Litigiile care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora. Stabilirea valorii creanţei fiscale a cărei valorificare se urmăreşte prin formularea acţiunii (NCPC, L. nr. 554/2004)

25 ian. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 119
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SCAF) nr. 1005/2021

L. nr. 554/2004: art. 10 alin. (1); NCPC: art. 135 alin. (1) și (4)

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Analizând conflictul negativ de competență intervenit între cele două instanțe, în raport de hotărârile pronunțate și de înscrisurile aflate la dosarul cauzei, Înalta Curte constată că instanța competentă să soluționeze cauza este Tribunalul Giurgiu, secția a II-a contencios administrativ și fiscal, pentru următoarele considerente:

În cauză, reclamanta a învestit instanța de contencios administrativ cu o cerere de anulare a deciziei emise în soluționarea contestațiilor, obiectul contestațiilor privind suma de 1.386.616 de RON, din care:

– 769.569 RON – impozit pe profit;

– 128.034 RON – taxă pe valoarea adăugată;

– 407.451 RON accesorii aferente impozitului pe profit;

– 63.562 RON accesorii aferente taxei pe valoare adăugata.

Separat de aceste obligații fiscale stabilite, reclamanta a mai contestat diminuarea pierderii fiscale înregistrate de societate cu suma de 2.107.911 RON.

Problema de drept care a generat conflictul negativ de competență vizează aplicabilitatea în cauză a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, instanțele aflate în conflict exprimând opinii diferite în ceea ce privește calificarea diminuării pierderii fiscale drept taxă, impozit sau contribuție.

Potrivit art. 10 alin. (1) Legea nr. 554/2004 „Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora de până la 3.000.000 de RON se soluționează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice centrale, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 de RON se soluționează în fond de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel”.

Legiuitorul a instituit două criterii pentru stabilirea competenței materiale în judecarea în fond a cauzelor: criteriul poziționării autorității emitente în sistemul autorităților publice și criteriul valoric. Acesta din urmă este aplicabil în cauzele care au ca obiect taxe și impozite, contribuții, datorii vamale și accesorii ale acestora, delimitând competența materială a tribunalului și a curții de apel în funcție de suma în litigiu.

Se constată că legiuitorul a avut în vedere prin dispozițiile art. 10 alin. (1) „litigiile (…) care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora de până la (…)”, astfel încât, în cazul în care persoana care se consideră vătămată nu contestă în întregime obligația stabilită prin actul administrativ atacat, pragul valoric are în vedere numai suma în litigiu (suma contestată), iar nu cuantumul integral al taxelor și impozitelor, contribuțiilor, datoriilor vamale și obligațiilor accesorii stabilite prin actul respectiv.

Prin urmare, Înalta Curte, în acord cu cele reținute de Curtea de apel, constată că diminuarea pierderii fiscale înregistrate de societate, deși este o măsură administrativ-fiscală, nu stabilește valoarea unei taxe, a unui impozit sau a unei contribuții.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

În aplicarea dispozițiilor legale anterior citate, Înalta Curte reține că prin raportare la valoarea obligațiilor de plată a căror stingere se solicită, respectiv 1.386.616 de RON, competența de soluționare a cauzei revine Tribunalului Giurgiu, secția civilă, instanță în a cărei rază teritorială își are sediul reclamanta.

În fine, Înalta Curte are în vedere că pentru stabilirea valorii creanței fiscale a cărei valorificare se urmărește prin formularea acțiunii, prezintă relevanță valoarea obligațiilor de plată a căror stingere se solicită, respectiv obligații de plată în cuantum de 1.386.616 de RON.

Temeiul legal al soluției adoptate asupra conflictului de competență

Pentru considerentele expuse și în conformitate cu dispozițiile art. 135 alin. (1) și (4) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei, în primă instanță, în favoarea Tribunalului Giurgiu, secția civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Litigiile care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora. Stabilirea valorii creanței fiscale a cărei valorificare se urmărește prin formularea acțiunii (NCPC, L. nr. 554/2004) was last modified: ianuarie 24th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter