Liberarea condiționată înainte de termen a persoanelor condamnate la detenție pe viață

28 oct. 2020
Articol UJ Premium
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 265
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

O condamnare pe viață reprezintă o sentință pe durată nedeterminată impusă de instanța de judecată imediat după condamnarea pentru o infracțiune penală, care necesită ținerea în închisoare a condamnatului, fie pentru restul vieții sale naturale, fie până la liberarea în urma unui proces judiciar, executiv sau administrativ, care consideră că un condamnat nu mai reprezintă un risc pentru societate. Liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen reprezintă o alternativă a detențiunii pentru persoana condamnată, în cazul în care aceasta este flexibilă de a păși pe calea corijării și reeducării, astfel, în cazul condamnaților la detenție pe viață, statul oferă perspectiva de liberare condiționată, fapt care asigură respectarea față de condamnați a prevederilor art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Această perspectivă nu ar aduce numai speranță condamnatului, ci și un scop care să motiveze un comportament pozitiv din partea acestuia. Codul penal al Republicii Moldova reglementează liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen, privită ca un act de stimulare a persoanei condamnate, care îl motivează să fie eliberat înainte de a fi ispășit efectiv întreg termenul de pedeapsă stabilit prin sentința de condamnare. În acest sens, legiuitorul, prin reglementarea normei prevăzute la art. 91 CP al RM, stabilește condiții bine determinate care necesită a fi întrunite și respectate de către deținut, pentru a se face posibilă aplicarea liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen și aparte este prevăzută posibilitatea aplicării acestei instituții condamnaților la cea mai aspră pedeapsă – persoanelor condamnate la detenție pe viață.

Codul de executare al Republicii Moldova prevede ca scop al legii execuțional-penale „protecția drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei, precum și acordarea de ajutor condamnaților pentru adaptare socială”. După cum a fost descris anterior, legislația Republicii Moldova nu definește care este scopul specific al detențiunii pe viață, nici care este scopul executării unei astfel de pedepse, însă este evident că se aplică detenția pe viață în cazul când pedeapsa privativă de libertate pe o perioadă determinate nu va atinge scopul pedepsei penale. Pedeapsa detențiunii pe viață, fiind cea mai aspră pedeapsă prevăzută de legislația penală a RM, generează și o speranță mai invizibilă a persoanei condamnate de a fi eliberat înainte de termen. În acest context, legiuitorul, totuși prevede câteva posibilități de a elibera de pedeapsă condamnații la detenție pe viață, înainte de termen, respectând câteva condiții strict prevăzute de lege, acest fenomen face parte din instituția liberării condiționate de pedeapsă înainte de termen fiind clar redat prin norma juridică corespunzătoare, însă pe cât este de practic acest capitol urmează să cercetăm. Condițiile acordării liberării condiționate privesc, pe de o parte, executarea de către condamnat a unei părți de pedeapsă, iar, pe de altă parte, persoana condamnatului, comportamentul acestuia în timpul executării pedepsei.

Campanie Craciun UJmag 2020

În legislația penală a Republicii Moldova, conform alin. (5) al art. 91 C. pen., persoana care execută pedeapsa detențiunii pe viață poate fi liberată condiționat de pedeapsă înainte de termen dacă instanța de judecată va considera că nu mai există necesitatea executării de mai departe a pedepsei și dacă această persoană a executat efectiv cel puțin 30 de ani de închisoare, fără a se lua în calcul compensarea privilegiată a zilelor de muncă. Condiția privind executarea de către condamnat a unei părți din pedeapsă privește executarea unei părți din pedeapsă ca o garanție că finalitatea acesteia a fost atinsă, adică cel condamnat a fost reeducat și nu mai este nevoie de executarea pedepsei. Mențiunea din textul legii privitoare la durata din pedeapsă care este necesar a fi executată, face posibil ca persoana condamnată la detenție pe viață, să fie liberată condiționat mai repede decât alții, deși toți au început executarea pedepsei în aceeași zi și au același cuantum de pedeapsă nelimitat, pentru aceeași infracțiune.

În conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în mai multe state membre ale Consiliului Europei, o persoană poate fi condamnată la închisoare pe viață fără a avea vreo perspectivă de liberare condiționată. Acest lucru este cunoscut drept „condamnare pe viață fără drept de apel” și acest aspect contravine prevederilor art. 3 din Convenție. Prin urmare avem ca exemplu de practică judiciară internațională unele cazuri concrete prin care Curtea se expune prompt și expres privitor la lipsa unei perspective de liberare față de persoanele condamnate la detenția pe viață. În ultimii ani, Curtea a examinat un număr de cazuri în care tribunalele din diferite țări au impus pedeapsa pe viață fără posibilitatea liberării timpurii sau condiționate și unde, dincolo de motivele de compasiune ori circumstanțele excepționale, o pedeapsă pe viață însemnă că era aplicată pe viață. Cea mai cunoscută hotărâre a Curții de până acum, exprimată de Marea Cameră în cauza Vinter și alții v. Regatul Unit, afirmă că nu este compatibil cu demnitatea umană, și, de aceea, contrar art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ca un stat să priveze o persoană de libertate fără a-i da cel puțin șansa ca într-o zi să-și recâștige acea libertate.

Din această concluzie rezultă că, în cazul în care legislația internă nu prevede posibilitatea unei astfel de reexaminări, o pedeapsă cu detențiunea pe viață nu respectă normele de la art. 3 din Convenție. În plus, un condamnat la detenție pe viață are dreptul să știe, la începutul executării pedepsei, ce trebuie să facă pentru a fi avut în vedere pentru punerea în libertate și în ce condiții, inclusiv momentul când o reexaminare a pedepsei va avea loc sau poate fi solicitată. Prin urmare, în cazul în care legislația internă nu prevede nici un mecanism sau posibilitate de reexaminare a unei pedepse cu detențiunea pe viață, incompatibilitatea cu art. 3 în acest sens apare încă din momentul aplicării pedepsei detențiunii pe viață și nu într-o etapă ulterioară a detenției”.

În Republica Moldova, la etapa actuală se află în detenție aproximativ 7.800 de persoane, dintre care 121 sunt condamnați pe viață, preponderant pentru comiterea crimelor și violurilor. În fiecare an numărul lor este în creștere, iar în ultimul deceniu, nici un condamnat pe viață nu a fost liberat înainte de termen, potrivit surselor Ministerului Justiției al RM.

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) a criticat principiul însuși al acestor sentințe în mai multe rapoarte ale vizitelor, exprimându-și serioase rezerve asupra faptului că o persoană condamnată la închisoare pe viață este considerată definitiv ca periculoasă și este privată de orice speranță de liberare condiționată.

Practica detenției pe viață și evaluarea posibilității de liberare condiționată a fost cercetată de mai mulți participanți la înfăptuirea justiției, prin prisma normelor internaționale și astfel, Moldova urmează să găsească un mecanism viabil de liberare înainte de termen. Misiunea Norvegiană de Experți pentru Promovarea Supremației Legii (NORLAM) a asistat instituțiile de profil de la noi prin aplicarea strategiilor de resocializare, pentru reformarea și umanizarea sistemului

În concluzie, trebuie să schimbăm percepția celor care participă la actul de justiție și a societății, față de cei care se află în detenție pe viață, aceasta fiind cea mai dură pedeapsă ce se aplică în Republica Moldova.

 

Liberarea condiționată înainte de termen a persoanelor condamnate la detenție pe viață was last modified: octombrie 27th, 2020 by Elena Groian

Vă recomandăm:

Abonează-te la newsletter