Mandat european de arestare în vederea efectuării urmăririi penale pentru săvârşirea mai multor infracţiuni prevăzute de legea străină. Acordarea unui termen pentru luarea unei hotărâri cu privire la predare (L. nr. 302/2004, NCPP)

2 sept. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 476
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 312/2019

L. nr. 302/2004: art. 7, art. 86, art. 98, art. 104 alin. (8), Titlul III, Capitolul III, art. 96 – art. 116; NCPP: art. 275 alin. (3) și (6), art. 553 alin. (3)

Astfel cum a reținut și instanța de fond, se constată că la data de 17.05.2019, față de persoana solicitată A., a fost emis de către autoritățile judiciare din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord un mandat european de arestare în vederea efectuării urmăririi penale pentru săvârșirea mai multor infracțiuni prevăzute de legea străină.

Se constată că prin încheierea din data de 23.05.2019, Curtea de Apel București, secția I penală, în conformitate art. 104 alin. (8) din Legea nr. 302/2004 republicată, a dispus luarea măsurii arestării față de persoana solicitată A., pe o durată de 30 de zile, de la data de 23.05.2019 la data de 21.06.2019, inclusiv, apreciind că este necesar să acorde un termen pentru luarea unei hotărâri cu privire la predare.

De asemenea, prin aceeași încheiere, s-a stabilit un termen în vederea soluționării solicitării autorităților judiciare din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind punerea în executare a mandatului european de arestare emis de acestea la data de 17.05.2019, față de A..

La data de 31.05.2019, față de relațiile transmise de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Curtea de apel a constatat că sunt îndeplinite condițiile de formă și de fond ale mandatului european de arestare, reglementate de art. 86 din Legea nr. 302/2004, inexistența vreunui impediment la predare dintre cele prevăzute de art. 98 din aceeași lege și a apreciat, în mod just, că se impune predarea persoanei solicitate. Instanța de fond a constatat că persoana solicitată a fost reținută pe o durată de 24 ore, începând de la data de 22.05.2019, ora 19:52 până la data de 23.05.2019, ora 19:52 și a fost arestată provizoriu pe o durată de 30 de zile, de la data de 23.05.2019 și până la data de 21.06.2019, inclusiv.

Înalta Curte achiesează întru totul la considerentele instanței de fond privind temeinicia hotărârii, urmând a analiza hotărârea prin prisma criticilor formulate în calea de atac de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București referitoare la legalitatea acesteia.

Executarea de către autoritățile române a unui mandat european de arestare este reglementată în Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, în Titlul III, Capitolul III, art. 96 – art. 116.

Conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 302/2004, republicată, în cazurile prevăzute la alin. (5) și (7), atunci când judecătorul apreciază necesar să acorde un termen pentru luarea unei hotărâri cu privire la predare, arestarea persoanei solicitate în cursul procedurii de executare a mandatului european de arestare se dispune prin încheiere motivată.

Potrivit art. 104 alin. (11) din legea specială, în cazul în care persoana solicitată este pusă în libertate, instanța dispune față de aceasta măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu, dispozițiile art. 211 – 222 din C. proc. pen. aplicându-se în mod corespunzător. În acest caz, în situația în care, ulterior, instanța dispune executarea mandatului european de arestare, prin hotărârea de predare, se dispune și arestarea persoanei solicitate în vederea predării către autoritatea judiciară emitentă.

Înalta Curte constată că arestarea în vederea predării, prevăzută de dispozițiile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 302/2004, republicată, este o măsură distinctă de cea luată pe parcursul soluționării cererii de punere în executare a mandatului european de arestare și până la momentul rămânerii definitive a hotărârii când se dispune potrivit art. 104 alin. (11) din aceeași lege. În această din urmă ipoteză, temeiul privării de libertate este dat de însăși soluția dispusă, respectiv cea de admitere a sesizării privind punerea în executare a mandatului european de arestare. Predarea, ca o consecință directă a admiterii sesizării privind punerea în executare a mandatului european de arestare, presupune implicit privarea de libertate a persoanei solicitate, căci numai astfel organele de poliție însărcinate cu executarea hotărârii definitive de extrădare pot proceda la reținerea și remiterea acesteia către autoritățile judiciare ale statului solicitant.

Se constată că art. 104 alin. (13) din Legea nr. 302/2004 republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, prevede că după întocmirea sentinței prevăzute la art. 109 sau a încheierii prevăzute la alin. (2) ori (9), după caz, judecătorul emite de îndată un mandat de arestare. Dispozițiile C. proc. pen. cu privire la conținutul și executarea mandatului de arestare se aplică în mod corespunzător.

Așadar, din analiza dispozițiilor Legii nr. 302/2004 republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală rezultă, fără echivoc, că predarea persoanei solicitate nu se poate dispune decât dacă aceasta se află sub puterea unui mandat de arestare în vederea predării, pe care organele de poliție să-l pună în executare.

De asemenea, Înalta Curte reține că art. 7 din Legea nr. 302/2004 republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală stabilește dreptul aplicabil în cazul cererilor adresate autorităților române în domeniile reglementate de prezenta lege, arătând că sunt incidente normele române de drept procesual penal, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Astfel, având în vedere dispozițiile art. 553 alin. (3) C. proc. pen. cu referire la art. 7 din Legea nr. 302/2004 republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, emiterea mandatului de arestare în vederea predării revine instanței de executare (în speță, Curtea de Apel București, secția I penală).

Pentru considerentele expuse, Înalta Carte va admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București împotriva Sentinței penale nr. 113/F din data de 31 mai 2019, pronunțată de Curtea de Apel București, secția I penală, în Dosarul nr. x/2019.

Va desființa, în parte, sentința penală atacată și, rejudecând:

Va dispune arestarea în vederea predării a persoanei solicitate A. pe o durată de 30 de zile, de la data de 10.06.2019 până la data de 09.07.2019, inclusiv.

Va constata că persoana solicitată a fost reținută pe o durată de 24 de ore, începând de la 22.05.2019, ora 19:52 până la 23.05.2019, ora 19:52 și a fost arestată provizoriu în vederea predării, de la data de 23.05.2019 la zi.

Va menține celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate.

Conform dispozițiilor art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Conform dispozițiilor art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 1012 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Mandat european de arestare în vederea efectuării urmăririi penale pentru săvârșirea mai multor infracțiuni prevăzute de legea străină. Acordarea unui termen pentru luarea unei hotărâri cu privire la predare (L. nr. 302/2004, NCPP) was last modified: septembrie 1st, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter