Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – modificări VII (Legea nr. 225/2016)

5 dec. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1521
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
(M. Of. nr. 121 din 5 martie 2013; cu modif. ult.)
Legea nr. 225/2016
(M. Of. nr. 942 din 23 noiembrie 2016)
modifică: art. 42 alin. (7) și (9); art. 43 alin. (1), partea introductivă și lit. d) ale alin. (2) și alin. (4) – (8); art. 44 alin. (2), lit. d);  art. 47 alin. (1), lit. b); art. 47 alin. (4), lit. d); art. 47 alin. (4), lit. e) și f); art. 48 alin. (1); art. 51 alin. (1); art. 52
introduce: art. 44 alin. (2^1); art. 46^1;  art. 47 alin. (2), lit. d); art. 47 alin. (3), lit. f);  art. 47 alin. (4), lit. d^1); art. 51 alin. (4^1); art. 52^1
– abrogă: art. 44 alin. (2), lit. f); art. 47 alin. (4), lit. i); art. 50 alin. (1), (2) și (4)

În M. Of. nr. 942 din 23 noiembrie 2016, a fost publicată Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

În continuare, vom prezenta a șaptea parte a respectivelor modificări.

 

Art. 42 alin. (7) și (9) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 42 alin. (7) și (9) stabilea faptul că:

(7) La proiectarea și realizarea imobilelor condominiale, indiferent de destinație, racordate la rețelele publice de distribuție, este obligatorie dotarea acestora cu sisteme de măsurare-înregistrare a consumurilor atât pentru întregul imobil, cât și pentru fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație din imobil, în vederea asigurării condițiilor pentru individualizarea consumurilor și încheierea unor contracte-abonament individuale.

(…)

(9) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii serviciilor de utilități publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadență de 15 zile lucrătoare de la data primirii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 42 alin. (7) și (9) prevede următoarele:

(7) La proiectarea și realizarea imobilelor condominiale, indiferent de destinație, racordate la rețelele publice de distribuție, este obligatorie dotarea acestora cu sisteme de măsurare-înregistrare a consumurilor atât pentru întregul imobil, cât și pentru fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație din imobil, în vederea asigurării condițiilor pentru individualizarea consumurilor și încheierea unor contracte individuale.

(…)

(9) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii serviciilor de utilități publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii”.

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare
Art. 43 alin. (1), partea introductivă și lit. d) ale alin. (2) și alin. (4) – (8) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 43 alin. (1), partea introductivă și lit. d) ale alin. (2) și alin. (4) – (8) prevăd următoarele:

(1) Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor.

(2) Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

(…)

d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor.

(4) Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice se fac cu respectarea metodologiilor de calcul elaborate de autoritățile de reglementare competente.

(5) Prețurile și tarifele pentru plata serviciilor de utilități publice se propun de operatori și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă. Hotărârile autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, vor ține seama, după caz, de avizele de specialitate ale autorităților de reglementare competente.

(6) În cazul gestiunii delegate, litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și/sau tarifelor intervenite între autoritățile administrației publice locale și operatori sau între asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori, după caz, se soluționează de instanțele de judecată competente potrivit legii.

(7) Prețurile, tarifele și taxele speciale stabilite și practicate cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi sunt nule de drept, iar sumele încasate necuvenit și constatate ca atare de către autoritățile de reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale, după caz.

(8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele și taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se facturează și se încasează separat de către operatori/operatorii regionali.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 43 alin. (1), partea introductivă și lit. d) ale alin. (2) și alin. (4) – (8) prevăd următoarele:

Art. 43

(1) Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

(2) Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații bugetare, cu respectarea următoarelor principii:

(…)

d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia furnizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

(…)

(4) Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice se fac cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare competente.

(5) Prețurile și tarifele pentru plata serviciilor de utilități publice se propun de operatori și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în condițiile legilor speciale, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă.

(6) Litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și/sau tarifelor intervenite între autoritățile administrației publice locale și operatori sau între asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice și operatori, după caz, se soluționează de instanțele de judecată competente potrivit legii.

(7) Prețurile, tarifele și taxele stabilite și practicate cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi sunt nelegale, iar sumele încasate necuvenit și constatate ca atare de către autoritățile de reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale, după caz.

(8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se facturează și se încasează separat de către operatori/operatorii regionali”.

 

Art. 44 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 44 alin. (2), lit. d) stabilea faptul că finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice, se asigură din următoarele surse:

(…)

d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la nivelul autorităților administrației publice locale, potrivit legii;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 44 alin. (2), lit. d) prevede următoarele:

d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe, instituite la nivelul autorităților administrației publice locale, potrivit legii”.

 

Art. 44 alin. (2), lit. f) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 44 alin. (2), lit. f) stabilea faptul că participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul „construiește – operează – transferă“ și variante ale acestuia, în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 44 alin. (2), lit. f) – se abrogă.

 

Art. 44 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Noua reglementare

La art. 44, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (2^1).

Potrivit noii reglementări, art. 44 alin. (2^1) prevede următoarele:

(2^1) Unitatea administrativ-teritorială/Asociația de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice are obligația de a transmite la Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la semnare, contractul de delegare a gestiunii sau orice modificare a acestuia încheiat cu un operator, care implică înființarea, modernizarea, reabilitarea și/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente, în vederea evaluării impactului proiectului asupra legislației aplicabile în domeniul finanțelor publice și asupra deficitului și datoriei publice potrivit Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană, dacă se îndeplinește cel puțin una dintre condițiile stabilite prin ordinul ministrului finanțelor publice”.

 

Art. 46^1 din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Noua reglementare

După art. 46, se introduce un nou articol, art. 46^1.

Potrivit noii reglementări, art. 46^1 prevede următoarele:

Art. 46^1

Constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt săvârșite cu intenție, următoarele fapte:

a) furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă;

b) furtul de agent termic din sistemul de alimentare cu energie termică”.

 

Art. 47 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 47 alin. (1), lit. b) stabilea faptul că:

Art. 47

(1) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:

(…)

b) nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru încheierea acțiunii de contorizare individuală la nivel de apartament;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 47 alin. (1), lit. b) prevede următoarele:

b) nerespectarea de către utilizatori a termenelor pentru încheierea acțiunii de contorizare individuală la nivel de apartament”.

 

Art. 47 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Noua reglementare

La art. 47 alin. (2), după lit. c), se introduce o nouă literă, lit. d).

Potrivit noii reglementări, art. 47 alin. (2), lit. d) prevede următoarele:

d) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (2^1)”.

 

Art. 47 alin. (3), lit. f) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Noua reglementare

La art. 47 alin. (3), după lit. e), se introduce o nouă literă, lit. f).

Potrivit noii reglementări, art. 47 alin. (3), lit. f) prevede următoarele:

f) nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) și (7)”.

 

Art. 47 alin. (4), lit. d) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 47 alin. (4), lit. d) stabilea faptul că:

(4) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

(…)

d) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice fără hotărâre de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, sau fără contract de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 47 alin. (4), lit. d) prevede următoarele:

d) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice fără hotărâre de dare în administrare”.

 

Art. 47 alin. (3), lit. f) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Noua reglementare

La art. 47 alin. (4), după lit. d), se introduce o nouă literă, lit. d^1).

Potrivit noii reglementări, art. 47 alin. (4), lit. d^1) prevede următoarele:

d^1) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice fără contract de delegare a gestiunii”.

 

Art. 47 alin. (4), lit. e) și f) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 47 alin. (4), lit. e) și f) stabilea faptul că:

(4) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

(…)

e) practicarea unor prețuri și/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autoritățile administrației publice locale ori, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza metodologiilor stabilite de autoritățile de reglementare competente;

f) delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice fără respectarea prevederilor prezentei legi, a legislației specifice fiecărui serviciu sau a procedurii de delegare;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 47 alin. (4), lit. e) și f) prevede următoarele:

e) practicarea unor prețuri și/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autoritățile administrației publice locale, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice sau de autoritatea de reglementare competentă, după caz, în baza metodologiilor stabilite de autoritățile de reglementare competente;

f) încheierea de către autoritățile contractante a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice fără respectarea prevederilor prezentei legi și/sau a legislației specifice fiecărui serviciu”.

 

Art. 47 alin. (4), lit. i) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 47 alin. (4), lit. i) stabilea faptul că nerespectarea de către unitățile administrativ-teritoriale a prevederilor art. 50 alin. (4) referitoare la reorganizarea serviciilor de utilități publice în conformitate cu modalitățile de gestiune prevăzute la art. 22, respectiv la reorganizarea regiilor autonome furnizoare/prestatoare în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4), art. 28 alin. (2) și art. 29 alin. (4).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 47 alin. (4), lit. i) – se abrogă.

 

Art. 48 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 48 alin. (1) stabilea faptul că:

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 47 și aplicarea sancțiunilor se fac, conform competențelor stabilite în prezenta lege, de reprezentanți împuterniciți ai ministrului administrației și internelor*, ai ministrului transporturilor, ai președinților A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Gărzii Naționale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, ai președinților consiliilor județene, ai primarilor sau, după caz, ai președinților asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitățile administrativ-teritoriale membre.

(…)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 48 alin. (1) prevede următoarele:

Art. 48

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 47 și aplicarea sancțiunilor se fac, conform competențelor stabilite în prezenta lege, de reprezentanți împuterniciți ai ministrului afacerilor interne, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ai ministrului transporturilor, ai ministrului finanțelor publice, ai președinților A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Gărzii Naționale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai președinților consiliilor județene, ai primarilor sau, după caz, ai președinților asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitățile administrativ-teritoriale membre”.

 

Art. 50 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 50 alin. (1), (2) și (4) stabilea faptul că:

(1) Regulamentul de organizare și funcționare a A.N.R.S.C, prevăzut la art. 14 alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului**), în termen de un an de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Regulamentele-cadru și caietele de sarcini-cadru specifice fiecărui serviciu de utilități publice, prevăzute la art. 22 alin. (4), precum și contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, prevăzute la art. 23 alin. (2), se elaborează de autoritățile naționale de reglementare competente, după caz, și se aprobă prin ordin al conducătorului acestora, în termen de un an de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(…)

(4) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice locale vor proceda la reorganizarea serviciilor de utilități publice, în conformitate cu modalitățile de gestiune prevăzute la art. 22.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 50 alin. (1), (2) și (4) – se abrogă.

 

Art. 51 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 51 alin. (1) stabilea faptul că:

Art. 51

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (1) prevede următoarele:

Art. 51

(1) Prin derogare de la Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul sectorului de activitate “Servicii comunitare și utilități publice. Gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare și de protecție a mediului” va fi aplicat de toți operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilități publice, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de forma de proprietate, de modul de organizare ori țara de origine a operatorului”.

 

Art. 51 alin. (4^1) din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Noua reglementare

La art. 51, după alin. (4), se introduce un nou alineat, alin. (4^1).

Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (4^1) prevede următoarele:

(4^1) Soluționarea litigiilor dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice și operatori/operatori regionali în legătură cu atribuirea directă, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Cererea se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui competență teritorială se află sediul operatorului”.

 

Art. 52 din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 52 stabilea faptul că:

(1) Măsurile de natura ajutorului de stat nu pot fi acordate decât după avizarea acestora de către Consiliul Concurenței, cu respectarea procedurii naționale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și a procedurilor comunitare din domeniul ajutorului de stat.

(2) Contractele de delegare vor putea fi atribuite direct doar după obținerea avizului Consiliului Concurenței cu privire la respectarea prevederilor specifice din domeniul concurenței și al ajutorului de stat.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), contractele de delegare pot fi atribuite direct, fără avizul Consiliului Concurenței, atunci când valoarea estimată a acestora este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 sau, după caz, la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum și operatorilor regionali care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile în sectorul de apă și apă uzată.

(4) Pentru emiterea avizului prevăzut la alin. (1) și (2), Consiliul Concurenței va solicita, după caz, aviz consultativ de la autoritățile de reglementare competente.

(5) În aplicarea alin. (2), Consiliul Concurenței va emite un regulament privind conformitatea cu aplicarea regulilor de concurență și ajutor de stat, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin regulament se pot stabili și alte exceptări de la regula obținerii avizului prevăzut la alin. (2), pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile și pentru serviciile de utilități publice în cazul în care se utilizează un sistem de indicatori ai serviciilor pentru îmbunătățirea performanței prin analiză sistematică și adaptare la cele mai bune practici în domeniu/standarde de cost, ținându-se seama de gradul de afectare al concurenței pe piața relevantă.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 52 prevede următoarele:

Art. 52

(1) Măsurile de natura ajutorului de stat nu pot fi acordate decât după avizarea acestora de către Consiliul Concurenței, cu respectarea procedurii naționale prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și a procedurilor comunitare din domeniul ajutorului de stat.

(2) Contractele de delegare a gestiunii vor putea fi atribuite direct doar după obținerea avizului Consiliului Concurenței cu privire la respectarea prevederilor specifice din domeniul concurenței și al ajutorului de stat.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), contractele de delegare a gestiunii pot fi atribuite direct, fără avizul Consiliului Concurenței, atunci când valoarea estimată a acestora este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, după caz, la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum și operatorilor regionali care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile în sectorul de apă și apă uzată.

(4) Pentru emiterea avizului prevăzut la alin. (1) și (2), Consiliul Concurenței va solicita, după caz, aviz consultativ de la autoritățile de reglementare competente.

(5) În aplicarea alin. (2) Consiliul Concurenței va emite un Regulament privind conformitatea cu aplicarea regulilor de concurență și ajutor de stat, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin regulament se pot stabili și alte exceptări de la regula obținerii avizului prevăzut la alin. (2), pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile și pentru serviciile de utilități publice în cazul în care se utilizează un sistem de indicatori ai serviciilor pentru îmbunătățirea performanței prin analiză sistematică și adaptare la cele mai bune practici în domeniu/standarde de cost, ținându-se seama de gradul de afectare al concurenței pe piața relevantă”.

 

Art. 52^1 din Legea nr. 51/2006 (modificată prin Legea nr. 225/2016)

Noua reglementare

După art. 52, se introduce un nou articol, art. 52^1.

Potrivit noii reglementări, art. 52^1 prevede următoarele:

Art. 52^1

(1) Unităților administrativ-teritoriale, în baza competențelor exclusive pe care le au în organizarea serviciilor de utilități publice, le revine responsabilitatea pentru neîndeplinirea angajamentelor asumate în vederea utilizării creditelor bancare, a fondurilor nerambursabile, a fondurilor transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanțarea unor programe de investiții realizate cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, necesare finanțării și realizării investițiilor aferente sistemelor de utilități publice, în scopul atingerii țintelor de conformare asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană și/sau impuse prin regulamentele și directivele europene transpuse în legislația națională.

(2) În situația în care unitățile administrativ-teritoriale încalcă angajamentele prevăzute la alin. (1), ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare notifică, în temeiul contractelor de finanțare, unitățile administrativ-teritoriale respective cu privire la angajamentele încălcate și solicită ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să ia măsurile necesare în vederea remedierii situației create.

(3) În cazul în care unitățile administrativ-teritoriale nu iau măsurile necesare prevăzute la alin. (2), ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare solicită restituirea prejudiciului creat.

(4) În situația în care unitățile administrativ-teritoriale nu restituie prejudiciul în termenul stabilit, ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare solicită, în scris, Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative în vigoare, se mențin.

(5) După recuperarea sumelor datorate cu titlu de reparare a prejudiciului sau în cazul în care unitățile administrativ-teritoriale iau măsurile necesare remedierii încălcărilor constatate, ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare comunică în scris Ministerului Finanțelor Publice, care dispune încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (4).

(6) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele prevăzute la alin. (3) și în care se menționează ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare ca beneficiar al sumelor și detaliile privind plata, directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/șefii de administrație ai administrațiilor județene ale finanțelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit, prevăzute la alin. (3).

(7) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (3), potrivit celor menționate în cerere.

(8) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (7) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinației prevăzute la alin. (6), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase.

(9) Ministerele implicate sunt obligate să asigure transferarea fondurilor de la bugetul de stat pentru finanțarea contractelor semnate cu unitățile administrativ-teritoriale. În cazul în care ministerele implicate nu asigură transferarea fondurilor de la bugetul de stat pentru finanțarea contractelor semnate cu unitățile administrativ-teritoriale, acestea sunt direct răspunzătoare pentru consecințele neasigurării finanțării contractelor”.

 

Alte prevederi relevante din Legea nr. 225/2016

 

Art. II prevede faptul că până la aprobarea regulamentului prevăzut la art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică, în continuare, prevederile H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor de la art. 15 – 20 din acest regulament.

La data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la alin. (1) se abrogă H.G. nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare.

Licențele care conferă titularului permisiunea de a presta/furniza serviciul de utilități publice ori a una sau mai multe activități specifice acestuia acordate de A.N.R.S.C. în temeiul art. 21 din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin H.G. nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, își păstrează valabilitatea până la data expirării lor.

Art. III dispune faptul că în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei legi se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a A.N.R.S.C. prevăzut la art. 14 alin. (1^1) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin respectiva lege și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data publicării Regulamentului de organizare și funcționare a A.N.R.S.C. se abrogă H.G. nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 7 august 2013.

Art. IV stabilește faptul că finanțarea cheltuielilor pentru funcționarea A.N.R.S.C. până la data de 31 decembrie 2016 se asigură din bugetul aprobat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, aflat în execuție pentru anul 2016.

Sumele încasate de către A.N.R.S.C. după data intrării în vigoare a prezentei legi, din sursele prevăzute la art. 15 alin. (1), din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin respectiva lege, rămân la dispoziția sa.

Art. V prevede faptul că licențele și autorizațiile acordate de A.N.R.S.C. în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică, valabile la data intrării în vigoare a respectivei legi, pot fi menținute, modificate, suspendate sau retrase de A.N.R.E., în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, A.N.R.S.C. predă, prin protocol de predare-preluare, către A.N.R.E. licențele acordate operatorilor din sfera de competență a acesteia, precum și autorizațiile de montare și exploatare a sistemelor de repartizare costuri pentru încălzire și apă caldă de consum.

Licențele și autorizațiile preluate de la A.N.R.S.C, conform dispozițiilor alin. (2) pot fi modificate, suspendate sau retrase de A.N.R.E., în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Până la elaborarea și aprobarea prin ordin al președintelui A.N.R.E. a reglementărilor prevăzute de dispozițiile art. 14 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile prevederile din reglementările tehnice și comerciale emise de A.N.R.S.C. în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică.

Art. VI dispune faptul că ordinul ministrului finanțelor publice prevăzut la art. 44 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei legi.

Art. VII stabilește faptul că în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a respectivei legi, autoritățile administrației publice locale procedează la reorganizarea compartimentelor funcționale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate a primarului sau, după caz, a președintelui consiliului județean, în servicii publice de interes local cu personalitate juridică organizate în subordinea consiliilor locale ori consiliilor județene, după caz.

Art. VIII prevede faptul că prevederile legilor speciale ale serviciilor comunitare de utilități publice se modifică și se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin respectiva lege.

Art. IX dispune faptul că în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a respetivei legi, autoritățile administrației publice locale iau măsurile necesare pentru asigurarea conformității contractelor încheiate cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse de respectiva lege.

Nerespectarea dispozițiilor de la alin. (1) constituie contravenție și se constată de către autoritățile de reglementare și se sancționează conform art. 47 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin respectiva lege.

Art. X stabilește faptul că toate contractele/actele de atribuire a serviciului de utilități publice, încheiate în baza prevederilor respectivei legi, vor conține o clauză care stipulează că orice modificare a legislației va conduce la modificarea de drept a acestora.

Art. XI dispune faptul că procedura și conținutul avizului prevăzut la art. 52 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se stabilesc prin ordin comun al președintelui Consiliului Concurenței și al conducătorilor autorităților de reglementare competente și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. XII stabilește faptul că în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei legi se aprobă normele tehnice privind realizarea setului de date spațiale, prevăzute la art. 5 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin respectiva lege.

Art. XIII prevede faptul că în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei legi, operatorii/operatorii regionali care au realizat setul de date spațiale, prevăzut la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, au obligația să îl transmită cu titlu gratuit autorităților administrației publice locale.

Art. XIV dispune faptul că la data intrării în vigoare a respectivei legi se abrogă:

  1. a) art. II alin. (1) din Legea nr. 204/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012;
  2. b) H.G. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 18 iulie 2008.

Art. XV prevede faptul că în tot cuprinsul Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma „asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice” se înlocuiește cu sintagma „asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice”, iar sintagma „comunitate locală” se înlocuiește cu sintagma „colectivitate locală”.

Art. XVI dispune faptul că Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin respectiva lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 – modificări VII (Legea nr. 225/2016) was last modified: decembrie 5th, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter