MAI. Proiect: Ordin pentru stabilirea componenței și atribuțiilor Comitetului de monitorizare și Comitetului director pentru Programele naționale Afaceri interne 2021-2027

9 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 98

Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice Proiectul Ordinului ministrului Afacerilor Interne pentru stabilirea componenței și atribuțiilor Comitetului de monitorizare și Comitetului director pentru Programele naționale Afaceri interne 2021-2027.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise, în termen de 10 zile calendaristice, pe adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale proiectului:

Art. 1 –Dispoziții generale

(1) Obiectul prezentului ordin îl reprezintă organizarea și stabilirea atribuțiilor următoarelor
entități:

a) Comitetul de monitorizare a programelor naționale Afaceri interne;

b) Comitetul director.

(2) Comitetele prevăzute la alin. (1) sunt structuri fără personalitate juridică, constituite în vederea sprijinirii Autorității de Management Afaceri Interne, denumită în continuare AM, respectiv Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin asigurarea suportului decizional, monitorizării și coordonării la nivel național a activităților privind implementarea Programelor naționale cofinanțate din Fondul pentru azil, migrație și integrare, denumit în continuare FAMI, Fondul pentru securitate internă denumit în continuare FSI și Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare IMFV, împreună denumite în continuare Programe naționale Afaceri interne.

(…)

Art. 2 – Componența Comitetului de monitorizare a programelor naționale Afaceri interne

(1) Comitetul de monitorizare a programelor naționale Afaceri interne, denumit în continuare CM, este o structură fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programelor naționale Afaceri interne, și este constituit în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din HG nr. 868/2022, cu respectarea principiilor parteneriatului și reprezentativității, în conformitate cu prevederile art. 38 din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare RDC.

(2) Autoritățile naționale, instituțiile și organizațiile care sunt reprezentate în CM sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Selecția instituției/organizației menționate la pct. 6 și 7 din anexă se organizează conform metodologiei elaborate de către AM.

(…)

Art. 4 – Componența și funcționarea Comitetului director

(1) Comitetul director, denumit în continuare CD, este o structură fără personalitate juridică, cu rol de coordonare în procesul de implementare a Programelor naționale Afaceri interne, constituită în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din HG nr. 868/2022.

(2) CD este alcătuit din următorii membri:

a) secretarul general;

b) secretarul de stat pentru relații internaționale;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

c) secretarul de stat pentru ordine și siguranță publică.

(3) Secretarul general sau secretarul de stat pentru relații internaționale îndeplinește funcția de președinte al CD, în funcție de rolul de coordonare la nivelul MAI al AM.

(…)

Art. 5 – Atribuțiile Comitetului director

(1) CD are următoarele atribuții:

a) aprobă metodologia de selecție a membrilor în CM, menționată la art. 2 alin. (3);

b) avizează toate documentele care vor fi examinate sau aprobate în cadrul CM;

c) aprobă calendarul privind lansarea apelurilor de proiecte, ghidurile specifice și bugetul alocat pe fiecare apel și măsură de intervenție din Programele naționale Afaceri interne, precum și revizuirile ulterioare;

d) aprobă activitatea desfășurată privind apelurile de proiecte finalizate în luna anterioară;

e) aprobă modificările majore ale contractelor/deciziilor de finanțare încheiate de autoritatea de management referitoare la suplimentarea valorii totale a proiectului, modificarea indicatorilor și a obiectivelor proiectului;

f) examinează și aprobă Rapoartele anuale privind conturile.

(…)

Pentru mai multe detalii legate de Proiect și Referatul de Aprobare, vă invităm să accesați sursa informației.

(Copyright: freepik.com)

Sursa informației

🔿MAI. Proiect: Ordin pentru completarea Anexei nr. 1 la Normele de aplicare în MAI a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare

MAI. Proiect: Ordin pentru stabilirea componenței și atribuțiilor Comitetului de monitorizare și Comitetului director pentru Programele naționale Afaceri interne 2021-2027 was last modified: august 9th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.