MAI. Proiect: H.G. pentru modificarea H.G. nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare de pașapoarte

25 nov. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 39

Ministerul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice Proiectul H.G. pentru modificarea H.G. nr. 1693/2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare de pașapoarte.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 20 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului (24 noiembrie 2021), pe adresa de e-mail [email protected].

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale proiectului:

Art. I – H.G. nr. 1693/2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare de pașapoarte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 21 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

Art. 2 – Serviciile publice comunitare de pașapoarte au în structură birouri și/sau, după caz, compartimente.

2. La articolul 2 ind. 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) Suspendarea sau reluarea activității punctelor de lucru, precum și desființarea acestora, se dispun cu respectarea, în mod corespunzător, a procedurii prevăzute la alin. (1).”

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:

(3) Pentru buna funcționare a serviciilor publice comunitare de pașapoarte și/sau a punctelor de lucru prevăzute la art. 21, în scopul prestării unui serviciu public de calitate, cu asigurarea prevalenței principiilor eficienței și eficacității, numărul de posturi existent în statele de funcții poate fi redimensionat prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea Direcției Generale de Pașapoarte, în baza analizelor efectuate cu privire la volumul activităților înregistrate în ultimii 5 ani.

(4) Numărul de posturi stabilit potrivit alin. (3) nu poate fi mai mic decât cel prevăzut la alin. (2).”

4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 5 – Coordonarea și controlul metodologic ale serviciilor publice comunitare de pașapoarte se asigură de Direcția Generală de Pașapoarte.

5. La articolul 7, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Criteriile privind selecționarea personalului și organizarea concursurilor sau a examenelor pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în statele de funcții ale serviciilor publice comunitare de pașapoarte se stabilesc în mod unitar, pentru nivelul întregii țări, de Direcția Generală de Pașapoarte, atât în cazul polițiștilor, cât și al personalului contractual.

(…)

(4) Comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor constituite în vederea ocupării funcțiilor vacante de polițiști și personal contractual se stabilesc prin dispoziție a directorului general al Direcției Generale de Pașapoarte și sunt formate din specialiști ai acestei instituții. În cazul funcțiilor vacante de conducere din cadrul serviciilor publice comunitare de pașapoarte, din componența comisiilor fac parte și reprezentanți ai instituției prefectului.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Art. II – În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr.1693/2004, termenii „prefecturi/prefectură/prefecturilor județene/Prefecturii” se înlocuiesc cu sintagmele „instituții a prefectului/instituția prefectului/instituțiilor prefectului/Instituției Prefectului”.

Pentru mai multe detalii cu privire la Proiect, Nota de fundamentare și Tabel Comparativ, vă rugăm să accesați sursa informației.

 

Sursa informației

(Copyright foto: freepik)

 

VEZI ȘI MAI. PROIECT: ORDIN PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU COMPUNEREA ȘI PORTUL UNIFORMELOR DE POLIȚIE

MAI. Proiect: H.G. pentru modificarea H.G. nr. 1693/2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare de pașapoarte was last modified: noiembrie 25th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter