MAI. Proiect: Legea privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni

11 mai 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 66

Potrivit site-ului oficial (www.mai.gov.ro), Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului (10 mai 2021), pe adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale proiectului:

Art.1Prezenta lege instituie unele măsuri privind utilizarea informațiilor financiare și de alt tip, în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni, după cum urmează:

a) facilitarea accesului autorităților competente prevăzute la art.3 alin.(1) la informațiile financiare, analizele financiare și la informațiile privind conturile bancare și utilizarea acestora în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave prevăzute la art. 2 lit. g).

b) facilitarea accesului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din subordinea Ministerului Finanțelor, denumit în continuare Oficiul, la informațiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă asociate definite potrivit art. 2 lit. e) și a finanțării terorismului;

c) facilitarea cooperării dintre Oficiu și unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

d) schimbul de informații și analize financiare dintre autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

e) condițiile de acces al Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, denumită în continuare Europol, la registrul centralizat de conturi bancare prevăzut la art. 2 lit. a) și la informații sau analize financiare.

Art.2În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) registru centralizat de conturi bancare – registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN prevăzut la art. 611 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

b) informații financiare – orice tip de informații sau date, precum datele privind activele financiare, transferurile de fonduri sau relațiile de afaceri financiare, deținute de către Oficiu în scopul prevenirii, depistării și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

c) informații din domeniul aplicării legii – orice tip de informații sau date deținute de către autoritățile competente prevăzute la art.3 alin.(1) în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor ori deținute de către autoritățile publice sau entitățile private în contextul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor și care sunt accesibile autorităților competente fără o autorizare prealabilă, cum ar fi informații din cazierul judiciar, informații privind investigații, informații privind indisponibilizarea activelor, măsuri asiguratorii, informații privind alte măsuri de investigare, precum și informații privind confiscări;

d) informații privind conturile bancare – informații prevăzute la art. 611 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;

e) infracțiuni premisă asociate – infracțiunile sancționate cu pedeapsa închisorii al cărei minim special este de 6 luni sau mai mare, iar maximul special este de 1 an sau mai mare, ori cu o măsură de siguranță privativă de libertate al cărei minim special este de 6 luni sau mai mare, iar maximul special este de 1 an sau mai mare.

f) analiză financiară – rezultatul analizei efectuate de către Oficiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

g) infracțiuni grave – infracțiunile corespunzătoare formelor de criminalitate prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul Europol.

Art.3 (1) Autoritățile competente să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare în condițiile art.5, respectiv să solicite și să primească informații financiare sau analize financiare potrivit art.7, sunt următoarele:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

a) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

b) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție;

c) Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiției.

(2) Accesul celorlalte unități de parchet la registrul centralizat de conturi bancare, respectiv la informații și analize financiare oferite de Oficiu se face prin intermediul autorităților competente prevăzute la alin.(1) lit. b).

(3) Prin ordine sau dispoziții ale conducătorilor autorităților competente prevăzute la alin. (1) se stabilesc:

a) departamentele/structurile din cadrul fiecărei autorități competente abilitate să acceseze, să consulte și să prelucreze informații privind conturile bancare;

b) persoanele din cadrul departamentelor/structurilor abilitate potrivit lit. a);

c) limitele concrete în exercitarea atribuțiilor de prelucrare a informațiilor privind conturile bancare de către persoanele prevăzute la lit. b).

(4) Persoanele prevăzute la alin. (3) lit. b) trebuie să fie instruite și să dețină competențe adecvate în materie de confidențialitate a datelor cu caracter personal și să beneficieze de un înalt grad de integritate.

(5) În aplicarea alin. (3) lit. c), conducătorii autorităților competente prevăzute la alin. (1) au în vedere următoarele:

a) prelucrarea informațiilor privind conturile bancare să fie necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

b) informațiile privind conturile bancare să fie prelucrate potrivit procedurilor și prin mijloacele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile activităților în cadrul cărora sunt utilizate datele respective;

c) prelucrarea informațiilor privind conturile bancare să respecte dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile activităților în cadrul cărora sunt utilizate datele respective.

(6) La solicitarea unui birou sau a unei autorități competente pentru recuperarea activelor înființată sau desemnată de către celelalte state membre ale Uniunii Europene în temeiul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate accesează și consultă registrul centralizat de conturi bancare, respectiv obține din partea Oficiului informații și analize financiare și pune la dispoziția autorităților solicitante informațiile astfel obținute.

(7) Dispozițiile Legii nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește facilitarea identificării și urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, a confiscării speciale sau extinse. (…)”

Pentru mai multe detalii cu privire la proiect și expunerea de motive, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și MAI. Proiect: H.G. pentru modificarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

MAI. Proiect: Legea privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni was last modified: mai 11th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter