Măsuri asigurătorii. Evitarea ascunderii, distrugerii, înstrăinării sau a sustragerii de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse

20 mart. 2023
Vizualizari: 569
  • Constituţia României: art. 53 alin. (1) şi (2)
  • NCPP: art. 112 alin. (1) lit. a)
  • NCPP: art. 249 alin. (1)
  • NCPP: art. 250

Prin încheierea din data de 20 aprilie 2022, Curtea de Apel Iași, secția penală, și pentru cauze cu minori, în baza art. 2502 din C. proc. pen. raportat la art. 249 alin. (1) și (5) din C. proc. pen., a admis, în parte, cererea formulată de inculpatul A. și a ridicat dintre măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanța nr. x/2009 din 02.06.2009 (aflată la dosar U.P. vol. III) și menținute prin sentința penală nr. 711 din 31.05.2019 a Tribunalului Iași, sechestrul asigurător aplicat asupra imobilului construcție în suprafață de 447,80 mp, aparținând SC B. SRL – societate administrată de inculpatul A.

Pentru a se pronunța în acest sens, Curtea de Apel Iași, secția penală, și pentru cauze cu minori, a reținut că prin ordonanța procurorului nr. x/2009 din 02.06.2009 (aflată la dosar U.P. vol. III), s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri imobile: cota de proprietate a inculpatului A., de 9/16 din imobilul în suprafață de 4242 mp format din 3 parcele (x situat în extravilanul municipiului Pașcani, str. x, jud. Iași, imobil înscris în cartea funciară a Municipiului Pașcani cu nr. cadastral x; imobilul construcție în suprafață de 447,80 mp, aparținând SC B. SRL – societate administrată de inculpatul A.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 319 din 18 mai 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând actele și lucrările dosarului prin prisma dispozițiilor art. 250 din C. proc. pen., Înalta Curte de Casație și Justiție, constată următoarele:

Prin ordonanța nr. x/2009 din 02.06.2009, s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri imobile: cota de proprietate a inculpatului A., de 9/16 din imobilul în suprafață de 4242 mp format din 3 parcele (x) situat în extravilanul municipiului Pașcani, str. x, jud. Iași, imobil înscris în cartea funciară a Municipiului Pașcani cu nr. cadastral x; imobilul construcție în suprafață de 447,80 mp, aparținând SC B. SRL – societate administrată de inculpatul A.

Ulterior, prin sentința penală nr. 711 din 31.05.2019 a Tribunalului Iași, în temeiul art. 112 alin. (1) lit. a) din C. pen., s-a dispus confiscarea specială în folosul statului, de la inculpatul A., a sumei de 100 RON obținută din traficarea victimei E. și s-a dispus menținerea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile anterior menționate, în vederea despăgubirii părții civile C., pentru executarea măsurii confiscării speciale și pentru plata cheltuielilor judiciare, respectiv până la concurența sumei de 57.100 RON.

Astfel, se constată că măsura asiguratorie a fost menținută atât pentru garantarea plății despăgubirilor datorate părții civile la care a fost obligat inculpatul A. în solidar cu coinculpatul D. și a cheltuielilor judiciare la care a fost obligat inculpatul (7000 de RON), cât și pentru confiscarea specială de la inculpatul A. a sumei de 100 de RON.

Potrivit art. 53 alin. (1) și (2) din Constituția României, exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav; restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.

Potrivit art. 249 alin. (1) din C. proc. pen., măsurile asiguratorii se pot lua pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune; (4) măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate; (5) măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului și ale persoanei responsabile civilmente, până la concurența valorii probabile a acestora.

Înalta Curte are în vedere în acest sens faptul că luarea unei măsuri asiguratorii constituie o îngrădire ori o ingerință în exercițiului dreptului de proprietate, iar restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică și trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o.

Măsura asigurătorie a fost dispusă în cauză pentru garantarea acoperirii cheltuielilor judiciare și a confiscării speciale, ambele în sarcina inculpatului, persoană fizică, A. și vizează o valoare totală de cca 7100 RON (7000 reprezentând cheltuieli judiciare la care a fost obligat inculpatul și 100 RON reprezentând suma ce urmează a face obiectul confiscării speciale).

În aceste condiții apare evidentă disproporția valorică între bunul imobil indisponibilizat și valoarea asigurată, astfel că este negată condiția proporționalității și necesității măsurii asigurătorii.

În plus măsura confiscării speciale este o sancțiune preventivă cu caracter strict personal, astfel încât nu va radia asupra unei entități distincte cum este persoana juridică. Singura instituție de drept ce ar justifica măsura asiguratorie asupra bunurilor aparținând persoanei juridice, ce nu este inculpată în cauză, este confiscarea extinsă.

În cauză, însă s-a dispus confiscarea specială a sumei de 100 de RON de la inculpatul A. întrucât aceasta a fost obținută din activitatea infracțională și s-a asigurat executarea cheltuielilor judiciare ce ii incumbă. Calitatea inculpatului de administrator al unei societăți comerciale nu este suficientă pentru indisponibilizarea bunurilor aflate într-un patrimoniu distinct, respectiv bunurile proprii ale persoanei juridice, terț față de cauza pendinte. În lipsa incidenței calității persoanei juridice de parte supusă măsurii confiscării (speciale ori extinse) sau de persoană interesată supusă măsurii confiscării extinse.

Sub acest aspect, Înalta Curte constată că în cauză nu sunt îndeplinite exigențele dispozițiilor art. 249 alin. (4) din C. proc. pen., iar pe cale de consecință, nu se poate institui ori menține măsura asiguratorie asupra bunurilor proprii ale persoanei juridice, terț față de procedura pendinte, chiar dacă o parte a infracțiunilor pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului, persoană fizică, au fost săvârșite în imobilul aparținând societății comerciale.

Față de aceste considerente, Înalta Curte, va respinge, ca nefondată, contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași împotriva încheierii din data de 20 aprilie 2022, pronunțate de Curtea de Apel Iași, secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. x/2015.

Sursa informației: www.scj.ro.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Măsuri asigurătorii. Evitarea ascunderii, distrugerii, înstrăinării sau a sustragerii de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse was last modified: martie 24th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.