MAI. Proiecte: H.G. privind aprobarea Programului Național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2022-2025 și aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2022-2026

11 aug. 2022
Vizualizari: 335

Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice Proiectele de Hotărâri de Guvern privind aprobarea Programului Național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2022-2025 și aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2022-2026.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise, în termen de 10 zile calendaristice, pe adresa de e-mail: dgj_transparenta@mai.gov.ro.

Redăm, în continuare, principalele prevederi al Proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului Național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2022-2025:

Art. 1 – Se aprobă Programul de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2022-2026, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(…)

Art. 4 – Monitorizarea implementării proiectelor finanțate în cadrul programului și controlul fondurilor alocate în cadrul acestuia se asigură de către Agenția Națională Antidrog, în condițiile legii.

Art. 5 – Procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Art. 6 – Subprogramele din cadrul programului de interes național, care nu au fost finanțate, vor fi reluate în anii următori și se vor derula în funcție de fondurile bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne cu această destinație.

De asemenea, redăm principalele prevederi al Proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2022-2026:

Art. 1 – (1) Se aprobă Programul național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2022-2026, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, la titlul „Alte transferuri”, în limita fondurilor bugetare aprobate Agenției Naționale Antidrog și în funcție de prioritățile stabilite de aceasta, precum și din fonduri externe nerambursabile și sponsorizări.

(3) Subprogramele din cadrul programului prevăzut la alin. (1) care nu au fost finanțate vor fi reluate în anii următori și vor fi derulate în funcție de fondurile bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 2 – Bugetul programului prevăzut la art.1 alin. (1) este de 32.300 mii lei.

Art. 3 – Sumele economisite în cadrul unui subprogram sau proiect pot fi redistribuite altor subprograme sau proiecte din cadrul Programului național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2022-2026, motivat, cu aprobarea directorului Agenției Naționale Antidrog.

Pentru mai multe detalii legate de Proiecte și Notele de Fundamentare, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

MAI. Proiect: Ordin pentru stabilirea componenței și atribuțiilor Comitetului de monitorizare și Comitetului director pentru Programele naționale Afaceri interne 2021-2027

MAI. Proiecte: H.G. privind aprobarea Programului Național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2022-2025 și aprobarea Programului de interes național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2022-2026 was last modified: august 11th, 2022 by Redacția ProLege
Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.