Legea pieței de capital nr. 297/2004: modificată prin O.U.G. nr. 32/2012 (II)

21 ian. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3087

Despre

  • M. Of. nr. 22 din 12.01.2015
  • Legea nr. 10/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2012
  • Modificări aduse cu privire la răspunderi şi sancţiuni
  • Modificări aduse cu privire la dispoziţii tranzitorii şi finale

 
I. Considerații introductive

În M. Of. nr. 22 din 12.01.2015, s-a publicat Legea nr. 10/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2012 (publicată în M. Of. nr. 435 din 30.06.2012) privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 (publicată în M. Of. nr. 571 din 29.06.2004) privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

O.U.G. nr. 30/2012 modifică și completează Legea nr. 297/2004. Aceste modificări sunt reglementate la art. 203, articol ce a suferit modificări prn Legea nr. 10/2015.

II. Modificări aduse cu privire la răspunderi și sancțiuni (art. 272, 273, 2731, 2732, 278 și 279)

În continuare vom prezenta modificările survenite cu privire la răspunderi și sancțiuni, modificări reglementate la pct. 15-20 de la art. I, din Legea nr. 10/2015.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor
1. Modificarea aduse art. 272

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 272 avea următorul cuprins: „(1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către:

a) S.I.F și/sau de către membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, reprezentanții compartimentului de control intern, agenții pentru servicii de investiții financiare ai S.S.I.F. și agenții delegați, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea condițiilor care au stat la baza autorizării și a condițiilor de funcționare prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (1) și (2), art. 6, art. 8 alin. (5), art. 9, 14, 15, 16, art. 18 alin. (1), (2), (4), (5), (7) și (8) și art. 20 alin. (3);

2. nerespectarea regulilor prudențiale prevăzute la art. 23 alin. (1) și (4), art. 24 și 25;

3. nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 26 alin. (1), art. 27 și art. 28 alin. (1) și (7);

4. nerespectarea prevederilor art. 37, art. 38 alin. (1) și (4), art. 39 și 391 referitoare la operațiunile transfrontaliere ale S.S.I.F.;

5. nerespectarea prevederilor existente în reglementările proprii și/sau ale operatorului de piață/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de C.N.V.M.;

b) instituțiile de credit și/sau de către conducătorii structurii organizatorice aferente operațiunilor pe piața de capital, reprezentanții compartimentului de control intern și agenții pentru servicii de investiții financiare și agenții delegați ai instituțiilor de credit, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea cerinței de înscriere în Registrul C.N.V.M. și a condițiilor de funcționare prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (1) și (2) și art. 16;

2. nerespectarea regulilor prudențiale prevăzute la art. 23 alin. (1) și (4), art. 24 și 25;

3. nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 26 alin. (1), art. 27 și art. 28 alin. (1) și (7);

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

4. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de C.N.V.M.;

c) intermediarii din alte state membre, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de fado funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea cerinței de înscriere în Registrul C.N.V.M. prevăzute la art. 3 alin. (2) pentru desfășurarea de servicii și activități de investiții financiare pe teritoriul României;

2. nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (1)-(3), alin. (5) și (6) și art. 42 alin. (2) referitoare la intermediari din alte state membre;

3. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de C.N.V.M.;

d) intermediarii din state nemembre, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea cerinței de înscriere în Registrul C.N.V.M. prevăzute la art. 3 alin. (2) pentru desfășurarea de servicii și activități de investiții financiare pe teritoriul României;

2. nerespectarea prevederilor art. 43 referitoare la intermediari din state nemembre;

3. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de C.N.V.M.;

e) traderi, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea cerinței de înscriere în Registrul C.N.V.M. prevăzute la art. 30 alin. (1);

2. nerespectarea prevederilor art. 31 referitoare la acordul operatorului de piață și la respectarea reglementărilor respectivei piețe reglementate;

3. nerespectarea prevederilor art. 32 referitoare la compensarea și decontarea tranzacțiilor efectuate de traderi;

4. nerespectarea prevederilor art. 33 referitoare la interdicțiile stabilite pentru traderi;

5. nerespectarea regulilor prudențiale și de conduită prevăzute la art. 23 alin. (1) și (4), art. 24 alin. (1) lit d) și la art. 26 alin. (1);

6. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem aprobate de C.N.V.M.;

f) consultanții de investiții, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea interdicțiilor stabilite la art. 35 alin. (4);

2. nerespectarea regulilor de conduită la care se face referire la art. 35 alin. (5);

g) entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M., emitenții de valori mobiliare și/sau de către membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului ai entității autorizate, reglementate și supravegheate sau emitenților de valori mobiliare, precum și de către persoane fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege sau au legătură cu activitatea entităților autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M. și/sau a emitenților de valori mobiliare, după caz, în legătură cu:

1. încălcarea prevederilor privind ofertele publice și operațiunile de retragere a acționarilor dintr-o societate comercială prevăzute la art. 173 alin. (2), art. 174 alin. (2), art. 175 alin. (1), (31) și (4), art. 176, 177, art. 178 alin. (1)-(3), art. 179, art. 183 alin. (1) și (2), art. 184, art. 185 alin. (2) și (4), art. 186 alin. (1), art. 187, art. 190-192, art. 193 alin. (2) și (3), art. 195 alin. (1), art. 196 alin. (2) și (3), art. 197, art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200, art. 204 alin. (7), art. 206 alin. (5) și art. 208;

2. încălcarea prevederilor privind admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare prevăzute la art. 211 alin. (1), art. 212, 215, 216, art. 217 alin. (1), art. 219, art. 220 alin. (1)-(3), art. 221, 222 și art. 223 alin. (1);

3. încălcarea obligațiilor de raportare, de realizare a operațiunilor și de respectare a conduitei și condițiilor prevăzute la art. 209, 210, art. 224 alin. (1)-(5) și (8), art. 225, art. 226 alin. (1)-(5) și (7), art. 227, art. 228 alin. (1), (3) și (4), art. 229-233. art. 236, 237, 239, art. 240 alin. (3), art. 241 alin. (1) și (2), art. 242 și art. 243 alin. (1), (4) și (9)-(11).

4. desfășurarea unei oferte publice fără aprobarea C.N.V.M. a prospectului/documentului de ofertă, precum și desfășurarea fără aprobarea C.N.V.M. a oricăror activități sau operațiuni pentru care prezenta lege sau reglementările C.N.V.M. impun aprobarea;

5. nerespectarea condițiilor stabilite prin decizia C.N.V.M. de aprobare a prospectului/documentului de ofertă, a unor amendamente la acestea, precum și a anunțului/anunțului preliminar sau materialelor publicitare aferente unei oferte publice;

6. nerespectarea obligației prevăzute la art. 146 alin. (4) privind încheierea de contracte cu depozitarul central;

h) operatorii de piață/sistem, administratorii și persoanele cu funcții de conducere ai operatorilor de piață/operatorilor de sistem, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, în legătură cu:

1. nerespectarea condițiilor care au stat la baza autorizării și a condițiilor de funcționare a operatorilor de piață prevăzute la art. 126 alin. (2) și (3), art. 129, 130, 131 și 133;

2. nerespectarea prevederilor privind reglementările emise de operatorii de piață prevăzute la art. 134 alin. (4) și (5), art. 141 și 249;

3. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem aprobate de C.N.V.M.;

4. nerespectarea prevederilor privind supravegherea piețelor reglementate prevăzute la art. 135 alin. (2);

5. nerespectarea obligațiilor stipulate la art. 136 alin. (1) și (2) privind furnizarea de date, informații și documente, respectiv de modificare a reglementărilor proprii;

6. nerespectarea prevederilor privind sistemele alternative de tranzacționare prevăzute la art. 141;

7. neacordarea în mod nejustificat a accesului intermediarilor din state membre potrivit art. 42 alin. (1);

i) A.I., A.O.P.C. autoadministrată ori depozitar și/sau de către membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului și reprezentanții compartimentului de control intern ai unei S.A.I. sau A.O.P.C. autoadministrate, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. încălcarea condițiilor de constituire, înregistrare la C.N.V.M. și funcționare a A.O.P.C. prevăzute la art. 115 alin. (1) și (4), art. 117 alin. (1), art. 118, art. 119 alin. (2), art. 120 alin. (1), (3) și (4) și art. 286 alin. (1)-(3);

2. nerespectarea prevederilor reglementărilor interne ale societății de investiții de tip închis autoadministrate, regulilor fondului/actului constitutiv al societății de investiții de tip închis și/sau ale prospectelor de emisiune ale A.O.P.C.;

j) depozitarii centrali, casele de compensare, contrapărțile centrale, intermediari și/sau de către membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de fecfo funcții de conducere în cadrul entităților anterior menționate ori de către alte persoane responsabile, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea condițiilor care au stat la baza autorizării și a condițiilor de funcționare la care se face referire la art. 148 alin. (1) și (2) și art. 159 alin. (2) și (3);

2. refuzul de a furniza C.N.V.M. informațiile solicitate, conform art. 144 alin. (2), referitoare la compensarea și decontarea tranzacțiilor;

3. refuzul de a furniza emitenților informațiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate conform art. 146 alin. (4) și (5);

4. refuzul de a raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deținute de intermediari conform art. 146 alin. (6);

5. nerespectarea de către intermediari a obligațiilor de raportare în termenele prevăzute la art. 146 ali. (7);

6. nerespectarea obligațiilor privind evidențierea valorilor mobiliare și a sarcinilor asupra acestora prevăzute la art 151;

7. refuzul de a duce la îndeplinire solicitările C.N.V.M. prevăzute la art. 153 alin. (2) și art. 154;

8. nerespectarea de către persoanele responsabile a obligațiilor privind achiziția, deținerea și înstrăinarea acțiunilor depozitarului central conform art. 150;

9. nerespectarea de către persoanele responsabile a obligațiilor privind achiziția, deținerea și înstrăinarea acțiunilor casei de compensare/contrapărții centrale conform art. 160;

10. folosirea marjelor în alt scop decât acela specificat în reglementările la care se face referire în art. 158;

11. nerespectarea de către casa de compensare și/sau contrapartea centrală a obligațiilor prevăzute la art. 163 și 164;

12. refuzul de a duce la îndeplinire solicitările C.N.V.M. prevăzute la art. 153 alin. (2) și art. 165 și 166;

13. nerespectarea prevederilor referitoare la constituirea și executarea garanțiilor financiare și a ipotecilor mobiliare prevăzute la art. 151 alin. (4)-(6);

14. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem aprobate de C.N.V.M;

15. nerespectarea prevederilor existente în reglementările depozitarului central/casei de compensare aprobate de C.N.V.M.;

16. neacordarea în mod nejustificat a accesului intermediarilor din state membre potrivit art. 42 alin. (1);

k) persoanele responsabile din partea Fondului de compensare a investitorilor în legătură cu:

1. nerespectarea obligațiilor de efectuare a plăților compensatorii conform art. 47 și de publicare a informațiilor prevăzute la art. 48;

2. nerespectarea reglementărilor Fondului de compensare a investitorilor aprobate de C.N.V.M.

(2) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control sau în urma acestora;

b) nerespectarea prevederilor referitoare la modul de întocmire a situațiilor financiar-contabile și la auditarea acestora, prevăzute la art. 258 alin. (1);

c) încălcarea prevederilor art. 245-248 privind abuzul pe piață;

d) nerespectarea obligațiilor de raportare și conduită prevăzute la art. 250;

e) utilizarea neautorizată a sintagmelor servicii și activități de investiții, societate de servicii de investiții financiare, agent pentru servicii de investiții financiare, piață reglementată și bursă de valori, asociate cu oricare dintre instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, sau a oricărei combinații între acestea;

f) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 2861;

g) împiedicarea fără drept a exercitării drepturilor conferite de către lege C.N.V.M., precum și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor C.N.V.M. în exercitarea prerogativelor care îi revin conform legiiˮ.

Noua reglementare

Conform noii reglementări, la alin. (1) sunt reglementate contravențiile săvârșite de către:

a) S.S.I.F. și/sau de către membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, reprezentanții compartimentului de control intern, agenții pentru servicii de investiții financiare ai S.S.I.F. și agenții delegați, persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, precum și de către persoana sau persoanele care acționează în mod concertat și care a decis să achiziționeze o participație calificată într-o S.S.I.F. sau sunt acționari ai S.S.I.F., după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea condițiilor care au stat la baza autorizării și a condițiilor de funcționare prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (1) și (2), art. 6, art. 8 alin. (5), art. 9, 14, 15, 16, art. 18 alin. (1), (2), (4), (5), (7) și (8) și art. 20 alin. (3);

2. nerespectarea regulilor prudențiale prevăzute la art. 23 alin. (1) și (4), art. 24 și 25;

3. nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 26 alin. (1), art. 27 și art. 28 alin. (1) și (7);

4. nerespectarea prevederilor art. 37, art. 38 alin. (1) și (4), art. 39 și 391 referitoare la operațiunile transfrontaliere ale S.S.I.F.;

5. nerespectarea prevederilor existente în reglementările proprii și/sau ale operatorului de piață/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;

6. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiții financiare;

7. desfășurarea de activități și servicii prevăzute la art. 5 alin. (1) care excedează obiectului de activitate autorizat de A.S.F.;

b) instituțiile de credit și/sau de către conducătorii structurii organizatorice aferente operațiunilor pe piața de capital, reprezentanții compartimentului de control intern și agenții pentru servicii de investiții financiare și agenții delegați ai instituțiilor de credit, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea cerinței de înscriere în Registrul A.S.F. și a condițiilor de funcționare prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (1) și (2) și art. 16;

2. nerespectarea regulilor prudențiale prevăzute la art. 23 alin. (1) și (4), art. 24 și 25;

3. nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 26 alin. (1), art. 27 și art. 28 alin. (1) și (7);

4. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;

5. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiții financiare;

6. desfășurarea de activități și servicii prevăzute la art. 5 alin. (1) care excedează obiectului de activitate autorizat de Banca Națională a României;

c) intermediarii din alte state membre, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea cerinței de înscriere în Registrul A.S.F. prevăzute la art. 3 alin. (2) pentru desfășurarea de servicii și activități de investiții financiare pe teritoriul României;

2. nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (1)-(3), alin. (5) și (6) și art. 42 alin. (2) referitoare la intermediari din alte state membre;

3. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;

4. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiții financiare;

d) intermediarii din state nemembre, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea cerinței de înscriere în Registrul A.S.F. prevăzute la art. 3 alin. (2) pentru desfășurarea de servicii și activități de investiții financiare pe teritoriul României;

2. nerespectarea prevederilor art. 43 referitoare la intermediari din state nemembre;

3. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;

4. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiții financiare;

e) traderii, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea cerinței de înscriere în Registrul A.S.F. prevăzute la art. 30 alin. (1);

2. nerespectarea prevederilor art. 31 referitoare la acordul operatorului de piață și la respectarea reglementărilor respectivei piețe reglementate;

3. nerespectarea prevederilor art. 32 referitoare la compensarea și decontarea tranzacțiilor efectuate de traderi;

4. nerespectarea prevederilor art. 33 referitoare la interdicțiile stabilite pentru traderi;

5. nerespectarea regulilor prudențiale și de conduită prevăzute la art. 23 alin. (1) și (4), art. 24 alin. (1) lit. d) și art. 26 alin. (1);

6. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem aprobate de A.S.F.;

7. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiții financiare;

f) consultanții de investiții, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea interdicțiilor stabilite la art. 35 alin. (4);

2. nerespectarea regulilor de conduită la care se face referire la art. 35 alin. (5);

3. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiții financiare;

g) entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., emitenții de valori mobiliare și/sau de către membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului ai entității autorizate, reglementate și supravegheate sau emitenților de valori mobiliare, persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege sau au legătură cu activitatea entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. și/sau a emitenților de valori mobiliare, precum și de către entitățile care au obligația de informare cu privire la depășirea pragurilor de deținere prevăzute la art. 228 alin. (1), după caz, în legătură cu:

1. încălcarea prevederilor privind ofertele publice și operațiunile de retragere a acționarilor dintr-o societate prevăzute la art. 173 alin. (2), art. 174 alin. (2), art. 175 alin. (1), (31) și (4), art. 176, 177, art. 178 alin. (1)-(3), art. 179, art. 183 alin. (1) și (2), art. 184, art. 185 alin. (2) și (4), art. 186 alin. (1), art. 187, art. 190-192, art. 193 alin. (2) și (3), art. 195 alin. (1), art. 196 alin. (2) și (3), art. 197, art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200, art. 204 alin. (7), art. 206 alin. (5) și art. 208;

2. încălcarea prevederilor privind admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare prevăzute la art. 211 alin. (1), art. 212, 215, 216, art. 217 alin. (1), art. 219, art. 220 alin. (1)-(3), art. 221, 222 și art. 223 alin. (1);

3. încălcarea obligațiilor de raportare, de realizare a operațiunilor și de respectare a conduitei și condițiilor prevăzute la art. 209, 210, art. 224 alin. (1)-(5) și (8), art. 225, art. 226 alin. (1)-(5) și (7), art. 227, art. 228 alin. (1), (3) și (4), art. 229-233, art. 235 alin. (1), art. 236, 237, 239, art. 240 alin. (3), art. 241 alin. (1) și (2), art. 242 și art. 243 alin. (1), (4) și (9)-(11);

4. desfășurarea unei oferte publice fără aprobarea A.S.F. a prospectului/documentului de ofertă, precum și desfășurarea fără aprobarea A.S.F. a oricăror activități sau operațiuni pentru care prezenta lege ori reglementările A.S.F. impun aprobarea;

5. nerespectarea condițiilor stabilite prin decizia A.S.F. de aprobare a prospectului/documentului de ofertă, a unor amendamente la acesta, precum și a anunțului/anunțului preliminar sau materialelor publicitare aferente unei oferte publice;

6. nerespectarea obligației prevăzute la art. 146 alin. (4) privind încheierea de contracte cu depozitarul central;

7. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la emitenți și operațiuni de piață;

h) operatorii de piață/sistem, administratorii sau membrii consiliului de supraveghere, directorii sau membrii directoratului operatorilor de piață/operatorilor de sistem, de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, precum și de către persoanele care achiziționează acțiuni care conduc la o deținere directă sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mare ori egală cu 20% din drepturile de vot, reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1.  nerespectarea condițiilor care au stat la baza autorizării și a condițiilor de funcționare a operatorilor de piață prevăzute la art. 126 alin. (2) și (3), art. 129, 130, 131 și 133;

2. nerespectarea prevederilor privind reglementările emise de operatorii de piață prevăzute la art. 134 alin. (1) și (2), art. 141 și 249; 

3. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem aprobate de A.S.F.;

4. nerespectarea prevederilor privind supravegherea piețelor reglementate prevăzute la art. 135 alin. (2);

5. nerespectarea obligațiilor stipulate la art. 136 alin. (1) și (2) privind furnizarea de date, informații și documente, respectiv de modificare a reglementărilor proprii;

6. nerespectarea prevederilor privind sistemele alternative de tranzacționare prevăzute la art. 140;

7. neacordarea în mod nejustificat a accesului intermediarilor din state membre potrivit art. 42 alin. (1);

8. nerespectarea reglementărilor emise de A.S.F. cu privire la piețe reglementate și sisteme alternative de tranzacționare;

i) S.A.I., A.O.P.C. autoadministrată ori depozitar și/sau de către membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului și reprezentanții compartimentului de control intern ai unei S.A.I. sau A.O.P.C. autoadministrate, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. încălcarea condițiilor de constituire, înregistrare la A.S.F. și funcționare a A.O.P.C. prevăzute la art. 115 alin. (1) și (4), art. 117 alin. (1), art. 118, art. 119 alin. (2), art. 120 alin. (1), (3) și (4) și art. 286 alin. (1)-(3);

2. nerespectarea prevederilor reglementărilor interne ale societății de investiții de tip închis autoadministrate, regulilor fondului/actului constitutiv al societății de investiții de tip închis și/sau ale prospectelor de emisiune ale A.O.P.C.;

3. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la activitatea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament autorizate/avizate de A.S.F. și a depozitarilor acestora;

j) depozitarii centrali, casele de compensare, contrapărțile centrale, intermediari și/sau de către membrii consiliului de administrație ori ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere în cadrul entităților anterior menționate ori de către alte persoane responsabile, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea condițiilor care au stat la baza autorizării și a condițiilor de funcționare la care se face referire la art. 148 alin. (1) și (2) și art. 159 alin. (2) și (3);

2. refuzul de a furniza A.S.F. informațiile solicitate, conform art. 144 alin. (2), referitoare la compensarea și decontarea tranzacțiilor;

3. refuzul de a furniza emitenților informațiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate conform art. 146 alin. (4) și (5);

4. refuzul de a raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deținute de intermediari conform art. 146 alin. (6);

5. nerespectarea de către intermediari a obligațiilor de raportare în termenele prevăzute la art. 146 alin. (7);

6. nerespectarea obligațiilor privind evidențierea valorilor mobiliare și a sarcinilor asupra acestora prevăzute la art. 151;

7. refuzul de a duce la îndeplinire solicitările A.S.F. prevăzute la art. 153 alin. (2) și art. 154;

8. nerespectarea de către persoanele responsabile a obligațiilor privind achiziția, deținerea și înstrăinarea acțiunilor depozitarului central conform art. 150;

9. nerespectarea de către persoanele responsabile a obligațiilor privind achiziția, deținerea și înstrăinarea acțiunilor casei de compensare/contrapărții centrale conform normelor Uniunii Europene și reglementărilor emise de A.S.F.;

10. folosirea marjelor în alt scop decât acela specificat în reglementările la care se face referire în art. 158;

11. nerespectarea de către casa de compensare și/sau contrapartea centrală a obligațiilor prevăzute la art. 163 și 164;

12. refuzul de a duce la îndeplinire solicitările A.S.F. prevăzute la art. 153 alin. (2) și art. 165 și 166;

13. nerespectarea prevederilor referitoare la constituirea și executarea garanțiilor financiare și a ipotecilor mobiliare prevăzute la art. 151 alin. (4)-(6);

14. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem aprobate de A.S.F.;

15. nerespectarea prevederilor existente în reglementările depozitarului central/casei de compensare aprobate de A.S.F.;

16. neacordarea în mod nejustificat a accesului intermediarilor din state membre potrivit art. 42 alin. (1);

17. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la depozitarul central, casele de compensare și contrapărțile centrale;

k) persoanele responsabile din partea Fondului de compensare a investitorilor în legătură cu:

1. nerespectarea obligațiilor de efectuare a plăților compensatorii conform art. 47 și de publicare a informațiilor prevăzute la art. 48;

2. nerespectarea reglementărilor Fondului de compensare a investitorilor aprobate de A.S.F.;

3. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la Fondul de compensare a investitorilor.

La alin. (2) sunt reglementate următoarele fapte care constituie contravenții:

a) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control sau în urma acestora;

b) nerespectarea prevederilor referitoare la modul de întocmire a situațiilor financiar-contabile și la auditarea acestora, prevăzute la art. 258 alin. (1);

c) încălcarea prevederilor art. 245-248 privind abuzul pe piață;

d) nerespectarea obligațiilor de raportare și conduită prevăzute la art. 250;

e) utilizarea neautorizată a sintagmelor servicii și activități de investiții, societate de servicii de investiții financiare, agent pentru servicii de investiții financiare, piață reglementată și bursă de valori, asociate cu oricare dintre instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, sau a oricărei combinații între acestea;

f) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 2861;

g) împiedicarea fără drept a exercitării drepturilor conferite de către lege A.S.F., precum și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii;

h) nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital;

i) nepunerea în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital;

j) nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la formarea, pregătirea și perfecționarea profesională, respectiv echivalarea automată a diplomelor, atestatelor și certificatelor emise de organismele internaționale;

k) nerespectarea de către organul statutar competent a obligațiilor prevăzute la art. 283 alin. (1);

l) nerespectarea prevederilor titlului II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Legea pieței de capital nr. 297/2004: modificată prin O.U.G. nr. 32/2012 (II) was last modified: ianuarie 21st, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.