MAI. Proiect: Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la arhivarea documentelor electronice

1 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
220 views

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a supus dezbaterii publice Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la arhivarea documentelor electronice.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 20 de zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail [email protected]

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Legii:

Art. I – Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138 din 25 februarie 2014, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. Titlul Legii nr. 135/2007 se modifică și va avea următorul cuprins: „Lege privind arhivarea documentelor electronice”

2. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

„(2) Activitatea de arhivare a documentelor electronice se realizează de creatorul ori deținătorul documentelor, după caz, ca parte a obligațiilor ce îi revin potrivit Legii nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, sau de către un furnizor de servicii, în condițiile prezentei legi”.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, art.1¹, cu următorul cuprins:

„Art. 1¹ – Dispozițiile prezentei legi nu se aplică activităților de arhivare a documentelor electronice realizate de autoritățile și instituțiile publice în nume propriu și/sau pentru unitățile, instituțiile și structurile aflate în subordinea sau în coordonarea acestora”.

4. La articolul 3, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) arhivă electronică – ansamblul documentelor electronice, create, primite și păstrate de o organizație în exercitarea activității sale;”

Art. II – În cuprinsul Capitolului III – „Obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente” din Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014, după Secțiunea a IV-a, se introduce o nouă secțiune, Secțiunea a V-a „Obligații referitoare la documentele electronice”, cuprinzând articolul 27¹, cu următorul cuprins:

„Secțiunea a V-a – Obligații referitoare la documentele electronice

Art. 27¹ – (1) Creatorii și deținătorii au următoarele obligații referitoare la documentele electronice:

a) să le administreze astfel încât să asigure păstrarea integrității, autenticității și posibilității de utilizare a acestora, atât în perioada folosirii curente, cât și în depozitul de arhivă;

b) să adopte un sistem de management arhivistic aprobat de Arhivele Naționale, care să conțină proceduri specifice;

c) să implementeze mecanisme tehnice care să asigure accesul și modificarea datelor de o manieră controlată, identificabilă și databilă;

d) să implementeze soluții tehnice care să permită exportul datelor din sistem într-un format standardizat sau comun utilizat;

(2) Arhivele Naționale dau publicității, periodic, formatele agreate pentru documentele electronice cu termen de păstrare permanent. Obligația migrării datelor în formatele agreate revine creatorilor și deținătorilor”.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Pentru mai multe detalii legate de Proiect, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

MAI. Proiect: H.G. pentru modificarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

MAI. Proiect: Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la arhivarea documentelor electronice was last modified: august 1st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.