Legitimațiile de verificare fiscală (OPANAF nr. 1.722/2021)

24 nov. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 46

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1.722/2021 privind legitimațiile de verificare fiscală

 

(M. Of. nr. 1109 din 22 noiembrie 2021)

 

 

Se publică legitimațiile de verificare fiscală.

Campanie Craciun UJmag 2020

În M. Of. nr. 1109 din 22 noiembrie 2021 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 1.722/2021 privind legitimațiile de verificare fiscală

Vă prezentăm, în continuare, conținutul respectivului ordin.

Art. 1

„(1) Pentru desfășurarea verificării situației fiscale personale, potrivit titlului VI «Controlul fiscal» capitol IV «Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central» din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, personalul cu atribuții de verificare a situației fiscale personale va utiliza legitimații.

(2) Modelul legitimației este prevăzut în anexa nr. 1.”

Art. 2

„(1) Personalul cu atribuții de verificare fiscală cuprinde inspectorii din cadrul direcției generale control venituri persoane fizice și din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, încadrați în structurile cu atribuții de verificare fiscală.

(2) Inspectorii din cadrul direcției generale control venituri persoane fizice vor utiliza legitimațiile de verificare prevăzute la art. 1 și pentru desfășurarea inspecției fiscale privind impozitul pe venit asupra persoanelor impozabile, indiferent de forma lor de organizare, pe întregul teritoriu al țării.”

Art. 3

„(1) Legitimațiile de verificare fiscală prevăzute la art. 1 atestă împuternicirea specială a titularului în fața contribuabilului, ce implică exercițiul autorității de stat, acordată pe timpul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin potrivit legii.

(2) Legitimația de verificare fiscală este valabilă numai însoțită de ordinul de serviciu emis în condițiile legii.”

Art. 4

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

„(1) Legitimațiile de verificare fiscală au regim special, sunt nominale și se distribuie de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin intermediul aparatului propriu și prin unitățile sale subordonate.

(2) Numerotarea legitimațiilor de verificare fiscală se face de către organul fiscal, potrivit plajei de numere repartizate, conform anexei nr. 2.

(3) Prin organ fiscal, în sensul prezentului ordin, se înțelege direcția generală control venituri persoane fizice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice.

(4) Legitimațiile de verificare fiscală se semnează de către conducătorul organului fiscal.

(5) Eliberarea legitimațiilor de verificare fiscală se face de către organul fiscal, pe baza unei evidențe nominale. Modelul
evidenței nominale este prevăzut în anexa nr. 3.

(6) Pierderea sau furtul legitimației de verificare fiscală se publică în presă și se anunță la organul fiscal emitent în termen de 48 de ore, în vederea anulării și consemnării în evidența nominală prevăzută la alin. (5).

(7) La data încetării activității, titularul legitimației de verificare fiscală va depune legitimația la organul fiscal emitent, în vederea anulării și consemnării în evidența nominală prevăzută la alin. (5).

(8) Legitimațiile de verificare fiscală sunt valabile de la data eliberării până la data anulării.”

Art. 5

„(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.225/2016 privind legitimațiile de verificare fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 26 iulie 2016.

(2) Legitimațiile emise în baza Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.225/2016 sunt valabile și vor fi utilizate de către inspectorii din cadrul direcției generale control venituri persoane fizice până la emiterea noilor legitimații de verificare fiscală, conform dispozițiilor prezentului ordin, dar nu mai târziu de șase luni de la data intrării în vigoare a acestuia.”

Art. 6

„Direcția generală control venituri persoane fizice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Art. 7

„Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

Art. 8

„Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Anexa nr. 1Modelul legitimației de verificare fiscală

Anexa nr. 2Repartizarea plajei de numere pentru legitimațiile de verificare fiscală

Anexa nr. 3Evidența nominală a legitimațiilor de verificare fiscală

 

Legitimațiile de verificare fiscală (OPANAF nr. 1.722/2021) was last modified: noiembrie 24th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter