Legislația muncii. Protecție socială

21 mai 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 584

Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (M. Of. nr. 416/ 19 mai 2020)

Intrare în vigoare: 22 mai 2020

Legea nr. 60/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2 (M. Of. nr. 416/ 19 mai 2020)

Intrare în vigoare: 22 mai 2020

Legea nr. 61/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (M. Of. nr. 416/ 19 mai 2020)

Intrare în vigoare: 22 mai 2020

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

I. Prin Legea nr. 59/2020 a fost aprobată, cu modificări, O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Prin această lege au fost aduse modificări următoarelor acte normative:

1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

1.1. Se pot acorda tichete de masă salariaților ale căror contracte de muncă au fost suspendate temporar, din inițiativa angajatorului, conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a situației epidemiologice produsă de coronavirus. Tichetele de masă sunt primite exclusiv în format electronic.

1.2. Dreptul la indemnizația de șomaj tehnic (achitată potrivit O.U.G. nr. 30/2020) încetează pentru beneficiarii care NU respectă dispozițiile privind carantina, izolarea și autoizolarea la domiciliu, la data constatării de către autoritatea competentă a încălcării obligației de carantină, izolare, autoizolare.

2. Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Astfel:

2.1. Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ și după încetarea stării de urgență, până la încheierea anului școlar (vezi și Legea nr. 61/2020).

2.2. Aceste prevederi se aplică și părinților care au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 26 ani (în O.U.G. 30/2020, până la 18 ani), înscriși în cadrul unei unități de învățământ.

2.3. Conform modificărilor aduse Legii nr. 19/2020, se acordă zile libere solicitantului și dacă celălalt părinte (care NU realizează venituri din salarii și asimilate, din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură, piscicultură, supuse impozitului pe venit) și este scutit de impozit pe venit, fiind încadrat în grad de handicap grav sau accentuat.

2.4. Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale pentru a asigura plata indemnizațiilor acordate conform Legii nr. 19/2020 se va face în maxim 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator.

3. O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

3.1. Acordarea drepturilor prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010 se face neîntrerupt în timpul stării de urgență și 30 zile de la expirarea acesteia, cu excepția stimulentului de inserție.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

4. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

4.1. Se prelungește cu 3 luni perioada de acordare a indemnizației de șomaj:
– pentru persoanele care se încadrează în prevederile art. 17 alin. (1) și (2) din Legea nr. 76/2002 până la data de 31 decembrie 2020 (le-au încetat raporturile de muncă/de serviciu din motive neimputabile lor, lea încetat mandatul, contractul de mandat sau de management, a încetat raportul de muncă ca membru cooperator, absolvenți/absolvenți cu handicap care nu au reușit să se încadreze în 60 zile de la absolvire, etc);
– pentru persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj la data de 19 mai 2020, de la data până la care a fost stabilit dreptul;
– pentru șomerii a căror indemnizație este suspendată, după data repunerii în plată a dreptului la indemnizație de șomaj.

5. Prevederile O.U.G. nr. 30/2020 și ale celorlalte acte normative care o modifică sau completează ori conțin prevederi de aplicare se aplică până la 31 decembrie 2020, pentru toate domeniile în care se mențin restricții ulterior încetării stării de urgență, până la ridicarea acestor restricții.

II. Legea nr. 60/2020 aprobă, cu modificări O.U.G. nr. 32/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

1. Legea definește sintagma „au realizat încasări”, în cazul avocaților care beneficiază de indemnizația de sprijin prevăzută de O.U.G. nr. 32/2020, a căror activitate a fost redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență. Astfel, prin această sintagmă se înțelege situația în care aceștia au realizat venituri din exercitarea profesiei, dar și orice alte venituri prevăzute la art. 62 și art. 76 Cod fiscal (venituri din salarii și asimilate, ajutoare, recompense, indemnizații de maternitate, risc maternal, despăgubiri, etc).

III. Legea nr. 61/2020 aprobă O.U.G. nr. 41/2020 pentru modificarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

1. Legea nr. 19/2020 se modifică în sensul în care se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în perioada următoare încetări stării de urgență, până la finalizarea cursurilor școlare aferente semestrului al II-lea.

Legislația muncii. Protecție socială was last modified: mai 21st, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter