Lipsa criticilor concrete de nelegalitate a hotărârii recurate care să vizeze aspectele ce au făcut obiectul analizei instanţei de apel care a determinat soluţia de respingere a apelurilor formulate în cauză. Constatarea nulității recursului

22 mai 2024
Vizualizari: 91
  • NCPC: art. 483 alin. (3)
  • NCPC: art. 486 alin. (1) lit. d)
  • NCPC: art. 488
  • NCPC: art. 489 alin. (2)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 499

Prin cererea înregistrată la data de 23 februarie 2018 pe rolul Tribunalului București, secția a IV-a civilă, sub nr. x/2018, reclamantul A. a chemat în judecată pe pârâții B. și C., B.E.J. D. și Municipiul București prin Primarul General, solicitând constatarea nulității notificării nr. x din data de 26 septembrie 2001 pe numele C., eliberată de B.E.J. D., eliminarea acestei notificări din dosarul nr. x, dosar de restituire a apartamentului, pe numele A., constatarea nulității contractului de vânzare-cumpărare nr. x din data de 5 noiembrie 1996, obținut prin sentința civilă nr. 1962 din data de 9 noiembrie 2011, constatarea nulității contractului de vânzare-cumpărare nr. x din data de 5 noiembrie 1996, în baza art. 45 alin. (2) și (4) din Legea nr. 10/2001 și restituirea apartamentului.

A mai solicitat reclamantul acordarea unor daune morale în cuantum de 2.000.000 euro pentru obstrucționarea restituirii, precum și pentru suferințele provocate de peste 15 ani de procese, care i-au cauzat pierderi materiale și îmbolnăviri.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1533 din 20 septembrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În condițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ. și art. 499 teza finală C. proc. civ., analizând excepția nulității recursului prin raportare la dispozițiile art. 489 alin. (2) C. proc. civ., Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit art. 486 alin. (1) lit. d) C. proc. civ., cererea de recurs va cuprinde motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul și dezvoltarea lor, sau, după caz, mențiunea că acestea vor fi depuse printr-un memoriu separat, iar alin. (3) al aceluiași articol sancționează cu nulitatea lipsa din cererea de recurs a motivelor de nelegalitate.

Totodată, conform dispozițiilor art. 489 alin. (1) C. proc. civ., recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepția cazului în care se invocă motive de casare de ordine publică, care pot fi ridicate din oficiu de către instanță, chiar după împlinirea termenului de motivare a recursului.

Aceeași sancțiune intervine și în cazul în care criticile formulate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. 488 C. proc. civ., astfel cum rezultă din alin. (2) al art. 489 din același act normativ.

A motiva recursul înseamnă, pe de o parte, arătarea cazului de nelegalitate prin indicarea unuia dintre motivele prevăzute limitativ de art. 488 alin. (1) C. proc. civ., iar pe de altă parte, dezvoltarea acestuia, în sensul formulării unor critici concrete cu privire la judecata realizată de instanța care a pronunțat hotărârea recurată, din perspectiva motivului de nelegalitate invocat.

În speță, deși recurentul-reclamant a invocat că hotărârea atacată este dată cu aplicarea greșită a legii, această împrejurare nu este de natură a determina încadrarea susținerilor în motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., în condițiile în care partea nu a indicat care sunt normele de drept material pretins a fi fost greșit aplicate și care este raționamentul eronat al instanței de apel.

Prin motivarea recursului, recurentul-reclamant nu a adus critici concrete de nelegalitate hotărârii recurate, care să vizeze aspectele ce au făcut obiectul analizei instanței de apel care a determinat soluția de respingere a apelurilor formulate în cauză, ci și-a exprimat nemulțumirea, susținând la modul general că hotărârea recurată este nelegală, iar instanța nu a fost interesată să judece cauza.

Or, o atare motivare a recursului nu îndeplinește rigorile impuse de art. 488 alin. (1) Cod procedură, cele susținute prin cererea de recurs neputând fi convertite în vreun motiv de casare prevăzut de lege, nereprezentând, astfel cum s-a mai arătat, veritabile critici de nelegalitate a hotărârii recurate.

Potrivit art. 483 alin. (3) C. proc. civ., recursul urmărește să supună instanței examinarea, în condițiile legii, a conformității hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile, această cale de atac fiind un mijloc procedural prin care se realizează un examen al hotărârii recurate sub aspectul legalității acesteia, iar această analiză nu se poate realiza în lipsa indicării și dezvoltării unor motive de nelegalitate dintre cele expres și limitativ prevăzute de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 1-8 C. proc. civ., obligație care revine, sub sancțiunea nulității, titularului căii de atac promovate.

Așa fiind, cum criticile formulate de recurentul-reclamant nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 1-8 C. proc. civ. și cum, în speța de față, nu pot fi reținute motive de casare de ordine publică, Înalta Curte, în temeiul art. 493 alin. (5) raportat la art. 486 alin. (1) lit. d) și alin. (3) din același cod, precum și la art. 489 alin. (2) C. proc. civ., va constata nulitatea recursului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Lipsa criticilor concrete de nelegalitate a hotărârii recurate care să vizeze aspectele ce au făcut obiectul analizei instanței de apel care a determinat soluția de respingere a apelurilor formulate în cauză. Constatarea nulității recursului was last modified: mai 21st, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.