Litigiu având ca obiect raporturile de muncă. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice și stabilirea drepturilor de indemnizaţie cu luarea în considerare a tuturor sporurilor în procent legal

21 mart. 2022
Vizualizari: 544
  • C. muncii: art. 159
  • C. muncii: art. 166
  • C. muncii: art. 268
  • C. muncii: art. 5
  • NCPC: art. 127 alin. (1)
  • NCPC: art. 135 alin. (1)
  • NCPC: art. 135 alin. (4)

În drept, reclamanții au invocat prevederile art. 3, art. 4, art. 6, art. 10 alin. (1) – (5), art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1) – (3), art. 38 alin. (6) din Legea cadru nr. 153/2017; anexa V din Legea cadru nr. 153/2017, Legea nr. 554/2004, art. 268, art. 5, art. 159, art. 166 Codul Muncii; art. 2523 și 1535 C. civ. art. 14 al Convenției Europene a Drepturilor Omului; paragraful 1 din Protocolul 12 CEDO; Deciziile nr. 2/2014, nr. 21/2015 și nr. 23/2016 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 569 din 5 martie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, constatând existența unui conflict negativ de competență între cele două instanțe, care se declară reciproc necompetente a judeca aceeași pricină, în temeiul dispozițiilor art. 135 alin. (1) și alin. (4) C. proc. civ., va pronunța regulatorul de competență și va stabili Tribunalului Neamț, secția I civilă și de contencios administrativ, pentru următoarele considerente:

Reclamanții, grefieri în cadrul Judecătoriei Iași și Tribunalului Iași, au învestit Tribunalul Neamț cu un litigiu având ca obiect raporturile de muncă, pe care aceștia le au cu Tribunalul Iași și cu Curtea de Apel Iași.

Potrivit art. 127 alin. (1) C. proc. civ., „dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cerere de competența instanței la care își desfășoară activitatea, va sesiza una din instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se afla instanța la care își desfășoară activitatea”, iar conform alin. (3) aceste dispoziții se aplică în mod corespunzător și în cazul procurorilor, asistenților judiciari și grefierilor.

Prin decizia nr. 290/2018 a Curții Constituționale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 23.07.2018 s-a constatat că sintagma „de competența instanței la care își desfășoară activitatea” din cuprinsul art. 127 alin. (1) C. proc. civ., precum și sintagma „care își desfășoară activitatea la instanța competentă să judece cauza” din cuprinsul art. 127 alin. (2) C. proc. civ. sunt neconstituționale; de asemenea, s-a constatat că dispozițiile art. 127 alin. (1) și alin. (2) C. proc. civ. sunt constituționale în măsura în care privesc și instanța de judecată în calitate de parte reclamantă/pârâtă.

În paragraful 32 al acestei decizii, instanța de contencios constituțional a reținut că „legiuitorul a urmărit să scoată această categorie specială de cereri, în care un judecător este parte în proces, de sub incidența aplicării strămutării procesului civil pe motiv de bănuială legitimă cu privire la lipsa de imparțialitate a judecătorilor din cauza calității părților, eventualul disconfort al părții judecător creat prin ieșirea acestor cauze din circumscripția curții de apel trebuind a fi minimalizat în considerarea principiului imparțialității justiției și a intereselor legitime ale celeilalte părți. Astfel, indiferent dacă competența de soluționare a unor astfel de cauze revine judecătoriei, tribunalului sau chiar curții de apel, acestea vor fi soluționate de instanțe de același grad din circumscripția unei curți de apel învecinate, măsura fiind mult mai energică decât în cazul strămutării, unde o eventuală admitere a cererii ar conduce la învestirea doar a unei instanțe de același grad din circumscripția aceleiași curți de apel, putând da naștere în aplicarea normelor legale unor situații neprevăzute la edictarea acestora”.

Cum atât Judecătoria Iași, cât și Tribunalul Iași se află în circumscripția Curții de Apel Iași, devin incidente dispozițiile art. 127 alin. (1) și alin. (3) C. proc. civ., prin prisma interpretării instanței de contencios constituțional.

Potrivit acestor dispoziții legale, reclamanții vor sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea.

Față de considerentele anterior expuse și, notând că Tribunalul Neamț se află în circumscripția Curții de Apel Suceava, învecinată cu Curtea de Apel Iași, în temeiul art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a litigiului în favoarea acestui tribunal.

Sursa informației: www.scj.ro.

Litigiu având ca obiect raporturile de muncă. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice și stabilirea drepturilor de indemnizație cu luarea în considerare a tuturor sporurilor în procent legal was last modified: martie 21st, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.