Legislația muncii

26 ian. 2022
Vizualizari: 342

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 61/20 ianuarie 2022)

Intrare în vigoare: 20 ianuarie 2022

Prin O.U.G. nr. 2/2022 se stabilesc măsuri de protecție socială în cazul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în perioada 20 ianuarie-31 martie 2022.

1. Salariați

1.1. Indemnizație șomaj tehnic. În cazul suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului (conform art. 52 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 53/2003) ca urmare a efectelor produse de coronavirus, salariații pot beneficia de o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat care se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar suma nu poate depăși 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021 (n.n. nivelul acestui câștig este de 6.095 lei pentru anul 2022).

Angajatorii au posibilitatea suplimentării indemnizației, dacă bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite acest lucru.

Conferința națională de insolvență

1.2. Condiții pentru acordarea indemnizației. De indemnizație beneficiază salariații angajatorilor care au întrerupt/redus temporar activitatea ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României ori care au suspendat activitatea ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

Nu beneficiază de indemnizație:

− Instituții și autorități publice;

− Angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricții din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

1.3. Salariați cu mai multe contracte

În cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă și cel puțin unul dintre ele este activ în perioada 20 ianuarie-31 martie 2022, din care obține venituri la nivelul indemnizației care i s-ar acorda potrivit acestei O.U.G., acesta nu beneficiază de indemnizația respectivă. În cazul în care toate contractele sunt suspendate, atunci salariatul va beneficia de indemnizația corespunzătoare contractului de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

1.4. Tratamentul fiscal. Pentru indemnizația prevăzută de această O.U.G. se calculează impozit pe venit și contribuții sociale, dar nu se datorează contribuție asigurătorie de muncă.

Perioada în care se acordă indemnizația constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005. Pentru calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada 20 ianuarie-31 martie 2022.

Declararea impozitului pe venit, a CAS și CASS se face în Declarația 112 (declarația unică), prevăzută la art. 147 alin. (1) Cod fiscal. Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, CAS și CASS se face de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25 a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

1.5. Procedura de solicitare a sumelor de la ANOFM. Pentru acordarea sumelor necesare plății indemnizației, angajatorii vor depune, prin e-mail (poștă electronică), la AJOFM/Mun. București, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care vor beneficia de indemnizație, conform modelului care va fi stabilit prin ordin al ministrului Muncii și Solidarității Sociale (va fi aprobat în 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a acestei O.U.G., mai exact până pe 30 ianuarie 2022). Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

1.6. Plata indemnizației. Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj se va face în maxim 15 zile de la depunerea documentelor. Plata indemnizației către salariat se va face în maxim trei zile lucrătoare de la primirea sumelor de către angajator.

2. Alte categorii de persoane (PFA)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

2.1. Alte categorii de persoane care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 2/2022 în perioada 20 ianuarie-31 martie 2022 sunt:

− profesioniștii prevăzuți la art. 3 alin. (2) Cod Civil;

− angajații cooperației (cu convenții individuale de muncă încheiate conform Legii nr. 1/2005);

− persoane fizice care obțin venituri din drepturi de autor și drepturi conexe, reglementate de Legea nr. 8/1996 (dacă nu realizează în această perioadă venituri din alte surse);

Persoanele care își întrerup/limitează/suspendă activitatea ca urmare a măsurilor pentru diminuarea impactului de risc, beneficiază, de la bugetul de stat, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021 (n.n. nivelul acestui câștig este de 6.095 lei pentru anul 2022).

− persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 69/2000 (sportivi, antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători).

În cazul suspendării temporare a contractelor de activitate sportivă din inițiativa structurii sportive, aceste persoane beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75%din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 318/2021. Aceste persoane pot negocia alte indemnizații compensatorii acordate de structura sportivă, suplimentar față indemnizația de mai sus.

2.4. Tratament fiscal. Pentru aceste indemnizații se calculează impozit pe venit, CAS și CASS, dar nu se datorează contribuție asigurătorie de muncă.

2.5. Procedura de acordare. Pentru obținerea indemnizației de mai sus, profesioniștii, unitățile cooperației, structurile sportive, persoanele care obțin venituri din drepturi de autor depun, prin e-mail, la agenția teritorială (n.n. agențiile județene pentru plăți și inspecție socială) o cerere însoțită de o declarație pe proprie răspundere și copia actului de identitate/lista beneficiarilor.

Modelul cererii și declarației pe proprie răspundere se vor stabili prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale în 10 zile de la intrarea în vigoare a acestei O.U.G.

Cererile și documentele însoțitoare se transmit lunar, până în ultima zi a lunii următoare celei pentru care se solicită indemnizația. Plata indemnizației se face în termen de 30 zile de la ultima zi prevăzută pentru depunerea cererilor.

Pentru indemnizațiile de mai sus, atât pentru salariați, cât și pentru celelalte categorii de persoane beneficiare, nu se acordă facilități fiscale și nu se poate dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent acestor indemnizații pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Legislația muncii was last modified: ianuarie 26th, 2022 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: