Legislația muncii. Contract individual de muncă

21 iul. 2021
Vizualizari: 523

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 585/2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în Anexa la ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 (M. Of. nr. 712/19 iulie 2021)

Intrare în vigoare: 19 iulie 2021

Prin acest ordin se modifică modelul-cadrul al contractului individual de muncă după cum urmează:

1. Secțiunea F – Atribuțiile postului

Microîntreprinderile, definite prin Legea nr. 346/2004 (au până la 9 salariați și o cifră anuală netă de maxim 2 milioane euro, echivalent lei) au obligația de a completa o scurtă caracterizare/descriere a activității în cadrul acestei secțiuni.

2. Secțiunea M – Drepturi și obligații generale ale părților

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Angajatorul va informa angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat. Această obligație se aplică:

− Persoanelor în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și care contribuie la sistemul public de pensii și care au obligația de a adera la un fond privat de pensii;

− Persoanele, altele decât cele de mai sus, în vârstă de până la 45 de ani, care sunt deja asigurate și contribuie la sistemul public de pensii care pot adera la un fond de pensii.

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții sunt exceptate de la obligația de a adera la un fond privat de pensii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv.

Legislația muncii. Contract individual de muncă was last modified: iulie 21st, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: