Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale – modificări (O.U.G. nr. 45/2018)

11 iun. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1947

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat 

Actul modificator 

Sumar 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Legea nr. 99/ 2016 privind achizițiile sectoriale 

(M. Of. nr. 391 din 23 mai 2016; cu modif. ult.) 

O.U.G. nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice  

(M. Of. nr. 459 din 4 iunie 2018) 

 modificăart. 12 alin. (1) lit. a), art. 12 alin. (3)-(4), art. 24 alin. (1), partea introductivă și lit. a), art. 79 alin. (2), art. 82 alin. (1^1) lit. b), art. 117 alin. (1) lit. d) și g),  art. 163 alin. (3), art. 173, art. 179 alin. (2), art. 196 alin. (1), art. 226 alin. (2), art. 228 alin. (1), art. 236, art. 237 alin. (2) lit. a), art. 240 alin. (1), partea introductivă și lit. b), art. 240 alin. (3) partea introductivă, art. 241 alin. (1)-(2), art. 245 alin. (2) lit. k), art. 247 alin. (1);   

 introduce: art. 126 alin. (12), art. 209 alin. (3^1); 

 abrogăart. 12 alin. (2^1), art. 149 alin. (3), art. 227 alin. (2), art. 250 alin. (3). 

 

În M. Of. nr. 459 din 04 iunie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice. 

O.U.G. nr. 45/2018 aduce modificări, dar și completări Legii  nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (M. Of. nr. 391 din 23 mai 2016; cu modif. ult.). 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ: 

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 12 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) lit. a)-c) prevedeau: 

„(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care există obligația de a publica un anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor sectoriale a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: 

a) 858.177 lei, pentru contractele sectoriale de produse și de servicii, precum și pentru concursurile desoluții; 

b) 227.215 lei, pentru contractele sectoriale delucrări; 

c) 445.400 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2”.

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (1) lit. a)-c) se modifică și vor avea următorul conținut: 

Art. 12.  

(1) Entitatea contractantă are obligația publicării unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:   

a) 1.994.386 lei, pentru contractele sectoriale de produseșide servicii, precum și pentru concursurile de soluții;   

b) 24.977.096 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări; 

c) 4.502.000 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2”. 

 

Art. 12 alin. (3)-(4) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 12 alin. (3)-(4) prevedeau: 

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), pot organiza propriile proceduri de atribuire a contractelor sectoriale, acordurilor-cadru și concursurilor de soluții care privesc achiziții sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (2) cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). 

(4) Entitățile contractante au dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 441.730 lei”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (3)-(4) se modifică și vor avea următorul conținut: 

(3) Entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), pot organiza propriile proceduri de atribuire a contractelor sectoriale, acordurilor-cadru și concursurilor de soluții care privesc achiziții sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).   

(4) Entitățile contractante au dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei”. 

 

Art. 12 alin. (2^1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (abrogat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (2^1) se abrogă. 

 

Art. 24 alin. (1) partea introductivă și lit. a) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 24 alin. (1partea introductivă și lit. a) prevedeau: 

„(1) Prin excepție de la prevederile art. 22 și 23, la atribuirea contractelor pe loturi individuale, entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) pot aplica procedura simplificată sau achiziția directă, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4), în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în cazul achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziției de lucrări;”.

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (1) partea introductivă și lit. a) se modifică și vor avea următorul conținut: 

Art. 24 

(1) Prin excepție de la prevederile art. 22 și 23, entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) pot aplica procedura simplificată sau, în condițiile art. 12 alin. (4), achiziția directă, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:   

a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 360.160 lei, în cazul achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.502.000 lei, în cazul achiziției de lucrări;”. 

 

Art. 79 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 79 alin. (2prevedea: 

„(2) Conținutul ofertelor și al solicitărilor de participare, precum și cel al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluții este confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 79 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut: 

(2) Conținutul ofertelor și al solicitărilor de participare, precum și cel al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluții sunt confidențiale până la data publicării raportului procedurii”. 

 

Art. 82 alin. (1^1) lit. b) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 82 alin. (1^1) lit. b) prevedea: 

„b) procedura simplificată proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c)”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 82 alin. (1^1) lit. b) se modifică și va avea următorul conținut: 

b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c)”. 

 

 

Art. 117 alin. (1) lit. d) și g) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 117 alin. (1) lit. d) și g) prevedeau: 

„d) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a entității contractante; 

(…) 

g) pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile prime și bursele de energie, în cazul în care structura multilaterală de tranzacționare reglementată și supravegheată garantează i^n mod natural prețurile pieței;”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 117 alin. (1) lit. d) și g) se modifică și vor avea următorul conținut: 

d) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a entității contractante. În situații în care se impune intervenția imediată, entitatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;   

(…) 

g) pentru produsele cotateșiachiziționate pe o piață de mărfuri”. 

 

Art. 126 alin. (12) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (introdus prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, la art. 126după alin. (11), se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul conținut: 

(12) Prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi se pot stabili condiții și modalități suplimentare de aplicare a procedurii simplificate”. 

 

Art. 149 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (abrogat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 149 alin. (3) lit. se abrogă.  

 

Art. 163 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 163 alin. (3) prevedea: 

„(3) Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi mai mică de 6 zile, respectiv 4 zile în situațiile de urgență demonstrate corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute de art. 87 alin. (3), termene care se calculează de la data transmiterii informațiilor suplimentare și până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 163 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut: 

(3) Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi mai mică de 6 zile, respectiv 4 zile în situațiile de urgență demonstrate corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute de art. 87 alin. (3), respectiv 3 zile la procedura simplificată, respectiv două zile în situațiile de urgență demonstrate corespunzător de entitatea contractantă prevăzute la art. 126 alin. (10), termene care se calculează de la data transmiterii informațiilor suplimentare și până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare”. 

 

Art. 173 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 173 prevedea: 

„Art. 173 

În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare/simplificat/de concurs, răspunsul entității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 10 zile, respectiv 5 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute la art. 87 alin. (3), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 173 se modifică și va avea următorul conținut: 

Art. 173 

(1) În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare/de concurs, răspunsul entității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 10 zile, respectiv 5 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute la art. 87 alin. (3), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.   

(2) În cazul aplicării procedurii simplificate, termenele prevăzute la alin. (1) se reduc la 6 zile în cazul contractului de achiziție sectorială de lucrări, respectiv 3 zile în cazul contractului de achiziție sectorială de produse sau de servicii, sau cu cel puțin două zile, în cazul contractului de achiziție sectorială de produse de complexitate redusă sau în situațiile de urgență, demonstrate în mod corespunzător de către entitatea contractantă, înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare”. 

 

Art. 179 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 179 alin. (2) prevedea: 

„(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 178 alin. (1) și (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante, îndeplinește una din următoarele condiții:”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 179 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut: 

(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 178 alin. (1) și (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei”. 

 

Art. 196 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 196 alin. (1) prevedea: 

„(1) Operatorul economic, în cadrul unui sistem de calificare sau în cadrul licitației deschise, licitației restrânse, negocierii competitive, dialogului competitiv ori parteneriatelor pentru inovare, are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract sectorial/acord-cadru, să recurgă la susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 196 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

(1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract sectorial/acord-cadru, să recurgă la susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi”. 

 

Art. 209 alin. (3^1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (introdus prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, la art. 209, după alin. (3) se introduce  un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul conținut: 

(3^1) Entitatea contractantă poate utiliza criteriul prețul cel mai scăzut numai în situația în care achiziționează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depășește pragurile prevăzute la art. 12 alin. (1)”. 

 

Art. 226 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 22alin. (2) prevedea: 

„(2) Entitatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 160 alin. (1), în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 226 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut: 

(2) Entitatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 160 alin. (1), în termen de 3 zile de la adoptarea deciziei de anulare”. 

 

Art. 227 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (abrogat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 227 alin. (2) se abrogă. 

 

Art. 228 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 228 alin. (1) prevedea: 

„(1) Entitatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul selecției, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achiziții ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la emiterea deciziilor respective”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 228 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

(1) Entitatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul selecției, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achiziții ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective”. 

 

Art. 236 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 236 prevedea: 

„Art. 236 

(1) Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului sau orice alte opțiuni.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), clauzele de revizuire precizează obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, și nu pot stabili modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului sectorial sau al acordului-cadru”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 236 se modifică și va avea următorul conținut: 

Art. 236 

(1) Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului.   

(2) În situația prevăzută la alin. (1), clauzele de revizuire precizează limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea și nu pot stabili modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului sectorial sau al acordului-cadru”. 

 

Art. 237 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 237 alin. (2) lit. a) prevedea: 

„a) schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziție inițiale;”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 237 alin. (2) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut: 

a) schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, programele informatice, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziție inițiale;”. 

 

Art. 240 alin. (1), partea introductivă și lit. b) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 240 alin. (1), partea introductivă și lit. b) prevedeau: 

„(1) Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când contractantul cu care entitatea contractantă a încheiat inițial contractul sectorial/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant, într-una dintre următoarele situații: 

(…) 

b) drepturile și obligațiile contractantului inițial rezultate din contractul sectorial/acordul-cadru sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului sectorial/acordului-cadru și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;”.

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 240 alin. (1), partea introductivă și lit. b) se modifică și vor avea următorul conținut: 

(1) Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când contractantul cu care entitatea contractantă a încheiat inițial contractul sectorial este înlocuit cu un nou contractant, în una dintre următoarele situații:   

(…) 

b) drepturile și obligațiile contractantului inițial rezultate din contractul sectorial sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului sectorial și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;”. 

 

Art. 240 alin. (3) partea introductivă din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 240 alin. (3) partea introductivă prevedea: 

„(3) O modificare a unui contract sectorial sau a unui acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială în sensul alin. (2)atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 240 alin. (3) partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut: 

(3) O modificare a unui contract sectorial sau a unui acord- cadru pe perioada de valabilitate este considerată substanțială atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:”. 

 

Art. 241 alin. (1)-(2) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 241 alin. (1)-(2) prevedeau: 

„(1) Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 

a) valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la  12 alin. (1);

b) valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului sectorial/acordului-cadru inițial, în cazul contractelor sectoriale de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului sectorial/acordului-cadru inițial, în cazul contractelor sectoriale de lucrări.(2)Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru în condițiile prevăzute la  (1) nu poate aduce atingere caracterului general al contractului sectorial sau a acordului-cadru”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 241 alin. (1)-(2) se modifică și vor avea următorul conținut: 

(1) Pe lângă situațiile prevăzute la art. 236-238, contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:   

a) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1); 

b) valoarea modificării este mai mică de 10% din prețul inițial al contractului sectorial de servicii sau de produse sau mai mică de 15% din prețul contractului sectorial de lucrări.   

(2) Modificarea realizată în condițiile prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului general al contractului sectorial sau al acordului-cadru în baza căruia sunt atribuite contractele prevăzute la alin. (1). 

 

Art. 245 alin. (2) lit. kdin Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 245 alin. (2) lit. kprevedea: 

„k) neaducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 245 alin. (2) lit. k) se modifică și va avea următorul conținut: 

k) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, după data la care aceasta rămâne definitivă; 

 

Art. 247 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Vechea reglementare 

În vechea reglementare, art. 247 alin. (1) prevedea: 

„(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP, în funcție de instituția care face constatarea abaterii.”. 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 247 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut: 

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează ex post de către persoane împuternicite în acest scop de către Curtea de Conturi a României 

 

Art. 250 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (abrogat prin O.U.G. nr. 45/2018) 

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 250 alin. (3) se abrogă.  

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – modificări (O.U.G. nr. 45/2018) was last modified: iunie 11th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter