiei Europene privind menținerea expertizei acumulate în actuala perioadă de programare;

– necesitatea respectării angajamentelor luate de România față de Comisia Europeană în ceea ce privește asigurarea funcționalității sistemului aferent perioadei de programare 2014-2020, în regim de urgență, astfel încât România să aibă majoritatea programelor operaționale aprobate și proiectele aferente lansate în cursul acestui an, concomitent cu asigurarea măsurilor privind tranziția la un sistem suplu și eficient privind utilizarea coordonată a fondurilor;

– evitarea dezangajării automate a fondurilor alocate României și pentru a înregistra o creștere continuă a gradului de absorbție în scopul atingerii unei ținte maxime până la sfârșitul anului 2015, precum și în noua perioadă de programare;

– faptul că lipsa intervenției directe și susținute a Ministerului Fondurilor Europene în gestionarea efectivă a fondurilor și activităților aferente Programului operațional sectorial Mediu și Programului operațional sectorial Transport conduce la creșterea riscului de dezangajare automată a acestor fonduri;

Este necesară adoptarea măsurilor propuse, în caz contrar putând conduce la imposibilitatea asigurării gradului de absorbție a fondurilor alocate României. De asemenea, aceste aspecte vizează interesul public și constituie o situație urgentă și extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată.

 

O.U.G. nr. 85/2014, constituită din opt articole, prevede printre alte elemente și faptul că Ministerul Fondurilor Europene va prelua, de la data intrării în vigoare a ordonanței, de la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și de la Ministerul Transporturilor următoarele:

  1. a) de la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, activitatea, structura și personalul Direcției generale Autoritatea de management POS Mediu, care îndeplinește funcția de Autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și 8 organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial Mediu organizate ca direcții la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prinLegea nr. 315/2004privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare (publicată în M. Of. nr. 577 din 29.06.2004);
  2. b) de la Ministerul Transporturilor, activitatea, structura și personalul Direcției generale managementul fondurilor externe, care îndeplinește funcția de Autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Transport și de Autoritate de implementare a proiectelor Ex-ISPA, cu excepția personalului angajat în structurile de specialitate care au ca atribuții gestionarea Mașter planului general de transport în număr de 6 posturi și a două posturi din cadrul structurii cu atribuții în gestionarea resurselor bugetare alocate în cadrul cap. 56 – Proiecte cu finanțare nerambursabilă.

În continuare, ordonanța dispune faptul că Ministerul Fondurilor Europene Europene preia toate drepturile și se subrogă în toate obligațiile care decurg din preluarea personalului, precum și din actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele în care Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Mediu și prin organismele intermediare pentru acest program, respectiv Ministerul Transporturilor prin Direcția generală managementul fondurilor externe sunt părți, inclusiv în litigiile aferente activităților acestora.

De asemenea, O.U.G. nr. 85/2014 aducea modificări cu privire la O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (publicată în M. Of. nr. 884 din 22.12.2012), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013 (publicată în M. Of. nr. 171 din 29.03.2013), cu modificările și completările ulterioare. Astfel, se prevede faptul că, la art. 11 alin. (5), care prevede funcțiile Ministerului Fondurilor Europene, lit. d) va stabili că respectivul minister va avea funcția de Autoritate de management pentru: Programul operațional Asistență tehnică, Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional sectorial Mediu și Programul operațional sectorial Transport pentru perioada de programare 2007-2013 și pentru: Programul operațional Infrastructura mare, Programul operațional Competitivitate, Programul operațional Capital uman, Programul operațional Asistență tehnică și Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate pentru perioada de programare 2014-2020.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Anterior modificării, art. 11 alin. (5) lit. d) prevedea, ca funcție a Ministerului Fondurilor Europene, aceea de Autoritate de management pentru: Programul operațional „Asistență tehnică”, Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice” și Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” pentru perioada de programare 2007-2013 și pentru: Programul operațional „Infrastructura mare”, Programul operațional „Competitivitate”, Programul operațional „Capital uman”, Programul operațional „Asistență tehnică” și Programul operațional „Ajutorarea persoanelor defavorizate” pentru perioada de programare 2014-2020.

Măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale: O.U.G. nr. 85/2014 was last modified: decembrie 30th, 2014 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.