MAI. Proiect: H.G. pentru modificarea H.G. nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022

23 feb. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 61

Potrivit site-ului oficial (www.mai.gov.ro), Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 și a Planului național de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului (22 februarie 2021), pe adresa de e-mail: [email protected].

Redăm, în continuare, conținutul integral al proiectului:

Articol unic

Hotărârea Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 și a Planului național de acțiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 9 noiembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, a Planului național de acțiune 2018-2020 și a Planului național de acțiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:

Articolul 2^1

Se aprobă Planul național de acțiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, denumit în continuare Plan de acțiune 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 3.

3. În anexa nr. 1, la capitolul VIII “Rezultatele strategiei”, obiectivul general nr. 3 “Dezvoltarea capacității de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori”, rezultatul se modifică și va avea următorul cuprins:

Rezultat: Nivel crescut de profesionalism al specialiștilor care desfășoară activități de cercetare, urmărire penală și judecare a traficanților

4. În anexa nr. 1, capitolul XIII. Proceduri de monitorizare, evaluare” se modifică și va avea următorul cuprins:

XIII. Proceduri de monitorizare, evaluare, Cadrul organizatoric necesar implementării, monitorizării și evaluării Strategiei naționale presupune colaborarea tuturor instituțiilor implicate și interesate pentru a pune în aplicare, într-un mod eficient, direcțiile de acțiune, obiectivele generale și obiectivele specifice prevăzute în prezenta strategie.

În vederea realizării activităților prevăzute în Planul de acțiune și în scopul asigurării atingerii obiectivelor Strategiei, se înființează Comitetul de monitorizare a implementării strategiei. Acesta va fi format din reprezentanți la nivel decizional ai instituțiilor implicate (secretar de stat, inspector general, director) și va fi coordonat la nivel de secretar de stat de către Ministerul Afacerilor Interne. Secretariatul Comitetului va fi asigurat de Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane.

Pentru obținerea de informații privind stadiul/modul de implementare a Strategiei naționale, precum și a rezultatelor pe care atingerea obiectivelor acesteia le va produce, monitorizarea va urmări două direcții:

a) monitorizarea implementării strategiei. Această direcție furnizează informații privind modul de implementare a acțiunilor menționate în cadrul strategiei. În acest sens, fiecare instituție care desfășoară activități de prevenire și combatere a traficului de persoane, de asistență și reintegrare a victimelor, va monitoriza modul de îndeplinire a sarcinilor asumate prin planurile de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale.    

b) monitorizarea atingerii obiectivelor. Această direcție furnizează informații privind rezultatele concrete obținute în activitatea fiecărei instituții cu responsabilități în domeniul luptei împotriva traficului de persoane. În acest sens, rezultatele monitorizării vor consta în identificarea stadiului îndeplinirii obiectivelor, rezultatelor fiecărei activități măsurate cu ajutorul indicatorilor de performanță stabiliți și descriși în planurile de acțiune pentru implementarea strategiei, compararea rezultatelor obținute cu rezultatele estimate, precum și încadrarea în termenele stabilite

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Instituțiile responsabile vor elabora anual, in primul trimestru al anului următor, un raport de monitorizare. Rapoartele de monitorizare vor evidenția: modul de îndeplinire a sarcinilor asumate prin planurile de acțiuni, stadiului îndeplinirii obiectivelor, rezultatelor fiecărei activități măsurate cu ajutorul indicatorilor de performanță stabiliți și descriși în planurile de acțiune pentru implementarea strategiei, compararea rezultatelor obținute cu rezultatele estimate, precum și încadrarea în termenele stabilite, progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivelor Strategiei naționale și, după caz, motivele îndeplinirii parțiale sau neîndeplinirii obiectivelor, propuneri de îmbunătățire/revizuire a obiectivelor propuse, propuneri de soluții pentru remedierea situațiilor constatate, măsuri de corecție, astfel încât evoluția indicatorilor să fie cea scontată.

Rapoartele de monitorizare vor fi transmise anual Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane sau la solicitarea acesteia, în calitate de Secretariat al Comitetului de Monitorizare.

În cadrul procesului de monitorizare și evaluare, Comitetul va analiza modul de realizare a sarcinilor asumate de către fiecare instituție și va stabili măsurile ce se impun în vederea atingerii obiectivelor Strategiei.

La finalul perioadei de implementare a Strategiei naționale împotriva traficului de persoane 2018-2022, Comitetul va realiza o evaluare a rezultatelor obținute raportate la obiectivele stabilite ce va cuprinde concluzii și recomandări privind posibile măsuri de îmbunătățire a efortului antitrafic și care va fi prezentată Guvernului României.

5. În anexa nr. 1, la capitolul XIV “Instituții responsabile”, litera A, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

1. Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane este structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ce are rolul de evaluare și monitorizare, la nivel național, a activității desfășurate în domeniul luptei împotriva traficului de persoane.

6. În anexa nr. 1, la capitolul XIV „Instituții responsabile”, litera C, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

1. Prin preluarea în cadrul ministerului a funcțiilor și atribuțiilor Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dezabilități Copii și Adopții, responsabilitățile Ministerului Muncii și Protecției Sociale în domeniul prevenirii traficului de persoane/minori, asistenței victimelor copii și a persoanelor cu dezabilități se exercită în principal prin Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dezabilități Copii și Adopție. Aceste responsabilități sunt relaționate misiunii globale a ministerului în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor cu dezabilități la nivel național și sunt concretizate prin următoarele atribuții specifice: asigurarea cadrului normativ privind organizarea și funcționarea serviciilor de prevenire și a serviciilor specializate pentru protecția, reabilitarea și reintegrarea socială a copiilor victime ale oricăror forme de violență, inclusiv traficul de copii, precum și a cadrului metodologic privind prevenirea și intervenția multidisciplinară și interinstituțională în domeniul traficului de copii; asigurarea activităților prevăzute de lege în vederea repatrierii, protecției și monitorizării post-repatriere a copiilor români aflați neînsoțiți pe teritoriul altor state și a copiilor victime ale traficului de minori; monitorizarea respectării drepturilor copilului pe teritoriul României, elaborarea politicilor, strategiilor și standardelor în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dezabilități.

7. În anexa nr. 1, la capitolul XIV „Instituții responsabile”, litera C, punctul 2 se abrogă.

8. În anexa nr. 1, la capitolul XIV „Instituții responsabile”, litera C, punctele 3 și 4 se renumerotează devenind punctele 2 și 3.

9. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

10. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la proiectnota de fundamentare și la anexă, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

🔔Vezi și Ministerul Afacerilor Interne. Evaluarea activității desfășurate de Poliția Română în anul 2020

MAI. Proiect: H.G. pentru modificarea H.G. nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 was last modified: februarie 23rd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter