Litigiu purtat între profesionişti. Declinare de competență (NCC, NCPC, L. nr. 304/2004)

4 nov. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2362
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 388/2019

NCC: art. 3; NCPC: art. 136 alin. (4), art. 249; L. nr. 304/2004: art. 19 alin. (2)

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Potrivit art. 3 din C. civ., „(1) Dispozițiile prezentului cod se aplică și raporturilor dintre profesioniști, precum și raporturilor dintre aceștia și orice alte subiecte de drept civil.

(2) Sunt considerați profesioniști toți cei care exploatează o întreprindere.

(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una ori mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori nu un scop lucrativ”.

În cauză, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava, secția a II-a civilă, la data de 30 octombrie 2018, practicienii în insolvență C. și D. au solicitat, în contradictoriu cu pârâta SC B. SRL, obligarea acesteia din urmă la plata debitului de 537.487,76 RON, reprezentând contravaloarea facturilor emise și neachitate pentru marfa achiziționată și serviciile prestate și dobânda legală aferentă debitului menționat, calculată conform prevederilor O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală penalizatoare privind raporturile între profesioniști.

Prin Sentința civilă nr. 70 din data de 12 martie 2018, Tribunalul Suceava, secția II-a civilă, a respins, ca neîntemeiată, cererea având ca obiect „pretenții” formulată de reclamanta SC B. SRL, prin lichidatori judiciari C. Suceava și D. Suceava și a obligat reclamanta la plata către Ministerul Justiției a sumei de 150 RON cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul curator special.

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut, în esență, că între SC B. SRL și SC B. SRL s-au derulat relații comerciale, în sensul că SC B. SRL a furnizat către SC B. SRL în calitate de cumpărător, mărfuri și produse în baza unor facturi fiscale, însă SC B. SRL nu a achitat integral marfa achiziționată, înregistrând debite restante și, deși aceasta din urmă, în calitate de chiriaș, a utilizat spațiile din proprietatea SC B. SRL în baza unor contracte de închiriere, nu a achitat chiria și utilitățile convenite de părți.

Instanța de fond, a reținut că, niciunul din înscrisurile depuse de reclamantă nu constituie un mijloc de probă și raportat la dispozițiile art. 249 C. proc. civ., deși acesteia îi revenea obligația de a-și dovedi pretențiile, cererea acesteia a fost respinsă ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentințe, Consorțiul format din practicienii în insolvență C. și D., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC B. SRL au declarat apel.

Prin Decizia civilă nr. 308 din data de 4 octombrie 2018, Curtea de Apel Suceava, secția a II-a civilă, a admis apelul formulat împotriva Sentinței civile nr. 70 din 12 martie 2018 pronunțată de Tribunalul Suceava, secția a II-a civilă, și a schimbat în totalitate sentința apelată, în sensul că a admis acțiunea astfel cum a fost formulată. A obligat pârâta SC B. SRL să plătească reclamantului SC B. SRL suma de 537.487,76 RON, cu titlu de pretenții bănești, cu dobânda legală calculată conform disp. O.G. nr. 13/2011.

Hotărârea a fost pronunțată cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare.

În raport cu textul de lege mai sus redat, având în vedere calitatea părților, Înalta Curte constată că acestea sunt profesioniști, iar litigiul de față se poartă între profesioniști.

Potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 71/2011, începând cu data de 1 octombrie 2011, Înalta Curte de Casație și Justiție este organizată în 4 secții: secția I civilă, secția a II-a civilă, secția penală și secția de contencios administrativ și fiscal, 4 complete de 5 judecători și secțiile unite, cu competență proprie.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În aplicarea dispozițiilor legale menționate, Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin Hotărârea nr. 99 din data de 20 septembrie 2018, a statuat că, începând cu data de 1 octombrie 2018, litigiile ce revin în competența secției I civile și secției a II-a civile se vor repartiza între cele două secții în funcție de lista de obiecte, cu ID corespunzătoare, grupate pe materii juridice, astfel:

– secției I civile, litigiile din Nomenclatoarele: Civil, Proprietate Intelectuală, minori și familie;

– secției a II-a civile, litigiile din Nomenclatoarele: Litigii cu profesioniștii, Faliment, Asigurări Sociale, Litigii de muncă, Drept Maritim și Fluvial și Insolvența persoanei fizice.

Or, în speță, se constată că obiectul cauzei – litigiu între profesioniști, se circumscrie competențelor specializate alocate exclusiv completurilor de judecată ale secției a II-a civile.

Pentru considerentele anterior menționate, în respectarea dispozițiilor hotărârilor Colegiului de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție relative la specializarea completurilor de judecată, obligatorii pentru judecătorii celor două secții civile, cu aplicarea dispozițiilor art. 136 alin. (4) C. proc. civ., dosarul urmează a fi declinat spre competentă soluționare secției a II-a civile a instanței supreme.

Sursa informației: www.scj.ro.

Litigiu purtat între profesioniști. Declinare de competență (NCC, NCPC, L. nr. 304/2004) was last modified: octombrie 26th, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.